ALLIANZ

Rozdelenie majetku fondov ALLIANZ
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky fondov ALLIANZ
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
3 mesiace 1 rok 5 rokov 10 rokov Od vzniku fondu (p.a.)
ALLIANZ - PROGRES indexový negarantovaný 5.309% 20.753% 10.456% 8.423% 5.436%
ALLIANZ - GARANT
dlhopisový garantovaný
0.540% 2.557% -0.671% 0.259% 1.244%