Vylepši si svoj dôchodok

Zoznam dostupných fondov (3.pilier)

Spoločnosť Fond Výnos fondu Poplatok za správu
1. Logo spoločnosti Dôchodkový výplatný fond 0,86 % 0,40 % z hodnoty majetku fondu Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Comfort life 2020 0,25 % 0,50 % z majetku fondu, max. 1,50 % Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti Comfort lifeTB 2030 1,94 % 1,50 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti Comfort lifeTB 2040 2,80 % 1,50 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti Comfort life 2050 1,85 % 1,50 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti Dôchodkový výplatný fond 0,11 % 0,25 % z majetku fondu, max. 0,75 % Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti Globálny akciový dôchodkový fond 5,25 % 1,50 % z hodnoty majetku Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti Konzervatívny príspevkový fond 0,94 % 0,40 % z majetku fondu, max. 1,50 % Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti Príspevkový doplnkový dôchodkový fond 2,37 % 1,50 % z hodnoty majetku Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti Rastový príspevkový fond 5,09 % 1,50 % z majetku fondu Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti Stabilita akciový fond 2,34 % 1,50 % z majetku fondu Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti Stabilita príspevkový fond 1,37 % 1,50 % z majetku fondu Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti Stabilita výplatný fond 1,67 % 0,75 % z majetku fondu Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti Výplatný doplnkový dôchodkový fond 0,14 % 0,75 % z hodnoty majetku Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti Vyvážený príspevkový fond 2,15 % 1,50 % z majetku fondu Chcem poradiť