UNIQA

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Od vzniku fondu (p.a.)
Globálny akciový dôchodkový fond 6.72% 3.12% -4.79% 14.21% 1.40% 12.11% -12.24% 1.86% 3.53%
Indexový globálny dôchodkový fond - - - - - 23.70% -16.68% 3.15% 2.81%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond 3.28% 1.65% -3.13% 4.62% 1.30% 3.28% -10.63% 1.22% 1.32%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond 0.18% 0.07% 0.00% 0.59% 2.31% -0.80% -10.53% 0.69% -0.49%
* Rok 2023 ešte nie je ukončeený