ALLIANZ

Rozdelenie majetku fondov ALLIANZ
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov ALLIANZ
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Od vzniku fondu (p.a.)
PROGRES akciový negarantovaný 12.28% 7.01% -5.98% 26.33% 2.82% 22.47% -13.27% 3.98% 4.27%
GARANT dlhopisový garantovaný 1.78% 1.02% 0.07% 1.70% 1.21% -0.63% -7.27% 1.06% 1.18%
* Rok 2023 ešte nie je ukončeený