Dostupné produkty vhodné pre pravidelné investovanie

1.
Spoločnosť Investície banky
Fond CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
23,03 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
2.
Spoločnosť Investície banky
Fond CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
22,13 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
3.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
21,95 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
4.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S15+ Akciové rastové
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
19,34 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
5.
Spoločnosť Investície banky
Fond CPR Invest - Megatrends
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
15,79 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
6.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Equity Fund World
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
15,70 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
7.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S10+ Akciové hodnotové
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
15,24 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
8.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P6 - Superdynamické
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
15,03 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
9.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Svetový akciový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
14,29 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
10.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Small Cap Portfolio
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
13,70 %
Stupeň rizika Riziko 7
Typ fondu akciový fond
11.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus P3 - Dynamické
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
13,40 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
12.
Spoločnosť Investície banky
Fond TEMPO Rastový profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
13,34 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
13.
Spoločnosť Investície banky
Fond CPR Invest - Global Silver Age EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
13,05 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
14.
Spoločnosť Investície banky
Fond Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
12,92 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
15.
Spoločnosť Investície banky
Fond CPR Invest - Global Silver Age USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
12,71 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
16.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Dynamický profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
11,80 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
17.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Globálny akciový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
11,65 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu akciový fond
18.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Akciový profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
11,45 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
19.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P2 - Balancované
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
11,24 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
20.
Spoločnosť Investície banky
Fond PP - Aktívny fond o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
10,81 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu zmiešaný fond
21.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Equity Fund Europe
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
10,60 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
22.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,53 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
23.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Progresívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,50 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
24.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Rastový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,11 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
25.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S7+ Zmiešané
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
8,42 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond

Porovnaj pravidelné investovanie


Odborníci Finančného kompasu v médiách