Spracovanie osobných údajov


V súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") týmto udeľujem spoločnosti FINANČNÝ KOMPAS, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 97, 058 01 Poprad, IČO: 48 154 083, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a mesto/obec trvalého pobytu (ďalej len „Osobné údaje“), na účely správy objednávky, poskytovania s tým súvisiacich služieb starostlivosti o klienta a sprostredkovania ponuky a realizácie jednotlivých finančných produktov. Súčasne za účelom sprostredkovania ponuky a realizácie jednotlivých finančných produktov udeľujem súhlas s poskytnutím osobných údajov spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 750 701. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať oznámením zaslaným na adresu sídla spoločnosti FINANČNÝ KOMPAS, s.r.o. Práva podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov ostávajú zachované.

V súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") týmto udeľujem spoločnosti FINANČNÝ KOMPAS, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 97, 058 01 Poprad, IČO: 48 154 083, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a mesto/obec trvalého pobytu, na účely marketingu (zasielania marketingových ponúk). Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať oznámením zaslaným na adresu sídla spoločnosti FINANČNÝ KOMPAS, s.r.o. Práva podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov ostávajú zachované.