Dlhopisy JTEF VIII 2022
J&T ENERGY FINANCING EUR VIII, a. s.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy JTEF VIII 2022
Popis dlhopisu
Dlhopis predstavuje povinnosť emitenta splatiť dlžnú sumu a úroky z nej za podmienok a v termíne stanovenom emisnými podmienkami dlhopisu. V prípade bezkupónového dlhopisu vydaného s diskontom k menovitej hodnote dlhopisu nie sú investorovi v pravidelnom intervale vyplácané žiadne úroky, ale výnos vzniká z rozdielu medzi emisným kurzom a kurzom pri splatnosti.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
4,75 % 30.9.2022 EUR 100 000 50 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4000016028 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Čistý výťažok emisie dlhopisov bude použitý na poskytnutie úročenej pôžičky akcionárovi.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Bezkupónový dlhopis.
Emitent Sídlo Rating
J&T ENERGY FINANCING EUR VIII, a. s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Eminent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2020 0 19 128
2019 0 -21 398
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.