Výpočet mesačnej renty


Kalkulačka vypočíta mesačnú rentu, ktorá by bola vyplácaná z nasporenej sumy počas stanovenej doby. Kalkulačka zohľadňuje aj zhodnotenie nasporených prostriedkov počas doby vyplácania renty. Ak chcete mať prepočty reálnejšie, zvoľte si taký očakávaný ročný výnos, ktorý niektorý z podielových fondov dosiahol. Prehľad a porovnanie niektorých z nich nájdete nižšie.

Výsledok

Mesačná renta, ktorá vám môže byť vyplácaná

Výška mesačnej renty
421.60 €

Celková vyplatená suma
151 776.00 €
z toho výnos z investície
51 776.00 €
Vývoj celkovej vyplatenej sumy

Dostupné produkty vhodné pre pravidelné investovanie

1.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P1 - Konzervatívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,71 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
2.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,15 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
3.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,37 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
4.
Spoločnosť Investície banky
Fond PP - Stabilný fond o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,19 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
5.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,56 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond

Porovnaj pravidelné investovanie