Porovnaj dôchodok

+ Porovnanie pre pokročilých
Ak budete len v 1. pilieri, váš dôchodok od štátu v roku 2052 by bol 516 €
V prepočte na dnešné dôchodky to je 333 €

Aký by bol váš dôchodok, ak využijete aj 2. pilier

Spoločnosť Fond Výnos fondu Nasporená suma Dôchodok z 1. aj 2. piliera Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku
1. Logo spoločnosti Akciový negarantovaný UNIQA 2,68 % 39 874 € 557 € + 27 € Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Dlhopisový garantovaný 1,13 % 31 625 € 522 € + 4 € Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. 2,81 % 40 682 € 561 € + 29 € Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti GARANT
dlhopisový garantovaný
1,18 % 31 856 € 523 € + 4 € Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti Harmónia - zmiešaný negarantovaný 2,25 % 37 340 € 546 € + 20 € Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond 9,29 % 122 691 € 910 € + 255 € Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti INDEX
indexový negarantovaný
9,28 % 122 466 € 909 € + 254 € Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti Indexový negarantovaný 9,58 % 129 419 € 939 € + 273 € Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti KLASIK
dlhopisový garantovaný
1,62 % 33 979 € 532 € + 10 € Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. -1,56 % 21 920 € 480 € - 23 € Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f. 7,27 % 85 435 € 751 € + 152 € Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti PROFIT
akciový negarantovaný
3,70 % 46 785 € 587 € + 46 € Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti PROGRES
akciový negarantovaný
4,27 % 51 280 € 606 € + 58 € Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN 5,07 % 58 489 € 637 € + 78 € Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti SMART zmiešaný negarantovaný 2,85 % 40 934 € 562 € + 29 € Chcem poradiť
16. Logo spoločnosti Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. 0,39 % 28 453 € 508 € - 5 € Chcem poradiť