Porovnaj dôchodok

+ Porovnanie pre pokročilých
Ak budete len v 1. pilieri, váš dôchodok od štátu v roku 2051 by bol 523 €
V prepočte na dnešné dôchodky to je 338 €

Aký by bol váš dôchodok, ak využijete aj 2. pilier

Spoločnosť Fond Výnos fondu Nasporená suma Dôchodok z 1. aj 2. piliera Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku
1. Logo spoločnosti 365.life akciový negarantovaný dôchodkový fond 0,39 % 28 170 € 513 € - 6 € Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti 365.life dlhopisový garantovaný dlhopisový fond 1,73 % 34 180 € 539 € + 10 € Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti 365.life indexový negarantovaný dôchodkový fond 7,60 % 89 276 € 774 € + 162 € Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti Akciový negarantovaný UNIQA 2,66 % 39 329 € 561 € + 25 € Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti Dlhopisový garantovaný 1,24 % 31 808 € 529 € + 4 € Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. 2,45 % 38 086 € 556 € + 21 € Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti GARANT
dlhopisový garantovaný
1,18 % 31 532 € 528 € + 3 € Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti Harmónia - zmiešaný negarantovaný 2,14 % 36 340 € 548 € + 16 € Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond 9,51 % 126 046 € 931 € + 264 € Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti INDEX
indexový negarantovaný
9,48 % 125 353 € 928 € + 262 € Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti Indexový negarantovaný 9,85 % 134 202 € 966 € + 286 € Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti KLASIK
dlhopisový garantovaný
1,49 % 32 991 € 534 € + 7 € Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti PROFIT
akciový negarantovaný
3,62 % 45 687 € 588 € + 42 € Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti PROGRES
akciový negarantovaný
4,48 % 52 467 € 617 € + 61 € Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN 4,83 % 55 667 € 631 € + 70 € Chcem poradiť
16. Logo spoločnosti SMART zmiešaný negarantovaný 2,85 % 40 497 € 566 € + 28 € Chcem poradiť
17. Logo spoločnosti Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. 0,19 % 27 393 € 510 € - 8 € Chcem poradiť