ALLIANZ

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Od vzniku fondu (p.a.)
PROGRES akciový negarantovaný 4.15% 10.85% 2.52% 12.28% 7.01% -5.98% 26.33% -4.11% 3.85%
GARANT dlhopisový garantovaný 0.60% 3.36% 0.40% 1.78% 1.02% 0.07% 1.70% 0.55% 1.83%
* Rok 2020 ešte nie je ukončeený