STABILITA

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Od vzniku fondu (p.a.)
Stabilita indexový príspevkový - - - - - - 33.33% 4.27% 41.14%
Stabilita akciový príspevkový fond 7.64% -5.72% 1.03% 4.01% -7.74% 14.37% 1.87% 3.07% 2.94%
Stabilita príspevkový fond 4.27% -4.45% 2.75% 2.47% -5.73% 7.98% 1.90% 0.41% 2.15%
Stabilita výplatný fond 4.24% -0.44% -0.10% -0.28% -3.05% 3.30% 0.77% -0.10% 1.47%
* Rok 2021 ešte nie je ukončeený