STABILITA
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Od vzniku fondu (p.a.)
Stabilita akciový príspevkový fond 7.10% 2.40% 7.64% -5.72% 1.03% 4.01% -7.74% 12.21% 2.58%
Stabilita príspevkový fond 11.20% -0.22% 4.27% -4.45% 2.75% 2.47% -5.73% 7.43% 2.17%
Stabilita výplatný fond 5.32% 3.57% 4.24% -0.44% -0.10% -0.28% -3.05% 3.54% 1.64%
* Rok 2019 ešte nie je ukončeený