+ Rozšírené porovnanie
Ak budete len v 1. pilieri, váš dôchodok od štátu v roku 2045 by bol 715 €
V prepočte na dnešné dôchodky to je 475 €

Aký by bol váš dôchodok, ak využijete aj 2. pilier

Spoločnosť Fond Výnos fondu Nasporená suma Dôchodok z 1. aj 2. piliera Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku
1. Logo spoločnosti Akciový negarantovaný 2,62 % 33 939 € 689 € - 17 € Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Dlhopisový garantovaný 1,81 % 30 368 € 674 € - 27 € Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti PERSPEKTÍVA
indexový negarantovaný
9,24 % 93 254 € 942 € + 151 € Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti PROSPERITA
akciový negarantovaný
2,75 % 34 560 € 692 € - 15 € Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti STABILITA
dlhopisový garantovaný
2,66 % 34 128 € 690 € - 17 € Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti DYNAMIKA
akciový negarantovaný
2,92 % 35 393 € 696 € - 13 € Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti GARANT
dlhopisový garantovaný
1,96 % 30 992 € 677 € - 25 € Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti HARMÓNIA
zmiešaný negarantovaný
2,48 % 33 286 € 687 € - 19 € Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti INDEX indexový negarantovaný 10,59 % 116 721 € 1 043 € + 218 € Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti INDEX Indexový negarantovaný 8,83 % 87 198 € 917 € + 134 € Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti INDEX
indexový negarantovaný
10,15 % 108 428 € 1 007 € + 194 € Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti Indexový negarantovaný 10,95 % 124 022 € 1 074 € + 238 € Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti KLASIK
dlhopisový garantovaný
2,48 % 33 286 € 687 € - 19 € Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti MIX
zmiešaný negarantovaný
3,05 % 36 046 € 698 € - 11 € Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti PROFIT
akciový negarantovaný
3,37 % 37 720 € 705 € - 6 € Chcem poradiť
16. Logo spoločnosti PROGRES
akciový negarantovaný
3,75 % 39 831 € 714 €    0 € Chcem poradiť
17. Logo spoločnosti SOLID
dlhopisový garantovaný
2,12 % 31 676 € 680 € - 23 € Chcem poradiť
18. Logo spoločnosti TRADÍCIA
dlhopisový garantovaný
1,80 % 30 327 € 674 € - 27 € Chcem poradiť
19. Logo spoločnosti VITAL
akciový negarantovaný
2,50 % 33 378 € 687 € - 19 € Chcem poradiť
Všetky dôchodkové fondy DSS nájdete na portáli www.FinancnyKompas.sk