DSS Pošt.banky
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Od vzniku fondu (p.a.)
PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný 8.82% 12.99% 5.47% 6.49% 10.77% 5.64% -5.70% 18.54% 8.63%
STABILITA dlhopisový garantovaný 2.98% 1.52% 5.54% 1.86% 3.10% 3.86% -3.31% 6.82% 2.79%
PROSPERITA akciový negarantovaný 4.46% 3.63% 8.56% 0.55% 1.66% 7.89% -13.36% 17.33% 2.33%
* Rok 2019 ešte nie je ukončeený