STABILITA

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Od vzniku fondu (p.a.)
Stabilita akciový príspevkový fond -5.72% 1.03% 4.01% -7.74% 14.37% 1.87% 13.09% -8.03% 2.55%
Stabilita príspevkový fond -4.45% 2.75% 2.47% -5.73% 7.98% 1.90% 2.52% -10.09% 1.22%
Stabilita výplatný fond -0.44% -0.10% -0.28% -3.05% 3.30% 0.77% -0.50% -11.96% 0.29%
Stabilita indexový príspevkový - - - - - - 2.94% -13.48% -9.19%
* Rok 2022 ešte nie je ukončeený