Dôchodok 2. Pilier

Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Celkový objem majetku
13962.87 mil.€
Hodnota majetku v 2. pilieri podľa typu fondu
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
Uniqa
VÚB Generali
NN
365 life
Údaje k dôchodkovým fondom k 27.02.2024
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 5.12% % 17.63% 10.02%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 5.04% % 17.75% 10%
Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -2.97% % 7.72% 9.47%
KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f. 5.12% % 13.35% 8.14%
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 5.31% % 14.95% 7.88%
PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a. s. 4.46% % 18.35% 4.84%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 3.82% % 13.94% 4.17%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 3.11% % 13.38% 3.78%
SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská 4.22% % -7.98% 3.01%
Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -0.16% % 4.61% 2.66%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 1.97% % 10.86% 2.62%
KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. -1.10% % 0% 2.34%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.16% % 4.28% 1.72%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -0.02% % 2.13% 1.23%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -0.18% % -2.26% 1.05%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 0.28% % 4.22% 0.57%