Dôchodok 3. Pilier

Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Celkový objem majetku
3833.41 mil.€
Hodnota majetku v 3. pilieri podľa typu fondu
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Výplatné fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
Uniqa
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 14.06.2024
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 2.000% 11.070% 15.230% 5.620%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 1.110% 11.850% 16.430% 5.540%
Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 2.410% 12.790% 18.390% 5.120%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.830% 8.070% 12.840% 4.460%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. -0.290% 10.040% 13.710% 3.570%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.220% 9.210% 15.380% 3.060%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 0.250% 7.960% 11.730% 3.040%
Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 1.590% 7.520% 10.910% 2.880%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. -0.230% 10.560% 14.140% 2.830%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 1.130% 5.020% 9.570% 1.110%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.400% 2.760% 6.050% 0.580%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 0.410% 3.820% 7.230% 0.440%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.660% 6.300% 11.360% 0.160%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.890% 3.850% 6.590% 0.030%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. 0.420% 1.650% 4.020% -0.030%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.400% 1.250% 5.640% -1.790%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.340% 1.100% 4.640% -1.990%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s. 0.390% 1.910% 4.140% -2.080%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.410% 0.980% 4.000% -2.940%
Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f., STABILITA,d.d.s., a.s. 0.670% 1.920% 4.880% -