Zoznam dostupných fondov (3.pilier)

Spoločnosť Fond Výnos fondu Poplatok za správu
1. Logo spoločnosti Dôchodkový výplatný fond 0,53 % 0,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Comfort life 2020 0,18 % 0,50 % p. a. z majetku fondu, max. 1,40 % p. a. Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti Comfort lifeTB 2030 1,20 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti Comfort lifeTB 2040 2,10 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti Comfort life 2050 1,72 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti Dôchodkový výplatný fond -0,14 % 0,25 % p. a. z majetku fondu, max. 0,70 % p. a. Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti Globálny akciový dôchodkový fond 5,01 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti Konzervatívny príspevkový fond 0,74 % 0,4 % z majetku fondu max. 1,40 % Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti Príspevkový doplnkový dôchodkový fond 2,12 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti Rastový príspevkový fond 4,92 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti Stabilita akciový príspevkový fond 1,43 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti Stabilita príspevkový fond 0,75 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti Stabilita výplatný fond 0,93 % 0,70 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti Výplatný doplnkový dôchodkový fond 0,12 % 0,70 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti Vyvážený príspevkový fond 2,12 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
Všetky dôchodkové fondy DSS nájdete na portáli www.FinancnyKompas.sk