Zobraziť výkonnosť fondov za obdobie:


+ Rozšírené porovnanie

Dostupné podielové fondy na trhu

Spoločnosť Fond Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
Stupeň rizika Typ fondu
1. KBC Multi Interest Cash EURO -0,45 % 1Riziko 1 fond peňažného trhu Chcem poradiť
2. ČSOB EURO KONTO o.p.f. -0,19 % 2Riziko 2 fond krátkodobých investícií Chcem poradiť
3. ČSOB Privátny o.p.f. -0,04 % 1Riziko 1 fond krátkodobých investícií Chcem poradiť
4. Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term -1,04 % 2Riziko 2 fond krátkodobých investícií Chcem poradiť
5. ČSOB Dlhopisový o.p.f. -0,59 % 2Riziko 2 dlhopisový fond Chcem poradiť
6. KBC Renta Eurorenta 1,29 % 3Riziko 3 dlhopisový fond Chcem poradiť
7. KBC Renta Slovakrenta 1,95 % 3Riziko 3 dlhopisový fond Chcem poradiť
8. Pioneer Funds - Euro Strategic Bond 3,04 % 5Riziko 5 dlhopisový fond Chcem poradiť
9. SPORO Eurový dlhopisový fond 1,23 % 2Riziko 2 dlhopisový fond Chcem poradiť
10. Pioneer Funds - Strategic Income -5,03 % 3Riziko 3 dlhopisový fond Chcem poradiť
11. ČSOB Svetový akciový o.p.f. 2,06 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
12. IAD - KD Russia 0,24 % 7Riziko 7 akciový fond Chcem poradiť
13. KBC Equity Fund Bric 6,57 % 6Riziko 6 akciový fond Chcem poradiť
14. KBC Equity Fund Europe 0,56 % 6Riziko 6 akciový fond Chcem poradiť
15. KBC Equity Fund World 3,37 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
16. Pioneer Funds - European Equity Target Income (výnos distribuovaný polročne) -3,36 % 6Riziko 6 akciový fond Chcem poradiť
17. Pioneer Funds - Global Select 11,20 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
18. SPORO Fond maximalizovaných výnosov 8,59 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
19. SPORO Globálny akciový fond 4,71 % 4Riziko 4 akciový fond Chcem poradiť
20. Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund 0,15 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
21. Archipel Portfolio Pro August 95 -1,70 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
22. Archipel Portfolio Pro February 95 -2,12 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
23. Archipel Portfolio Pro May 90 -0,17 % 5Riziko 5 zmiešaný fond Chcem poradiť
24. Archipel Portfolio Pro November 90 -1,71 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
25. ČSOB Rastový o.p.f. 1,38 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
26. ČSOB Vyvážený o.p.f. 0,46 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
27. Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income 0,00 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
28. SPORO Aktívne portfólio, o.p.f. 1,38 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
29. SPORO ŠIP Aktív, o.p.f. 1,90 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
30. SPORO ŠIP Balans, o.p.f. 1,24 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
31. SPORO ŠIP Klasik, o.p.f. 0,33 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
32. Pioneer Funds - Multi Asset Real Return 2,67 % 6Riziko 6 zmiešaný fond Chcem poradiť
33. IAD - Prvý realitný fond 3,62 % 2Riziko 2 realitný fond Chcem poradiť
34. Rytmus  P1 - Konzervatívne 1,47 % 3Riziko 3 dlhopisový fond Chcem poradiť
35. Rytmus  P2 - Balancované 2,24 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
36. Rytmus  P4 - Extra konzervatívne -0,61 % 2Riziko 2 dlhopisový fond Chcem poradiť
37. Rytmus  P5 - Balancované plus 0,97 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
38. Rytmus  P6 - Superdynamické 2,41 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
39. U invest - Konzervatívna stratégia -1000000nie je k dispozicii 3Riziko 3 dlhopisový fond Chcem poradiť
40. U invest - Balancovaná stratégia -1000000nie je k dispozicii 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
41. U invest - Dynamická stratégia -1000000nie je k dispozicii 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
42. Tempo Defenzívny profil 0,76 % -1000000nie je k dispozícii zmiešaný fond Chcem poradiť
43. Tempo Progresívny profil 2,08 % -1000000nie je k dispozícii zmiešaný fond Chcem poradiť
44. Tempo Agresívny profil 4,28 % -1000000nie je k dispozícii akciový fond Chcem poradiť
45. Generation X - Konzervatívny profil 0,20 % -1000000nie je k dispozícii fond krátkodobých investícií Chcem poradiť
46. Generation X - Vyvážený profil 2,09 % -1000000nie je k dispozícii zmiešaný fond Chcem poradiť
47. Generation X - Dynamický profil 4,30 % -1000000nie je k dispozícii akciový fond Chcem poradiť
48. Generation X - Progresívny profil 4,36 % -1000000nie je k dispozícii akciový fond Chcem poradiť
49. Konzervatívne portfólio o.p.f. 3,60 % 4Riziko 4 nie je k dispozicii Chcem poradiť
50. Vyvážené portfólio o.p.f. 3,98 % 4Riziko 4 nie je k dispozicii Chcem poradiť
51. NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 3,76 % 2Riziko 2 nie je k dispozicii Chcem poradiť
52. Eurofond o.p.f. 4,48 % 6Riziko 6 nie je k dispozicii Chcem poradiť
53. Dynamické portfólio o.p.f. 4,88 % 6Riziko 6 nie je k dispozicii Chcem poradiť
54. TEMPO Rastový profil 4,57 % -1000000nie je k dispozícii akciový fond Chcem poradiť
55. Generation X - Small Cap Portfolio -1000000nie je k dispozicii 7Riziko 7 akciový fond Chcem poradiť
56. Rytmus P3 - Dynamické 3,35 % 6Riziko 6 akciový fond Chcem poradiť
Všetky investície nájdete na portáli www.FinancnyKompas.sk