Porovnaj dôchodok

+ Rozšírené porovnanie
Ak budete len v 1. pilieri, váš dôchodok od štátu v roku 2045 by bol 715 €
V prepočte na dnešné dôchodky to je 475 €

Aký by bol váš dôchodok, ak využijete aj 2. pilier

Spoločnosť Fond Výnos fondu Nasporená suma Dôchodok z 1. aj 2. piliera Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku
1. Logo spoločnosti Akciový negarantovaný 2,61 % 33 892 € 689 € - 17 € Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Dlhopisový garantovaný 1,78 % 30 245 € 674 € - 28 € Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti PERSPEKTÍVA
indexový negarantovaný
9,18 % 92 339 € 939 € + 148 € Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti PROSPERITA
akciový negarantovaný
2,59 % 33 797 € 689 € - 17 € Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti STABILITA
dlhopisový garantovaný
2,60 % 33 844 € 689 € - 17 € Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti DYNAMIKA
akciový negarantovaný
2,90 % 35 293 € 695 € - 13 € Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti GARANT
dlhopisový garantovaný
1,93 % 30 866 € 676 € - 26 € Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti HARMÓNIA
zmiešaný negarantovaný
2,46 % 33 194 € 686 € - 19 € Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti INDEX indexový negarantovaný 10,42 % 113 438 € 1 029 € + 208 € Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti INDEX Indexový negarantovaný 7,90 % 75 023 € 865 € + 99 € Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti INDEX
indexový negarantovaný
9,99 % 105 574 € 995 € + 186 € Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti Indexový negarantovaný 10,76 % 120 109 € 1 057 € + 227 € Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti KLASIK
dlhopisový garantovaný
2,43 % 33 056 € 686 € - 20 € Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti MIX
zmiešaný negarantovaný
2,99 % 35 743 € 697 € - 12 € Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti PROFIT
akciový negarantovaný
3,32 % 37 452 € 704 € - 7 € Chcem poradiť
16. Logo spoločnosti PROGRES
akciový negarantovaný
3,70 % 39 545 € 713 € - 1 € Chcem poradiť
17. Logo spoločnosti SOLID
dlhopisový garantovaný
2,09 % 31 547 € 679 € - 24 € Chcem poradiť
18. Logo spoločnosti TRADÍCIA
dlhopisový garantovaný
1,76 % 30 163 € 673 € - 28 € Chcem poradiť
19. Logo spoločnosti VITAL
akciový negarantovaný
2,44 % 33 102 € 686 € - 19 € Chcem poradiť