AXA

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový globálny dôchodkový fond - - - - - - 13.77% 3.42% 9.51%
Globálny akciový dôchodkový fond 6.11% 9.47% 2.49% 6.72% 3.12% -4.79% 14.21% 0.42% 4.17%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond 2.11% 4.75% -0.25% 3.28% 1.65% -3.13% 4.62% 0.88% 2.16%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond 0.11% 0.12% 0.14% 0.18% 0.07% 0.00% 0.59% 2.16% 0.38%
* Rok 2020 ešte nie je ukončeený