Vylepši si svoj dôchodok

Zoznam dostupných fondov (3.pilier)

Spoločnosť Fond Výnos fondu Poplatok za správu Nasporená suma
1. Logo spoločnosti Dôchodkový výplatný fond 0,56 % 0,40 % p. a. z majetku fondu 28 742,29 € Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Comfort life 2020 0,94 % 0,50 % p. a., max. 1,20 % p. a. z majetku fondu 28 851,01 € Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti Comfort lifeTB 2030 1,52 % 1,20 % p. a. z majetku fondu 28 993,06 € Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti Comfort lifeTB 2040 3,47 % 1,20 % p. a. z majetku fondu 29 550,72 € Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti Comfort life 2050 4,23 % 1,20 % p. a. z majetku fondu 29 767,67 € Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti Comfort life 2060 1,11 % 1,20 % p. a. z majetku fondu 28 899,94 € Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti Dôchodkový výplatný fond -0,16 % 0,10 % p. a., max. 0,60 % p. a. z majetku fondu 28 535,99 € Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový 5,39 % 1,20 % z majetku fondu -0,000Produkt je
na trhu krátko
Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti Globálny akciový dôchodkový fond 3,16 % 1,20 % p. a. z majetku fondu 29 459,62 € Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti Indexový globálny dôchodkový fond 3,31 % 1,20 % z majetku fondu 29 502,57 € Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti Indexový príspevkový fond 2,22 % 1,00 % p. a. z majetku fondu 29 191,09 € Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti Konzervatívny príspevkový fond 0,67 % 0,40 % p. a. z majetku fondu 28 773,02 € Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti Príspevkový doplnkový dôchodkový fond 1,20 % 1,20 % p. a. z majetku fondu 28 899,45 € Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti Rastový príspevkový fond 3,68 % 1,20 % p. a. z majetku fondu 29 609,19 € Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti Stabilita akciový príspevkový fond 1,54 % 1,20 % p. a. z majetku fondu 28 996,66 € Chcem poradiť
16. Logo spoločnosti Stabilita príspevkový fond 1,12 % 1,20 % p. a. z majetku fondu 28 878,19 € Chcem poradiť
17. Logo spoločnosti Stabilita výplatný fond -0,01 % 0,60 % p. a. z majetku fondu 28 579,67 € Chcem poradiť
18. Logo spoločnosti Výplatný doplnkový dôchodkový fond 0,60 % 0,00 % p. a. z majetku fondu 28 752,26 € Chcem poradiť
19. Logo spoločnosti Vyvážený príspevkový fond 2,85 % 1,20 % p. a. z majetku fondu 29 371,86 € Chcem poradiť