Dostupné produkty vhodné pre pravidelné investovanie

1.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
15,75 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
2.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S15+ Akciové rastové
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
14,58 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
3.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P6 - Superdynamické
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
11,73 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
4.
Spoločnosť Investície banky
Fond TEMPO Rastový profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
10,46 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
5.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus P3 - Dynamické
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
10,34 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
6.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S10+ Akciové hodnotové
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
10,03 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
7.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Small Cap Portfolio
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,96 %
Stupeň rizika Riziko 7
Typ fondu akciový fond
8.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Akciový profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,60 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
9.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Dynamický profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,59 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
10.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P2 - Balancované
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,20 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
11.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Equity Fund World
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,05 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
12.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Progresívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
8,80 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
13.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Svetový akciový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,12 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
14.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Globálny akciový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,93 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu akciový fond
15.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P5 - Balancované plus
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,21 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
16.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S7+ Zmiešané
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,16 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
17.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,03 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
18.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Progresívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,67 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
19.
Spoločnosť Investície banky
Fond Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,39 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
20.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Vyvážený profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,11 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
21.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Rastový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,63 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
22.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,41 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
23.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Equity Fund Europe
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,18 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
24.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,82 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
25.
Spoločnosť Investície banky
Fond Sporenie TB Vzdelanie Balanced fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,39 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond

Porovnaj pravidelné investovanie


Odborníci Finančného kompasu v médiách