STABILITA

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Od vzniku fondu (p.a.)
Stabilita akciový príspevkový fond 2.40% 7.64% -5.72% 1.03% 4.01% -7.74% 14.37% 2.46% 3%
Stabilita výplatný fond 3.57% 4.24% -0.44% -0.10% -0.28% -3.05% 3.30% 0.53% 1.6%
* Rok 2020 ešte nie je ukončeený