Výpočet mesačnej renty


Kalkulačka vypočíta mesačnú rentu, ktorá by bola vyplácaná z nasporenej sumy počas stanovenej doby. Kalkulačka zohľadňuje aj zhodnotenie nasporených prostriedkov počas doby vyplácania renty. Ak chcete mať prepočty reálnejšie, zvoľte si taký očakávaný ročný výnos, ktorý niektorý z podielových fondov dosiahol. Prehľad a porovnanie niektorých z nich nájdete nižšie.

Výsledok

Mesačná renta, ktorá vám môže byť vyplácaná

Výška mesačnej renty
421.60 €

Celková vyplatená suma
151 776.00 €
z toho výnos z investície
51 776.00 €
Vývoj celkovej vyplatenej sumy

Dostupné produkty vhodné pre pravidelné investovanie

1.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P1 - Konzervatívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,20 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
2.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S5+ Defenzívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,12 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
3.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Eurorenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,93 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
4.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P4 - Extra konzervatívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,81 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
5.
Spoločnosť Investície banky
Fond Sporenie TB Vzdelanie Dynamický dlhopisový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,48 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond

Porovnaj pravidelné investovanie