Zlatý vklad Poštová banka


Hodnotenie
31x

Na vkladový účet je možné kedykoľvek vkladať úspory v hotovosti alebo bezhotovostne, po zadaní výpovede je možné po uplynutí 3 mesiacov vypovedanú sumu vybrať.

 Výpoveď je možné nahlásiť v pobočke banky alebo na ktorejkoľvek pošte, cez Internet banking alebo telefonicky cez Call centrum.

Svoje úspory môže klient sledovať cez Internet banking.

Možnosť zriadenia vkladu aj online.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Nie Nie 7 € Na konci vkladu Výpis z vkladového účtu k 31. 12. – poštou v rámci SR.alebo e-mailom
Podmienkou založenia je predloženie platného dokladu totožnosti a vloženie minimálneho vkladu. Pri založení vkladu pre neplnoletú osobu, musí zákonný zástupca predložiť rodný list dieťaťa.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
3 mesiace Áno Nie, poplatok vo výške 1 € bude banka účtovať za nedodržanie výpovednej lehoty (účtovať sa bude za každých začatých 25€).
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
Zrušenie, umorenie, výmena poškodenej vkladnej knižky je s poplatkom 5 €.
ODDO3 mesiace
7 €neobmedzene0,30%