Dostupné sporiace účty a vkladné knižky na trhu

Banka Sporenie Úroková sadzba Viazanosť prostriedkov
1. Poštová banka Zlatý vklad 0,30 % 3 mesiace Viac info
2. Poštová banka Zlatá vkladná knižka 0,30 % 3 mesiace Viac info
3. Slovenská sporiteľňa Sporenie na rezervu 0,20 % Bez viazanosti Viac info
4. Privatbanka Privatbanka vkladná knižka s výpovednou lehotou 0,20 % 24 mesiacov Viac info
5. Privatbanka Privatbanka BONUS Konto 0,08 % 12 mesiacov Viac info
6. ČSOB Sporiaci účet Štandard 0,05 % Bez viazanosti Viac info
7. ČSOB Sporiaci účet Depozit 0,05 % Bez viazanosti Viac info
8. Privatbanka Privatbanka vkladná knižka bez výpovednej lehoty 0,01 % Bez viazanosti Viac info
9. Oberbank Sporiaci účet ŠPECIÁL 0,01 % Bez viazanosti Viac info
10. Oberbank Sporiaci účet LIMIT 0,01 % Bez viazanosti Viac info
11. mBank eMAX 0,01 % Bez viazanosti Viac info
12. VÚB Vkladná knižka bez viazanosti 0,01 % Bez viazanosti Viac info
13. VÚB Vkladná knižka s výpovednou lehotou 0,01 % 48 mesiacov Viac info
14. Slovenská sporiteľňa Vkladná knižka kapitál 0,01 % 36 mesiacov Viac info
15. UniCredit Effective účet 0,01 % 2 mesiace Viac info
Všetky sporenia nájdete na portáli www.FinancnyKompas.sk