UNIQA

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový globálny dôchodkový fond - - - - - - 23.70% -12.13% 4.52%
Globálny akciový dôchodkový fond 2.49% 6.72% 3.12% -4.79% 14.21% 1.40% 12.11% -9.26% 3.74%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond -0.25% 3.28% 1.65% -3.13% 4.62% 1.30% 3.28% -9.08% 1.39%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond 0.14% 0.18% 0.07% 0.00% 0.59% 2.31% -0.80% -10.42% -0.55%
* Rok 2022 ešte nie je ukončeený