Študentský účet

Študentský účet je účet určený pre študentov od 15 rokov do dovŕšenia 26 rokov, ktorí sú študentmi strednej alebo vysokej školy v dennej forme. Ak chce študent využívať študentský účet s výhodami, ako je vedenie účtu zdarma alebo s minimálnym poplatkom, musí zvyčajne doložiť banke raz ročne potvrdenie o štúdiu. Banky na predloženie dokladu nemusia študenta vyzvať, preto si to študent musí ustriehnuť sám, aby nedošlo k tomu, že banka začne účtovať poplatky za vedenie účtu a transakcie ako pri bežných účtoch.

Výhody študentského účtu sú vedenie účtu bez poplatku alebo iba s minimálnym poplatkom, služby elektronického bankovníctva, možnosť ísť do debetu s povoleným prečerpaním (výška povoleného prečerpania závisí od banky, účet musí existovať určitý počet mesiacov, klient – majiteľ účtu musí mať minimálne 18 rokov, na účet musí byť poukazovaný pravidelný príjem a pod.), väčšina bánk neúčtuje poplatok za vydanie platobnej karty, niektoré banky ponúkajú študentom možnosť získať imidžovú kartu s vlastným dizajnom, výber z bankomatu vlastnej banky zdarma, odmeňovanie pri platbe kartou, platby platobnou kartou u obchodníka alebo platby za služby bez poplatkov, možnosť úročiť financie na účte vyšším úrokom ako na bežnom účte, dobíjanie kreditu u mobilného operátora a pod.

Študentský účet je mimoriadne výhodný pre nízky alebo žiadny poplatok za jeho vedenie, ako aj pre pomerne bohaté zloženie v porovnaní s bežnými účtami a balíkmi, ktoré banky ponúkajú.

Užitočné články o bankových účtoch

Finančný Kompas v médiách