DSS Pošt.banky

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Od vzniku fondu (p.a.)
PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný 5.47% 6.49% 10.77% 5.64% -5.48% 21.50% 0.60% 3.77% 8.15%
PROSPERITA akciový negarantovaný 8.56% 0.55% 1.66% 7.89% -12.37% 14.73% 13.79% 4.27% 3.13%
STABILITA dlhopisový garantovaný 5.54% 1.86% 3.10% 3.86% -3.45% 4.77% 4.44% -0.55% 2.7%
* Rok 2021 ešte nie je ukončeený