AXA
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový globálny dôchodkový fond - - - - - - - 7.48% 12.18%
Globálny akciový dôchodkový fond 4.32% 6.11% 9.47% 2.49% 6.72% 3.12% -4.79% 11.13% 4.33%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond 6.50% 2.11% 4.75% -0.25% 3.28% 1.65% -3.13% 4.70% 2.34%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond 0.42% 0.11% 0.12% 0.14% 0.18% 0.07% 0.00% 0.75% 0.23%
* Rok 2019 ešte nie je ukončeený