Porovnaj dôchodok

+ Porovnanie pre pokročilých
Ak budete len v 1. pilieri, váš dôchodok od štátu v roku 2053 by bol 508 €
V prepočte na dnešné dôchodky to je 328 €

Aký by bol váš dôchodok, ak využijete aj 2. pilier

Spoločnosť Fond Výnos fondu Nasporená suma Dôchodok z 1. aj 2. piliera Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku
1. Logo spoločnosti Akciový negarantovaný UNIQA 2,66 % 39 816 € 551 € + 28 € Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Dlhopisový garantovaný 1,04 % 31 257 € 514 € + 4 € Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. 4,15 % 50 391 € 596 € + 57 € Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti GARANT
dlhopisový garantovaný
1,24 % 32 178 € 518 € + 7 € Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti Harmónia - zmiešaný negarantovaný 2,75 % 40 373 € 553 € + 29 € Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond 10,34 % 149 584 € 1 019 € + 330 € Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti INDEX
indexový negarantovaný
10,33 % 149 305 € 1 018 € + 329 € Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti Indexový negarantovaný 9,47 % 127 251 € 924 € + 269 € Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti KLASIK
dlhopisový garantovaný
1,73 % 34 587 € 529 € + 13 € Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. 2,68 % 40 013 € 552 € + 28 € Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f. 8,48 % 106 368 € 835 € + 211 € Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti PROFIT
akciový negarantovaný
4,35 % 52 056 € 603 € + 61 € Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti PROGRES indexový negarantovaný 4,84 % 56 420 € 622 € + 73 € Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN 8,59 % 108 321 € 843 € + 216 € Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti SMART zelený inovatívny 3,01 % 42 036 € 560 € + 34 € Chcem poradiť
16. Logo spoločnosti Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. 0,59 % 29 304 € 506 € - 1 € Chcem poradiť