Výpočet mesačnej renty


Kalkulačka vypočíta mesačnú rentu, ktorá by bola vyplácaná z nasporenej sumy počas stanovenej doby. Kalkulačka zohľadňuje aj zhodnotenie nasporených prostriedkov počas doby vyplácania renty. Ak chcete mať prepočty reálnejšie, zvoľte si taký očakávaný ročný výnos, ktorý niektorý z podielových fondov dosiahol. Prehľad a porovnanie niektorých z nich nájdete nižšie.

Výsledok

Mesačná renta, ktorá vám môže byť vyplácaná

Výška mesačnej renty
477.42 €

Celková vyplatená suma
171 871.20 €
z toho výnos z investície
71 871.20 €
Vývoj celkovej vyplatenej sumy

Dostupné produkty vhodné pre pravidelné investovanie

1. miesto v porovnaní
Investície banky
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
8,87 %
Stupeň rizika
5   Riziko 5
Typ fondu
dlhopisový fond
2. miesto v porovnaní
Investície banky
Rytmus  P1 - Konzervatívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,85 %
Stupeň rizika
3   Riziko 3
Typ fondu
dlhopisový fond
3. miesto v porovnaní
Investície banky
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,83 %
Stupeň rizika
4   Riziko 4
Typ fondu
dlhopisový fond
4. miesto v porovnaní
Investície banky
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,81 %
Stupeň rizika
3   Riziko 3
Typ fondu
dlhopisový fond
5. miesto v porovnaní
Investície banky
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,46 %
Stupeň rizika
4   Riziko 4
Typ fondu
dlhopisový fond

Porovnaj pravidelné investovanie