Zoznam dostupných fondov (3.pilier)

Spoločnosť Fond Výnos fondu Poplatok za správu
1. Logo spoločnosti Dôchodkový výplatný fond 0,73 % 0,40 % p. a. z hodnoty majetku fondu Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Comfort life 2020 0,23 % 0,50 % p. a. z majetku fondu, max. 1,50 % Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti Comfort lifeTB 2030 1,97 % 1,50 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti Comfort lifeTB 2040 3,22 % 1,50 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti Comfort life 2050 1,93 % 1,50 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti Dôchodkový výplatný fond 0,04 % 0,25 % p. a. z majetku fondu, max. 0,75 % Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti Globálny akciový dôchodkový fond 5,91 % 1,50 % p. a. z hodnoty majetku Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti Konzervatívny príspevkový fond 0,90 % 0,40 % p. a. z majetku fondu, max. 1,50 % Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti Príspevkový doplnkový dôchodkový fond 2,52 % 1,50 % p. a. z hodnoty majetku Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti Rastový príspevkový fond 5,23 % 1,50 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti Stabilita akciový fond 2,07 % 1,50 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti Stabilita príspevkový fond 1,06 % 1,50 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti Stabilita výplatný fond 1,56 % 0,75 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti Výplatný doplnkový dôchodkový fond 0,13 % 0,75 % p. a. z hodnoty majetku Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti Vyvážený príspevkový fond 2,17 % 1,50 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
Všetky dôchodkové fondy DSS nájdete na portáli www.FinancnyKompas.sk