365

Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Od vzniku fondu (p.a.)
365.life indexový negarantovaný dôchodkový fond 6.49% 10.77% 5.64% -5.48% 21.50% 0.60% 24.88% -9.14% 7.6%
365.life dlhopisový garantovaný dlhopisový fond 1.86% 3.10% 3.86% -3.45% 4.77% 4.44% -3.99% -8.09% 1.73%
365.life akciový negarantovaný dôchodkový fond 0.55% 1.66% 7.89% -12.37% 14.73% 13.79% 3.04% -33.50% 0.39%
* Rok 2022 ešte nie je ukončeený