Dôchodok 2. Pilier

Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Celkový objem majetku
12644.29 mil.€
Hodnota majetku v 2. pilieri podľa typu fondu
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
Uniqa
VÚB Generali
NN
365 life
Údaje k dôchodkovým fondom k 06.06.2023
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. 2.22% % 1.52% 9.49%
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 2.34% % 2.14% 9.19%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 2.42% % 2.20% 9.16%
365.life indexový negarantovaný d.f. 1.76% % -0.67% 7.33%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.93% % -2.51% 4.27%
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -1.09% % -7.22% 3.5%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.74% % -3.52% 3.5%
SMART, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -1.84% % -5.07% 2.85%
Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -0.52% % -3.37% 2.56%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -0.07% % -2.59% 2.44%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 0.24% % -3.19% 2.15%
365.life dlhopisový garantovaný d.f. -0.17% % -1.30% 1.76%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.20% % 1.12% 1.59%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -0.12% % -0.93% 1.22%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.06% % -1.80% 1.18%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 0.23% % -0.32% 0.32%
365.life akciový negarantovaný d.f. 0.25% % -7.77% 0.2%