+ Rozšírené porovnanie
Ak budete len v 1. pilieri, váš dôchodok od štátu v roku 2046 by bol 714 €
V prepočte na dnešné dôchodky to je 475 €

Aký by bol váš dôchodok, ak využijete aj 2. pilier

Spoločnosť Fond Výnos fondu Nasporená suma Dôchodok z 1. aj 2. piliera Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku
1. Logo spoločnosti Akciový negarantovaný 2,48 % 33 625 € 686 € - 18 € Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Dlhopisový garantovaný 1,74 % 30 365 € 672 € - 28 € Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti PERSPEKTÍVA
indexový negarantovaný
8,29 % 81 234 € 890 € + 117 € Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti PROSPERITA
akciový negarantovaný
2,09 % 31 856 € 679 € - 23 € Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti STABILITA
dlhopisový garantovaný
2,49 % 33 672 € 687 € - 18 € Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti DYNAMIKA
akciový negarantovaný
2,75 % 34 922 € 692 € - 15 € Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti GARANT
dlhopisový garantovaný
1,90 % 31 035 € 675 € - 26 € Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti HARMÓNIA
zmiešaný negarantovaný
2,36 % 33 068 € 684 € - 20 € Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti INDEX indexový negarantovaný 9,42 % 97 817 € 960 € + 164 € Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti INDEX Indexový negarantovaný 6,84 % 64 392 € 818 € + 69 € Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti INDEX
indexový negarantovaný
9,11 % 92 921 € 939 € + 150 € Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti Indexový negarantovaný 9,82 % 104 559 € 989 € + 183 € Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti KLASIK
dlhopisový garantovaný
2,36 % 33 068 € 684 € - 20 € Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti MIX
zmiešaný negarantovaný
2,96 % 35 974 € 696 € - 12 € Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti PROFIT
akciový negarantovaný
3,21 % 37 277 € 702 € - 8 € Chcem poradiť
16. Logo spoločnosti PROGRES
akciový negarantovaný
3,52 % 38 974 € 709 € - 3 € Chcem poradiť
17. Logo spoločnosti SOLID
dlhopisový garantovaný
2,03 % 31 594 € 678 € - 24 € Chcem poradiť
18. Logo spoločnosti TRADÍCIA
dlhopisový garantovaný
1,72 % 30 283 € 672 € - 28 € Chcem poradiť
19. Logo spoločnosti VITAL
akciový negarantovaný
2,26 % 32 612 € 682 € - 21 € Chcem poradiť
Všetky dôchodkové fondy DSS nájdete na portáli www.FinancnyKompas.sk