AXA

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový globálny dôchodkový fond - - - - - 13.77% 6.42% 2.26% 11.57%
Globálny akciový dôchodkový fond 9.47% 2.49% 6.72% 3.12% -4.79% 14.21% 1.40% 1.64% 4.34%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond 4.75% -0.25% 3.28% 1.65% -3.13% 4.62% 1.30% 0.35% 2.21%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond 0.12% 0.14% 0.18% 0.07% 0.00% 0.59% 2.31% 0.01% 0.39%
* Rok 2021 ešte nie je ukončeený