+ Rozšírené porovnanie
Ak budete len v 1. pilieri, váš dôchodok od štátu v roku 2044 by bol 715 €
V prepočte na dnešné dôchodky to je 475 €

Aký by bol váš dôchodok, ak využijete aj 2. pilier

Spoločnosť Fond Výnos fondu Nasporená suma Dôchodok z 1. aj 2. piliera Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku
1. Logo spoločnosti Akciový negarantovaný 2,53 % 33 118 € 688 € - 27 € Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Dlhopisový garantovaný 1,92 % 30 479 € 676 € - 38 € Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti PERSPEKTÍVA
indexový negarantovaný
8,92 % 56 858 € 789 € + 74 € Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti PROSPERITA
akciový negarantovaný
2,33 % 32 222 € 684 € - 31 € Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti STABILITA
dlhopisový garantovaný
2,88 % 34 760 € 695 € - 20 € Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti DYNAMIKA
akciový negarantovaný
2,98 % 35 248 € 697 € - 18 € Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti GARANT
dlhopisový garantovaný
2,06 % 31 061 € 679 € - 36 € Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti HARMÓNIA
zmiešaný negarantovaný
2,58 % 33 346 € 689 € - 26 € Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti INDEX indexový negarantovaný 10,48 % 67 347 € 834 € + 119 € Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti INDEX Indexový negarantovaný 9,80 % 62 523 € 813 € + 99 € Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti INDEX
indexový negarantovaný
9,94 % 63 483 € 817 € + 103 € Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti Indexový negarantovaný 10,84 % 70 072 € 845 € + 131 € Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti KLASIK
dlhopisový garantovaný
2,66 % 33 716 € 690 € - 24 € Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti MIX
zmiešaný negarantovaný
3,25 % 36 607 € 703 € - 12 € Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti PROFIT
akciový negarantovaný
3,40 % 37 390 € 706 € - 9 € Chcem poradiť
16. Logo spoločnosti PROGRES
akciový negarantovaný
3,50 % 37 923 € 708 € - 6 € Chcem poradiť
17. Logo spoločnosti SOLID
dlhopisový garantovaný
2,23 % 31 786 € 682 € - 33 € Chcem poradiť
18. Logo spoločnosti TRADÍCIA
dlhopisový garantovaný
1,92 % 30 479 € 676 € - 38 € Chcem poradiť
19. Logo spoločnosti VITAL
akciový negarantovaný
2,39 % 32 488 € 685 € - 30 € Chcem poradiť
Všetky dôchodkové fondy DSS nájdete na portáli www.FinancnyKompas.sk