+ Rozšírené porovnanie
Ak budete len v 1. pilieri, váš dôchodok od štátu v roku 2045 by bol 715 €
V prepočte na dnešné dôchodky to je 475 €

Aký by bol váš dôchodok, ak využijete aj 2. pilier

Spoločnosť Fond Výnos fondu Nasporená suma Dôchodok z 1. aj 2. piliera Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku
1. Logo spoločnosti Akciový negarantovaný 2,47 % 33 240 € 686 € - 19 € Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Dlhopisový garantovaný 1,75 % 30 123 € 673 € - 28 € Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti PERSPEKTÍVA
indexový negarantovaný
8,59 % 83 857 € 902 € + 124 € Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti PROSPERITA
akciový negarantovaný
2,10 % 31 590 € 679 € - 24 € Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti STABILITA
dlhopisový garantovaný
2,50 % 33 378 € 687 € - 19 € Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti DYNAMIKA
akciový negarantovaný
2,77 % 34 656 € 692 € - 15 € Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti GARANT
dlhopisový garantovaný
1,91 % 30 782 € 676 € - 26 € Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti HARMÓNIA
zmiešaný negarantovaný
2,34 % 32 648 € 684 € - 21 € Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti INDEX indexový negarantovaný 9,75 % 101 447 € 977 € + 174 € Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti INDEX Indexový negarantovaný 6,99 % 64 937 € 822 € + 71 € Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti INDEX
indexový negarantovaný
9,33 % 94 645 € 948 € + 155 € Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti Indexový negarantovaný 10,08 % 107 169 € 1 002 € + 191 € Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti KLASIK
dlhopisový garantovaný
2,38 % 32 829 € 685 € - 20 € Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti MIX
zmiešaný negarantovaný
2,87 % 35 145 € 694 € - 14 € Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti PROFIT
akciový negarantovaný
3,14 % 36 508 € 700 € - 10 € Chcem poradiť
16. Logo spoločnosti PROGRES
akciový negarantovaný
3,47 % 38 262 € 708 € - 5 € Chcem poradiť
17. Logo spoločnosti SOLID
dlhopisový garantovaný
2,06 % 31 418 € 679 € - 24 € Chcem poradiť
18. Logo spoločnosti TRADÍCIA
dlhopisový garantovaný
1,72 % 30 001 € 673 € - 28 € Chcem poradiť
19. Logo spoločnosti VITAL
akciový negarantovaný
2,28 % 32 379 € 683 € - 21 € Chcem poradiť
Všetky dôchodkové fondy DSS nájdete na portáli www.FinancnyKompas.sk