Clubcard kreditná karta Premium Plus HomeCredit


Hodnotenie
40x

Kreditná karta

Bezkontaktná kreditná karta pre zákazníkov Tesco, používaním karty klient získava body, ktoré zlacnia jeho budúci nákup v obchodoch Tesco. Kartu je možné použiť vo všetkých obchodoch, ktoré prijímajú karty MasterCard, pri výberoch hotovosti z bankomatu a pri platbách cez internet. Spoločnosť svojím klientom úverový rámec pravidelne zvyšujeme na základe ich dobrej platobnej morálky.

Za každé zaplatené 1 € získa klient:

  • 4 % späť na potraviny v obchodoch Tesco
  • 1,5 % späť na ostatný tovar v obchodoch Tesco
  • 1,5 – 10 % späť pri platbe kartou u partnerov v sieti Premium
  • 0,5 % späť za platby mimo Tesco v celej sieti MasterCard v SR
    aj v zahraničí a tiež na internete

Pre pripísanie Clubcard bodov musí klient zaplatiť minimálnu sumu 1 € a  Nazbierané body dostanete v podobe poukážok Clubcard.

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
26,28% 51 dní 4 % z vyčerpanej sumy, minimálne 12 €. 3 roky
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
650 € 3 300 € Mesačne elektronicky
O soba staršia ako 18 rokov, trvalý zdroj príjmu (napr. zamestnanecký pomer, podnikateľský príjem, dôchodok, materská dovolenka), pevná telefónna linka do zamestnania (dôchodcovia môžu uviesť mobilný telefón alebo pevnú linku domov, podnikatelia môžu doložiť namiesto pevnej linky mobilný telefón s mesačným paušálom), doložiť doklady ako občiansky preukaz a druhý doklad (napr. cestovný pas, vodičský preukaz, zbrojný preukaz alebo bankovú platobnú kartu), cudzinci predkladajú potvrdenie o trvalom pobyte a cestovný pas, resp. iný doklad totožnosť, doložiť potvrdenie o príjme (napr. potvrdenie o výške príjmu, výpis z účtu, daňové priznanie, výmer dôchodku, výplatné pásky s pracovnou zmluvou, rozhodnutie o priznaní odmeny pestúna).
Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
0 € 0 € 0 € 2,19 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
Prvý výber bez poplatku, ďalší výber za poplatok 1 % z vybranej čiastky, min. 3 € Prvý výber bez poplatku, ďalší výber za poplatok 1 % z vybranej čiastky, min. 3 € Prvý výber bez poplatku, ďalší výber za poplatok 1 % z vybranej čiastky, min. 3 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 0 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % p. a. Bez poplatku pokiaľ sa jedná o úplne prvú upomienku, ináč 5 € 12 €, sankcia za dlhšie omeškanie s poplatkom 17 €