Porovnaj dôchodok

+ Rozšírené porovnanie
Ak budete len v 1. pilieri, váš dôchodok od štátu v roku 2045 by bol 715 €
V prepočte na dnešné dôchodky to je 475 €

Aký by bol váš dôchodok, ak využijete aj 2. pilier

Spoločnosť Fond Výnos fondu Nasporená suma Dôchodok z 1. aj 2. piliera Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku
1. Logo spoločnosti Akciový negarantovaný 2,45 % 33 148 € 686 € - 19 € Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Dlhopisový garantovaný 1,84 % 30 492 € 675 € - 27 € Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti PERSPEKTÍVA
indexový negarantovaný
8,47 % 82 240 € 895 € + 120 € Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti PROSPERITA
akciový negarantovaný
2,39 % 32 874 € 685 € - 20 € Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti STABILITA
dlhopisový garantovaný
2,85 % 35 047 € 694 € - 14 € Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti DYNAMIKA
akciový negarantovaný
2,95 % 35 542 € 696 € - 13 € Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti GARANT
dlhopisový garantovaný
1,99 % 31 119 € 677 € - 25 € Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti HARMÓNIA
zmiešaný negarantovaný
2,54 % 33 564 € 688 € - 18 € Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti INDEX indexový negarantovaný 9,75 % 101 447 € 977 € + 174 € Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti INDEX Indexový negarantovaný 8,84 % 87 340 € 917 € + 134 € Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti INDEX
indexový negarantovaný
9,27 % 93 715 € 944 € + 152 € Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti Indexový negarantovaný 10,11 % 107 707 € 1 004 € + 192 € Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti KLASIK
dlhopisový garantovaný
2,58 % 33 751 € 689 € - 18 € Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti MIX
zmiešaný negarantovaný
3,12 % 36 404 € 700 € - 10 € Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti PROFIT
akciový negarantovaný
3,29 % 37 293 € 704 € - 8 € Chcem poradiť
16. Logo spoločnosti PROGRES
akciový negarantovaný
3,40 % 37 881 € 706 € - 6 € Chcem poradiť
17. Logo spoločnosti SOLID
dlhopisový garantovaný
2,15 % 31 807 € 680 € - 23 € Chcem poradiť
18. Logo spoločnosti TRADÍCIA
dlhopisový garantovaný
1,84 % 30 492 € 675 € - 27 € Chcem poradiť
19. Logo spoločnosti VITAL
akciový negarantovaný
2,34 % 32 648 € 684 € - 21 € Chcem poradiť