Vylepši si svoj dôchodok

Zoznam dostupných fondov (3.pilier)

Spoločnosť Fond Výnos fondu Poplatok za správu
1. Logo spoločnosti Dôchodkový výplatný fond 0,51 % 0,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Comfort life 2020 0,14 % 0,50 % p. a., max. 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti Comfort lifeTB 2030 1,19 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti Comfort lifeTB 2040 2,11 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti Comfort life 2050 1,60 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti Dôchodkový výplatný fond -0,22 % 0,25 % p. a., max. 0,70 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti Globálny akciový dôchodkový fond 4,95 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti Indexový príspevkový fond 0,00 % 1,00 % p. a., max.1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti Konzervatívny príspevkový fond 0,66 % 0,40 % p. a., max. 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti Príspevkový doplnkový dôchodkový fond 2,16 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti Rastový príspevkový fond 4,23 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti Stabilita akciový príspevkový fond 1,48 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti Stabilita príspevkový fond 0,72 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti Stabilita výplatný fond 0,73 % 0,70 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti Výplatný doplnkový dôchodkový fond 0,12 % 0,70 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
16. Logo spoločnosti Vyvážený príspevkový fond 1,99 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť