+ Porovnanie pre pokročilých
Ak budete len v 1. pilieri, váš dôchodok od štátu v roku 2051 by bol 523 €
V prepočte na dnešné dôchodky to je 338 €

Aký by bol váš dôchodok, ak využijete aj 2. pilier

Spoločnosť Fond Výnos fondu Nasporená suma Dôchodok z 1. aj 2. piliera Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku
1. Logo spoločnosti 365.life akciový negarantovaný dôchodkový fond 0,56 % 28 853 € 516 € - 4 € Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti 365.life dlhopisový garantovaný dlhopisový fond 1,88 % 34 951 € 542 € + 12 € Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti 365.life indexový negarantovaný dôchodkový fond 8,18 % 98 996 € 815 € + 189 € Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti Akciový negarantovaný UNIQA 2,88 % 40 685 € 567 € + 28 € Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti Dlhopisový garantovaný 1,35 % 32 322 € 531 € + 5 € Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. 2,85 % 40 497 € 566 € + 28 € Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti GARANT
dlhopisový garantovaný
1,34 % 32 275 € 531 € + 5 € Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti Harmónia - zmiešaný negarantovaný 2,34 % 37 455 € 553 € + 19 € Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond 10,06 % 139 526 € 988 € + 301 € Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti INDEX
indexový negarantovaný
10,04 % 139 009 € 986 € + 299 € Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti Indexový negarantovaný 10,45 % 150 033 € 1 033 € + 330 € Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti KLASIK
dlhopisový garantovaný
1,56 % 33 333 € 535 € + 8 € Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti SMART zmiešaný negarantovaný 2,83 % 40 372 € 565 € + 27 € Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti PROFIT
akciový negarantovaný
3,85 % 47 392 € 595 € + 47 € Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti PROGRES
akciový negarantovaný
4,76 % 54 929 € 627 € + 68 € Chcem poradiť
16. Logo spoločnosti Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN 8,75 % 109 903 € 862 € + 219 € Chcem poradiť
17. Logo spoločnosti Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. 0,32 % 27 895 € 512 € - 7 € Chcem poradiť
Všetky dôchodkové fondy DSS nájdete na portáli www.FinancnyKompas.sk