eMAX mBank


Hodnotenie
11x

Zriadenie, vedenie a zrušenie účtu bez poplatkov, jediný sporiaci účet s platobnou kartou, neobmedzený počet prevodov na účte.

Sporiaci účet bez viazanosti a minimálneho zostatku s mesačným pripisovaním úrokov.

Možnosť založiť si a pomenovať až 4 sporiace účty eMax.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Nie Áno 0 € Mesačne Mesačne
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Určený osobám, ktoré dovŕšili vek 18 rokov. Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Bez viazanosti Áno Áno
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDOBEZ viazanosti
0 €neobmedzene0,01%