ALLIANZ

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Od vzniku fondu (p.a.)
PROGRES akciový negarantovaný 2.52% 12.28% 7.01% -5.98% 26.33% 2.82% 22.47% -0.55% 5.2%
GARANT dlhopisový garantovaný 0.40% 1.78% 1.02% 0.07% 1.70% 1.21% -0.63% -0.37% 1.66%
* Rok 2022 ešte nie je ukončeený