+ Rozšírené porovnanie
Ak budete len v 1. pilieri, váš dôchodok od štátu v roku 2045 by bol 715 €
V prepočte na dnešné dôchodky to je 475 €

Aký by bol váš dôchodok, ak využijete aj 2. pilier

Spoločnosť Fond Výnos fondu Nasporená suma Dôchodok z 1. aj 2. piliera Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku
1. Logo spoločnosti Akciový negarantovaný 2,58 % 33 751 € 689 € - 18 € Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Dlhopisový garantovaný 1,81 % 30 368 € 674 € - 27 € Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti PERSPEKTÍVA
indexový negarantovaný
9,28 % 93 869 € 945 € + 153 € Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti PROSPERITA
akciový negarantovaný
2,72 % 34 415 € 691 € - 16 € Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti STABILITA
dlhopisový garantovaný
2,74 % 34 511 € 692 € - 15 € Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti DYNAMIKA
akciový negarantovaný
2,95 % 35 542 € 696 € - 13 € Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti GARANT
dlhopisový garantovaný
1,96 % 30 992 € 677 € - 25 € Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti HARMÓNIA
zmiešaný negarantovaný
2,51 % 33 424 € 687 € - 19 € Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti INDEX indexový negarantovaný 10,61 % 117 114 € 1 044 € + 219 € Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti INDEX Indexový negarantovaný 9,43 % 96 217 € 955 € + 159 € Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti INDEX
indexový negarantovaný
10,16 % 108 609 € 1 008 € + 195 € Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti Indexový negarantovaný 10,98 % 124 652 € 1 076 € + 240 € Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti KLASIK
dlhopisový garantovaný
2,53 % 33 517 € 688 € - 18 € Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti MIX
zmiešaný negarantovaný
3,15 % 36 559 € 701 € - 10 € Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti PROFIT
akciový negarantovaný
3,43 % 38 044 € 707 € - 5 € Chcem poradiť
16. Logo spoločnosti PROGRES
akciový negarantovaný
3,75 % 39 831 € 714 €    0 € Chcem poradiť
17. Logo spoločnosti SOLID
dlhopisový garantovaný
2,13 % 31 720 € 680 € - 23 € Chcem poradiť
18. Logo spoločnosti TRADÍCIA
dlhopisový garantovaný
1,81 % 30 368 € 674 € - 27 € Chcem poradiť
19. Logo spoločnosti VITAL
akciový negarantovaný
2,51 % 33 424 € 687 € - 19 € Chcem poradiť
Všetky dôchodkové fondy DSS nájdete na portáli www.FinancnyKompas.sk