Porovnaj dôchodok

+ Rozšírené porovnanie
Ak budete len v 1. pilieri, váš dôchodok od štátu v roku 2044 by bol 715 €
V prepočte na dnešné dôchodky to je 475 €

Aký by bol váš dôchodok, ak využijete aj 2. pilier

Spoločnosť Fond Výnos fondu Nasporená suma Dôchodok z 1. aj 2. piliera Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku
1. Logo spoločnosti Akciový negarantovaný 2,46 % 32 801 € 686 € - 28 € Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Dlhopisový garantovaný 1,92 % 30 479 € 676 € - 38 € Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti PERSPEKTÍVA
indexový negarantovaný
8,50 % 54 365 € 778 € + 64 € Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti PROSPERITA
akciový negarantovaný
2,02 % 30 893 € 678 € - 36 € Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti STABILITA
dlhopisový garantovaný
2,89 % 34 809 € 695 € - 20 € Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti DYNAMIKA
akciový negarantovaný
2,95 % 35 101 € 696 € - 18 € Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti GARANT
dlhopisový garantovaný
2,06 % 31 061 € 679 € - 36 € Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti HARMÓNIA
zmiešaný negarantovaný
2,56 % 33 255 € 688 € - 26 € Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti INDEX indexový negarantovaný 10,19 % 65 239 € 825 € + 110 € Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti INDEX Indexový negarantovaný 10,02 % 64 039 € 820 € + 105 € Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti INDEX
indexový negarantovaný
9,65 % 61 513 € 809 € + 94 € Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti Indexový negarantovaný 10,58 % 68 091 € 837 € + 122 € Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti KLASIK
dlhopisový garantovaný
2,67 % 33 763 € 690 € - 24 € Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti MIX
zmiešaný negarantovaný
3,24 % 36 556 € 702 € - 12 € Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti PROFIT
akciový negarantovaný
3,35 % 37 127 € 705 € - 10 € Chcem poradiť
16. Logo spoločnosti PROGRES
akciový negarantovaný
3,37 % 37 232 € 705 € - 9 € Chcem poradiť
17. Logo spoločnosti SOLID
dlhopisový garantovaný
2,24 % 31 829 € 682 € - 32 € Chcem poradiť
18. Logo spoločnosti TRADÍCIA
dlhopisový garantovaný
1,93 % 30 520 € 677 € - 38 € Chcem poradiť
19. Logo spoločnosti VITAL
akciový negarantovaný
2,31 % 32 135 € 683 € - 31 € Chcem poradiť