DSS Pošt.banky

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Od vzniku fondu (p.a.)
PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný 12.99% 5.47% 6.49% 10.77% 5.64% -5.48% 21.50% -7.22% 6.99%
STABILITA dlhopisový garantovaný 1.52% 5.54% 1.86% 3.10% 3.86% -3.45% 4.77% 3.84% 2.76%
PROSPERITA akciový negarantovaný 3.63% 8.56% 0.55% 1.66% 7.89% -12.37% 14.73% 9.49% 2.66%
* Rok 2020 ešte nie je ukončeený