Dôchodok 3. Pilier

Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Celkový objem majetku
3123.10 mil.€
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
Uniqa
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 06.06.2023
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 1.02% 2.62% 1.69% 4.51%
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.71% 0.30% -0.88% 3.93%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.04% 1.73% -0.80% 3.77%
Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.90% -0.06% -1.30% 3.63%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. 0.23% -1.75% -5.78% 3.04%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 0.24% -2.05% -5.04% 2.97%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 0.30% -1.87% -4.08% 2.95%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.25% 0.73% 0.87% 2.58%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.17% 0.10% -2.03% 1.39%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.28% 4.41% -2.59% 1.25%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 0.06% -1.76% -4.25% 1.21%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.30% 0.68% -2.65% 1.1%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.22% 1.40% 0.96% 0.48%
Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f., STABILITA,d.d.s., a.s. 0.31% -24.82% -25.75% 0.35%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. -0.09% -1.18% -2.45% 0.19%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.31% 0.54% -3.60% 0.13%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.37% 0.57% -2.62% 0.02%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. 0.15% 0.37% -0.88% -0.13%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s. 0.22% 0.87% -2.62% -0.44%
Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.94% 0.81% -0.44% -5.49%