Dôchodok 3. Pilier

Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Celkový objem majetku
3033.20 mil.€
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
Uniqa
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 28.01.2023
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 5.44% 1.53% -6.08% 4.23%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 4.22% 2.51% -10.61% 3.8%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. 3.57% -1.21% -9.04% 3.77%
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 3.99% -1.25% -7.86% 3.66%
Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 2.34% -1.85% -7.16% 3.64%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 3.05% -0.82% -6.79% 3.21%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 2.57% -0.82% -5.61% 3.06%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 3.93% 2.01% -4.95% 2.58%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 1.45% -1.73% -7.63% 1.37%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 2.55% 1.30% -7.39% 1.33%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 1.07% -1.40% -5.62% 1.29%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2.83% -0.18% -11.78% 1.09%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 1.17% 0.97% -9.81% 0.43%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.70% -0.32% -3.75% 0.24%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.87% -3.03% -11.23% 0.09%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2.18% -1.15% -10.47% -0.03%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. 0.44% -0.75% -3.55% -0.16%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s. 0.56% -2.41% -9.51% -0.51%
Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 4.43% -0.77% -10.28% -8.51%