Vylepši si svoj dôchodok

Zoznam dostupných fondov (3.pilier)

Spoločnosť Fond Výnos fondu Poplatok za správu
1. Logo spoločnosti Dôchodkový výplatný fond 0,18 % 0,60 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Comfort life 2020 0,05 % 0,50 % p. a., max. 1,20 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti Comfort lifeTB 2030 -0,41 % 1,20 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti Comfort lifeTB 2040 -0,02 % 1,20 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti Comfort life 2050 1,00 % 1,20 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti Dôchodkový výplatný fond -0,30 % 0,10 % p. a., max. 0,60 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový 3,25 % 1,20 % z majetku fondu Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti Globálny akciový dôchodkový fond 1,34 % 1,20 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti Indexový globálny dôchodkový fond 0,74 % 1,20 % z majetku fondu Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti Indexový príspevkový fond -0,60 % 1,20 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti Konzervatívny príspevkový fond 0,25 % 1,20 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti Príspevkový doplnkový dôchodkový fond 0,27 % 1,20 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti Rastový príspevkový fond 1,17 % 1,20 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti Stabilita akciový príspevkový fond -1,87 % 1,20 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti Stabilita príspevkový fond -0,86 % 1,20 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
16. Logo spoločnosti Stabilita výplatný fond -0,99 % 0,60 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
17. Logo spoločnosti Výplatný doplnkový dôchodkový fond 0,10 % 0,60 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
18. Logo spoločnosti Vyvážený príspevkový fond 1,46 % 1,20 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť