Výpočet hrubej mzdy


Výsledok

Hrubá mzda
1 298,15 €
Odvody
173,95 €
Daň
124,19 €
Super hrubá mzda
1 768,07 €
Rozdelenie hrubej mesačnej mzdy 1 768,07 €
Vklad / výnos
Graf vývoja priemernej a minimálnej mzdy
Zdroj: Štatistický úrad  Spracovanie: FinancnyKompas.sk