STABILITA

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Od vzniku fondu (p.a.)
Stabilita akciový príspevkový fond 1.03% 4.01% -7.74% 14.37% 1.87% 13.09% -11.02% 2.38% 2.33%
Stabilita príspevkový fond 2.75% 2.47% -5.73% 7.98% 1.90% 2.52% -11.16% 2.11% 1.25%
Stabilita výplatný fond -0.10% -0.28% -3.05% 3.30% 0.77% -0.50% -11.47% 1.27% 0.43%
Stabilita konzervatívny príspevkový - - - - - - - -0.48% -2.09%
Stabilita indexový príspevkový - - - - - 2.94% -18.19% 3.26% -9.08%
* Rok 2023 ešte nie je ukončeený