Šikovná karta HomeCredit


Hodnotenie
3x

Kreditná karta

Platobná karta s medzinárodnou platnosťou s možnosťou bezkontaktného platenia do výšky 20 €.

Šikovná karta je vybavená službou 3D Secure, ktorá zabezpečuje proti zneužitiu na internete.

Možnosť prevodu hotovosti z karty na bankový účet.

Týždenný limit pre výber hotovosti z bankomatu je 200 €,  pri bezkontaktných platbách bez zadávania PINu je denný limit 100 €.

Možnosť poistenia karty:

  • Poistenie výdavkov
  • Poistenie schopnosti splácať
  • Poistenie osobných vecí a karty

Karta ponúka viaceré Asistenčné služby.

V prípade domácnosti:

Služby zámočníka,inštalatéra, elektrikára, pokrývača, sklenára, kúrenára, plynára, pozáručnú opravu spotrebičov mladších ako 3 roky (TV, chladnička, práčka, umývačka, mikrovlnná rúra).

V prípade poruchy auta:

Opravu poruchy na mieste, odvoz auta do servisu, zabezpečenie ubytovania, náhradnú dopravu, výmenu pneumatiky, doplnenie paliva, parkovné.

Zdravotná asistencia zahŕňa:

Zdravotnú infolinku, pobyt v nemocnici s dieťaťom do 15 rokov (v prípade, ak to umožní nemocnica), nadštandardné ubytovanie v nemocnici pri hospitalizácii (ak to ponúka nemocnica), doplatok na lieky po hospitalizácii, dopravu na kontrolné vyšetrenie pri obmedzenej pohyblivosti, dopravu z nemocnice po hospitalizácii a dovoz liekov.

Právne poradenstvo cez telefón v oblastiach:

Kúpnej zmluvy, pracovného práva, nájomnej zmluvy, susedských sporov, ochrany spotrebiteľa, zmluvy o dielo.

Celkový limit poistného plnenia na jednu poistnú udalosť je 370 €.

Platbou v obchodoch označených logom Premia získava klient prémiové eurá v hodnote 1,5%10 % z hodnoty nákupu.

1 % z nákupov získa klient u ostatních ochodníkov prijímajúcich karty MasterCard- na internete, v SR aj v zahraničí.

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
26,28 % 51 dní 4 % z dlhu, min. 12 € 5
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
650 € 3 300 € Mesačné zasielanie papierových výpisov na adresu klienta za poplatok 0,75 € alebo elektronicky bez poplatku. Možnosť poistenia výdavkov, schopnosti splácať úver, zneužitia karty. Nie

Osoba staršia ako 18 rokov, musí byť spôsobilá na právne úkony.

Doložiť občiansky preukaz a jeden ďalší doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list, zbrojný preukaz).

Ak je klient zamestnaný alebo SZČO, potrebné doložiť údaje o firme - presný názov, adresu, telefón a IČO.

Po schválení pôžičky doložiť kópie vyššie uvedených dokladov a tiež Potvrdenie o príjme (napr. potvrdenie o výške príjmu, výpisy z účtov, daňové priznanie, výmer dôchodku, výplatné pásky s pracovnou zmluvou, rozhodnutie o priznaní odmeny pestúna).

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
0 € 0 € 0 € 2,19 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
Prvé tri výbery z bankomatu v SR alebo v zahraničí sú bezplatné, další s poplatkom 2,19 € Prvé tri výbery z bankomatu v SR alebo v zahraničí sú bezplatné, další s poplatkom 2,19 € Prvé tri výbery z bankomatu v SR alebo v zahraničí sú bezplatné, další s poplatkom 2,19 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 0 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % p. a. Bez poplatku pokiaľ sa jedná o úplne prvú upomienku, ináč 5 € 12 €, sankcia za dlhšie omeškanie s poplatkom 17 €