IBAN kalkulačka

Kalkulačka výpočtu čísla účtu vo formáte IBAN. Výpočet má však len informatívny charakter. Zadajte číslo účtu do kalkulačky, vyberte banku, kde je účet vedený a kalkulačka vám okamžite vypočíta IBAN.


IBAN formát účtu:  

SEPA platby

Euro je od roku 1999 spoločná mena krajín Európskej únie a obyvatelia eurozóny v ktorejkoľvek krajine eurozóny môžu platiť v hotovosti spoločnou menou euro. Slovensko prijalo spoločnú menu v roku 2009. Pri bezhotovostných platbách však existovali rozdiely medzi jednotlivými krajinami eurozóny. Od 1.2.2016 bude možné používať pri platobných príkazoch čísla účtov platiteľa a príjemcu iba v tvare IBAN a dodržiavať pravidlá SEPA. Nebude možné používať pôvodné číslo účtu.

SEPA je jednotná oblasť platieb v eurách, cieľom ktorej je zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb v mene euro. Spotrebitelia, podniky a iné subjekty budú môcť prijímať a zasielať platby v euro v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností, bez ohľadu na to, v ktorej krajine majú vedený účet. Hlavným dôvodom vytvorenia spoločného priestoru platieb aj v bezhotovostnom platobnom styku bolo zavedenie spoločného platidla eura v rámci eurozóny. Zavedením SEPA nebude potrebné, aby mal klient banky vedený jeden osobný účet v SR a druhý v inej SEPA krajine. Odstránia sa  rozdiely medzi domácimi a cezhraničnými transakciami.

IBAN je medzinárodná forma čísla bankového účtu, ktorá zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a banky príjemcu platby. Slovenský IBAN je zložený z 24 alfanumerických znakov, kde prvé dva označujú kód krajiny, ďalšie dva sú kontrolné čísla, potom nasleduje štvormiestný kód banky, ďalej to je predčíslie účtu a základné číslo účtu, alebo národná časť IBAN. IBAN má v rôznych krajinách inú dĺžku od 15 do 34 znakov. Napríklad vo Francúzsku a v Monaku 27 znakov, v Nemecku 22 znakov, v Belgicku 16 znakov a v Nórsku má len 15 znakov Ak sa platba posiela v elektronickej podobe (bezhotovostne), IBAN sa zadáva bez medzier, ak je platba zasielaná v papierovej podobe, tak sú každé štyri znaky oddelené medzerou.

IBAN pri elektronickej platbe: SK6807200000001987426854

IBAN pri papierovej podobe: SK68 0720 0000 0019 8742 6854

Číslo účtu vo formáte IBAN automaticky prideľuje banka, v ktorej má klient otvorený účet. Existujúce trvalé príkazy budú naďalej platné, banka automaticky prevedie číslo účtu príjemcu platby na medzinárodný tvar IBAN. Pri zadávaní nového trvalého príkazu bude už potrebné zadávať účet v tvare IBAN.