Dostupné produkty vhodné pre pravidelné investovanie

1.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
16,21 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
2.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P6 - Superdynamické
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
10,29 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
3.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,99 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
4.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S15+ Akciové rastové
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,99 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
5.
Spoločnosť Investície banky
Fond CPR Invest - Global Silver Age EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
8,49 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
6.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S8+ Value Booster
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
8,20 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
7.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S10+ Akciové hodnotové
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,82 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
8.
Spoločnosť Investície banky
Fond CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,76 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
9.
Spoločnosť Investície banky
Fond CPR Invest - Megatrends
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,60 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
10.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus P3 - Dynamické
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,51 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
11.
Spoločnosť Investície banky
Fond First Eagle Amundi International Fund - AE (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,42 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
12.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Equity Fund World
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,11 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
13.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Svetový akciový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,40 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
14.
Spoločnosť Investície banky
Fond Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,06 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
15.
Spoločnosť Investície banky
Fond TEMPO Rastový profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,66 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
16.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P5 - Balancované plus
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,28 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
17.
Spoločnosť Investície banky
Fond CPR Invest - Global Silver Age USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,17 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
18.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P2 - Balancované
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,11 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
19.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Globálny akciový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,09 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu akciový fond
20.
Spoločnosť Investície banky
Fond Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,02 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
21.
Spoločnosť Investície banky
Fond CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,89 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
22.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Dynamický profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,74 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
23.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Small Cap Portfolio
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,49 %
Stupeň rizika Riziko 7
Typ fondu akciový fond
24.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Akciový profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,33 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
25.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,87 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond

Porovnaj pravidelné investovanie


Odborníci Finančného kompasu v médiách