Pôžička 365.bankBanka poskytuje pôžičku iba svojim klientom. 
Po načerpaní úveru banka automaticky nastaví mesačné inkaso.

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek 300 € 10 000 € 3 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Banka poskytuje fixnú úrokovú sadzbu 5 % p.a. pre každého.

Mať založený účet v banke.

Naskenovaný občianský preukaz, banka si následne overí klienta cez videohovor.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 50 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

Úrok z omeškania je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Skutočné náklady spojené s vymáhaním úveru v € Skutočné náklady spojené s vymáhaním úveru v €