Dôchodok 2. Pilier

Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Celkový objem majetku
12038.17 mil.€
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
Uniqa
VÚB Generali
NN
365 life
Údaje k dôchodkovým fondom k 28.01.2023
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. 3.55% % -5.14% 9.46%
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 3.65% % -4.71% 9.12%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 3.71% % -4.83% 9.09%
365.life indexový negarantovaný d.f. 6.08% % -3.42% 7.52%
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 4.28% % -8.01% 4.46%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 3.37% % -5.98% 4.31%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 3.63% % -6.07% 3.55%
SMART, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -1.84% % -5.07% 2.85%
Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. 1.94% % -6.24% 2.58%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 3.39% % -9.61% 2.51%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 2.41% % -10.90% 2.16%
365.life dlhopisový garantovaný d.f. 0.99% % -6.26% 1.76%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.86% % -7.23% 1.57%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. 0.20% % -3.58% 1.24%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.43% % -6.40% 1.19%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 0.75% % -8.63% 0.26%
365.life akciový negarantovaný d.f. 3.41% % -12.38% 0.25%