otp REFINANC expres úver OTP


Hodnotenie
90x

Možnosť získania rezervy vo forme navýšenia úveru bez ručenia, bez záložných práv, možnosť poistenia úveru pre každý prípad.

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie 400 € 25 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:  Pri prenesení pôžičky z iných bánk možnosť zníženia úrokovej sadzby až o 50%.

Po predložení pôvodnej úverovej zmluvy banka za vás vybaví  prenesenie pôžičky z VÚB banky, Slovenskej sporiteľne, Poštovej banky, Tatra banky a Prima banky.

Minimálna výsledná úroková sadzba na otp REFINANC expres úvere je pri splnení podmienok stanovených bankou, aktívneho využívania účtu v OTP a poistenia úveru v OTP Banke.

Aktívne využívanie účtu - poukazovanie mzdy alebo iného príjmu v min. výške 300 € na bežný účet vedený v OTP Banke, min. 3 platby kartou u obchodníka každý mesiac, min. 1 trvalý príkaz alebo 1 výzva na inkaso mesačne.

 

 

Žiadateľ vo veku od 24 do 65 rokov,

  • trvalé bydlisko na území SR
  • pravidelný mesačný príjem
  • predloženie dvoch dokladov totožnosti
  • doklady k refinancovaným úverom (doklad o výške zostatku refinancovaného úveru a úverová zmluva)

Predloženie dvoch dokladov totožnosti,

  • príjem zo závislej činnosti dokladovať potvrdením o výške príjmu, ak je príjem overený OTP Bankou v Sociálnej poisťovni nie je potrebné predkladať potvrdenie o príjme,
  • príjem z podnikania dokladovať daňovým priznaním za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia a Potvrdenie o výške daňovej povinnosti a výpisy z bežného účtu za 2 mesiace
  • doklady k refinancovaným úverom ako úverová zmluva a doklad o výške zostatku refinancovaného úveru.
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 149 €
Poplatok za predčasné splatenie

5 % z predčasne splatenej istiny, min. 166,00. Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru vo výške maximálne 10.000 € počas obdobia 12 mesiacov je bez poplatku

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5 % + základná úroková sadzba Skutočné náklady € Skutočné náklady €