Dôchodok 2. Pilier

Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Celkový objem majetku
12976.33 mil.€
Hodnota majetku v 2. pilieri podľa typu fondu
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
Uniqa
VÚB Generali
NN
365 life
Údaje k dôchodkovým fondom k 26.09.2023
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. 3.82% % 8.79% 9.74%
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 3.82% % 9.32% 9.45%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 3.94% % 9.58% 9.45%
KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f. 3.22% % 6.81% 7.47%
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 2.34% % 6.02% 5.53%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.93% % -2.51% 4.27%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 2.32% % 8.36% 3.78%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 1.85% % 8.68% 2.93%
SMART, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -1.84% % -5.07% 2.85%
Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. 1.48% % 4.21% 2.72%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 1.34% % 6.25% 2.29%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.23% % 3.88% 1.62%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.11% % 0.91% 1.18%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -0.32% % -0.96% 1.13%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 0.31% % 2.32% 0.39%
KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. -0.22% % 0% -1.06%