Dôchodok 3. Pilier

Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Celkový objem majetku
3572.20 mil.€
Hodnota majetku v 3. pilieri podľa typu fondu
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
Uniqa
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 05.03.2024
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 3.69% 8.59% 13.07% 7.24%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 4.31% 9.17% 15.46% 6.43%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. 2.55% 6.98% 10.05% 5.9%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2.74% 8.51% 12.78% 4.43%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 2.31% 6.48% 9.74% 4.07%
Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 2.34% 6.29% 8.46% 4.02%
Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f., STABILITA,d.d.s., a.s. 1.84% 3.65% -22.23% 3.97%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 1.69% 6.18% 8.48% 3.47%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 2.49% 7.08% 10.21% 3.31%
Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 3.98% 9.85% 15.99% 1.86%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.94% 3.80% 5.09% 1.65%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 1.54% 6.45% 8.65% 1.59%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 0.42% 4.50% 4.66% 1.53%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.28% 4.41% -2.59% 1.25%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.24% 4.00% 4.14% 0.71%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.21% 3.42% 4.63% 0.7%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.24% 4.32% 5.73% 0.34%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.13% 2.82% 3.78% 0.32%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. 0.14% 2.16% 3.22% 0.06%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s. 0.24% 2.24% 3.49% -0.24%