Porovnaj dôchodok

+ Porovnanie pre pokročilých
Ak budete len v 1. pilieri, váš dôchodok od štátu v roku 2047 by bol 714 €
V prepočte na dnešné dôchodky to je 475 €

Aký by bol váš dôchodok, ak využijete aj 2. pilier

Spoločnosť Fond Výnos fondu Nasporená suma Dôchodok z 1. aj 2. piliera Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku
1. Logo spoločnosti Akciový negarantovaný 2,44 % 33 720 € 685 € - 19 € Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Dlhopisový garantovaný 1,62 % 30 104 € 670 € - 29 € Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti PERSPEKTÍVA
indexový negarantovaný
6,78 % 64 598 € 817 € + 69 € Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti PROSPERITA
akciový negarantovaný
2,38 % 33 437 € 684 € - 20 € Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti STABILITA
dlhopisový garantovaný
2,65 % 34 731 € 690 € - 16 € Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. 1,92 % 31 368 € 675 € - 26 € Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti GARANT
dlhopisový garantovaný
1,75 % 30 644 € 672 € - 28 € Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti Harmónia - zmiešaný negarantovaný 2,35 % 33 297 € 684 € - 20 € Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti Index Euro – Indexový negarantovaný dôchodkový fond 7,92 % 77 572 € 873 € + 106 € Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond 8,59 % 86 556 € 911 € + 131 € Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti INDEX
indexový negarantovaný
8,43 % 84 309 € 901 € + 125 € Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti Indexový negarantovaný 8,97 % 92 165 € 935 € + 147 € Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti KLASIK
dlhopisový garantovaný
2,16 % 32 427 € 680 € - 23 € Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti MIX
zmiešaný negarantovaný
2,63 % 34 634 € 689 € - 16 € Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti PROFIT
akciový negarantovaný
3,05 % 36 764 € 698 € - 10 € Chcem poradiť
16. Logo spoločnosti PROGRES
akciový negarantovaný
3,54 % 39 456 € 710 € - 3 € Chcem poradiť
17. Logo spoločnosti Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. 1,13 % 28 175 € 662 € - 35 € Chcem poradiť