Dôchodok 3. Pilier

Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Celkový objem majetku
3034.55 mil.€
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
Uniqa
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 04.02.2023
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 5.85% -1.44% -5.13% 4.21%
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 4.90% -3.18% -6.34% 3.84%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 4.60% -0.17% -9.74% 3.8%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. 4.08% -3.37% -7.67% 3.73%
Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 2.80% -3.43% -6.44% 3.64%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 3.57% -2.69% -5.58% 3.2%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 3.11% -2.28% -4.55% 3.06%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 4.39% -0.05% -3.80% 2.59%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 1.64% -2.87% -7.37% 1.37%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 2.96% -0.15% -7.02% 1.33%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 1.54% -2.30% -4.97% 1.29%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 3.21% -2.52% -11.33% 1.08%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 1.33% 0.28% -9.66% 0.43%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 1.04% -0.85% -3.46% 0.24%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.86% -4.18% -11.23% 0.08%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2.14% -3.08% -10.39% -0.04%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. 0.54% -1.11% -3.54% -0.16%
Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f., STABILITA,d.d.s., a.s. -19.87% -26.36% -30.47% -0.27%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s. 0.54% -3.24% -9.45% -0.51%
Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 5.43% -3.11% -8.52% -8.09%