Výpočet mesačnej renty


Kalkulačka vypočíta mesačnú rentu, ktorá by bola vyplácaná z nasporenej sumy počas stanovenej doby. Kalkulačka zohľadňuje aj zhodnotenie nasporených prostriedkov počas doby vyplácania renty. Ak chcete mať prepočty reálnejšie, zvoľte si taký očakávaný ročný výnos, ktorý niektorý z podielových fondov dosiahol. Prehľad a porovnanie niektorých z nich nájdete nižšie.

Výsledok

Mesačná renta, ktorá vám môže byť vyplácaná

Výška mesačnej renty
421.60 €

Celková vyplatená suma
151 776.00 €
z toho výnos z investície
51 776.00 €
Vývoj celkovej vyplatenej sumy

Dostupné produkty vhodné pre pravidelné investovanie

1. miesto v porovnaní
Investície banky
Rytmus  P1 - Konzervatívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,86 %
Stupeň rizika
3   Riziko 3
Typ fondu
dlhopisový fond
2. miesto v porovnaní
Investície banky
PP - Stabilný fond o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,19 %
Stupeň rizika
3   Riziko 3
Typ fondu
dlhopisový fond
3. miesto v porovnaní
Investície banky
RYTMUS S5+ Defenzívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,76 %
Stupeň rizika
2   Riziko 2
Typ fondu
dlhopisový fond
4. miesto v porovnaní
Investície banky
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,27 %
Stupeň rizika
4   Riziko 4
Typ fondu
dlhopisový fond
5. miesto v porovnaní
Investície banky
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch High Income Bond 01/2025 A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,05 %
Stupeň rizika
3   Riziko 3
Typ fondu
dlhopisový fond

Porovnaj pravidelné investovanie