ALLIANZ

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Od vzniku fondu (p.a.)
PROGRES akciový negarantovaný 10.85% 2.52% 12.28% 7.01% -5.98% 26.33% 2.82% 3.36% 4.44%
GARANT dlhopisový garantovaný 3.36% 0.40% 1.78% 1.02% 0.07% 1.70% 1.21% 0.09% 1.84%
* Rok 2021 ešte nie je ukončeený