STABILITA

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Od vzniku fondu (p.a.)
Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový - - - - - - - 30.04% 46.02%
Stabilita akciový príspevkový fond 2.40% 7.64% -5.72% 1.03% 4.01% -7.74% 14.37% 0.08% 2.46%
Stabilita príspevkový fond -0.22% 4.27% -4.45% 2.75% 2.47% -5.73% 7.98% 1.08% 2.09%
Stabilita výplatný fond 3.57% 4.24% -0.44% -0.10% -0.28% -3.05% 3.30% 0.48% 1.49%
* Rok 2020 ešte nie je ukončeený