DSS Pošt.banky

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Od vzniku fondu (p.a.)
PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný 12.99% 5.47% 6.49% 10.77% 5.64% -5.70% 22.15% -20.52% 5.63%
STABILITA dlhopisový garantovaný 1.52% 5.54% 1.86% 3.10% 3.86% -3.31% 5.20% 1.11% 2.63%
PROSPERITA akciový negarantovaný 3.63% 8.56% 0.55% 1.66% 7.89% -13.36% 15.37% 3.52% 2.29%
* Rok 2020 ešte nie je ukončeený