Zobraziť výkonnosť fondov za obdobie:


+ Rozšírené porovnanie

Dostupné podielové fondy na trhu

Spoločnosť Fond Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
Stupeň rizika Typ fondu
1. Rytmus  P2 - Balancované 1,68 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
2. Rytmus  P5 - Balancované plus 1,57 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
3. Rytmus  P6 - Superdynamické 2,16 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
4. U invest - Balancovaná stratégia -1000000nie je k dispozicii 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
5. U invest - Dynamická stratégia 0,00 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
6. Tempo Defenzívny profil 1,00 % -1000000nie je k dispozícii zmiešaný fond Chcem poradiť
7. Tempo Progresívny profil 3,30 % -1000000nie je k dispozícii zmiešaný fond Chcem poradiť
8. Tempo Akciový profil 6,05 % -1000000nie je k dispozícii akciový fond Chcem poradiť
9. Generation X - Vyvážený profil 3,35 % -1000000nie je k dispozícii zmiešaný fond Chcem poradiť
10. Generation X - Dynamický profil 5,75 % -1000000nie je k dispozícii akciový fond Chcem poradiť
11. Generation X - Progresívny profil 7,20 % -1000000nie je k dispozícii akciový fond Chcem poradiť
12. TEMPO Rastový profil 4,41 % -1000000nie je k dispozícii akciový fond Chcem poradiť
13. Generation X - Small Cap Portfolio 3,22 % 7Riziko 7 akciový fond Chcem poradiť
14. Rytmus P3 - Dynamické 3,41 % 6Riziko 6 akciový fond Chcem poradiť
15. AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. -0,18 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
16. AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 0,33 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
17. AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. 0,77 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
18. AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 0,12 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
19. AM SLSP Globálny akciový fond 2,40 % 4Riziko 4 akciový fond Chcem poradiť
20. AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 5,40 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
21. Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR 0,00 % 6Riziko 6 zmiešaný fond Chcem poradiť
22. Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD 9,40 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
23. Amundi Fund Solutions - Diversified Growth 0,47 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
24. Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ) -5,28 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
25. Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR 3,57 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
26. Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA) -9,27 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
27. ČSOB Svetový akciový o.p.f. 0,75 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
28. KBC Equity Fund Europe -1,20 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
29. KBC Equity Fund World 2,22 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
30. ČSOB Rastový o.p.f. 0,51 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
31. ČSOB Vyvážený o.p.f. -0,16 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
32. Archipel Portfolio Pro November 90 -1,44 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
33. Archipel Portfolio Pro August 95 -1,49 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
34. Archipel Portfolio Pro February 95 -1,52 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
35. Archipel Portfolio Pro May 90 0,10 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
36. VÚB AM - Dynamické portfólio 1,49 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
37. Sporenie TB Vzdelanie Smart fond 0,32 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
38. Sporenie TB Vzdelanie Balanced fond 0,32 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
39. RYTMUS S7+ Vyvážené 0,10 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
40. RYTMUS S10+ Akciové hodnotové 2,10 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
41. RYTMUS S15+ Akciové rastové 4,40 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
Všetky investície nájdete na portáli www.FinancnyKompas.sk