Vylepši si svoj dôchodok

Zoznam dostupných fondov (3.pilier)

Spoločnosť Fond Výnos fondu Poplatok za správu
1. Logo spoločnosti Dôchodkový výplatný fond 0,58 % 0,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
2. Logo spoločnosti Comfort life 2020 0,25 % 0,50 % p. a. z majetku fondu, max. 1,40 % p. a. Chcem poradiť
3. Logo spoločnosti Comfort lifeTB 2030 1,28 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
4. Logo spoločnosti Comfort lifeTB 2040 2,19 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
5. Logo spoločnosti Comfort life 2050 1,91 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
6. Logo spoločnosti Dôchodkový výplatný fond -0,03 % 0,25 % p. a. z majetku fondu, max. 0,70 % p. a. Chcem poradiť
7. Logo spoločnosti Globálny akciový dôchodkový fond 4,95 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
8. Logo spoločnosti Konzervatívny príspevkový fond 0,82 % 0,4 % z majetku fondu max. 1,40 % Chcem poradiť
9. Logo spoločnosti Príspevkový doplnkový dôchodkový fond 1,98 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
10. Logo spoločnosti Rastový príspevkový fond 5,27 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
11. Logo spoločnosti Stabilita akciový fond 1,38 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
12. Logo spoločnosti Stabilita príspevkový fond 0,58 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
13. Logo spoločnosti Stabilita výplatný fond 0,98 % 0,70 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
14. Logo spoločnosti Výplatný doplnkový dôchodkový fond 0,13 % 0,70 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť
15. Logo spoločnosti Vyvážený príspevkový fond 2,19 % 1,40 % p. a. z majetku fondu Chcem poradiť