Výpočet hrubej mzdy


Výsledok

Hrubá mzda
1 314,48 €
Odvody
176,14 €
Daň
138,34 €
Super hrubá mzda
1 777,18 €
Rozdelenie hrubej mesačnej mzdy 1 777,18 €
Vklad / výnos
Graf vývoja priemernej a minimálnej mzdy
Zdroj: Štatistický úrad  Spracovanie: FinancnyKompas.sk