ALLIANZ

Rozdelenie majetku fondov ALLIANZ
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov ALLIANZ
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Od vzniku fondu (p.a.)
PROGRES indexový negarantovaný 7.01% -5.98% 26.33% 2.82% 22.47% -13.27% 18.49% - 4.84%
GARANT dlhopisový garantovaný 1.02% 0.07% 1.70% 1.21% -0.63% -7.27% 2.64% -0.12% 1.23%
* Rok 2024 ešte nie je ukončeený