ALLIANZ
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Od vzniku fondu (p.a.)
PROGRES akciový negarantovaný 2.94% 4.15% 10.85% 2.52% 12.28% 7.01% -7.39% 19.50% 3.97%
GARANT dlhopisový garantovaný 1.94% 0.60% 3.36% 0.40% 1.78% 1.02% 0.02% 1.91% 1.93%
* Rok 2019 ešte nie je ukončeený