Miliónová kalkulačka


Miliónová kalkulačka vám vypočíta koľko musíte mesačne investovať, aby ste mali na konci požadovanú hodnotu vašej investície. Pri pravidelnej investícii vám hodnota vašej investície narastá tak vďaka pravidelným vkladom ako aj vďaka zhodnoteniu podielového fondu. Ak chcete mať prepočty reálnejšie, zvoľte si taký očakávaný ročný výnos, ktorý niektorý z podielových fondov dosiahol. Prehľad a porovnanie niektorých z nich nájdete nižšie.Výsledok

suma, ktorú musíte mesačne investovať

Výška mesačného vkladu
1 436.03 €
Vami investovaná suma
516 971.83 €
Zhodnotenie investície
483 028.17 €
Vývoj hodnoty investície
TIP: Skúste si zadať do investičnej kalkulačky kratšie obdobie, napríklad tri štyri roky a potom si obdobie zmeňte aspoň na dvadsať rokov. Investičná kalkulačka vám ukáže, že efekty dlhodobého investovania sú na grafe viac viditeľné práve pri dlhodobom investovaní.

Dostupné produkty vhodné pre pravidelné investovanie

1.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,60 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
2.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P1 - Konzervatívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,36 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
3.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Slovakrenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,31 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
4.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S5+ Defenzívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,13 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
5.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Eurový dlhopisový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,86 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
6.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,74 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu dlhopisový fond
7.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Eurorenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,51 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
8.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P4 - Extra konzervatívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,07 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
9.
Spoločnosť Investície banky
Fond U invest - Konzervatívna stratégia
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
nie je k dispozicii
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
10.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Dlhopisový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,61 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
11.
Spoločnosť Investície banky
Fond Sporenie TB Vzdelanie Dlhopisový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,72 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
12.
Spoločnosť Investície banky
Fond Sporenie TB Vzdelanie Dynamický dlhopisový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-1,95 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond

Porovnaj pravidelné investovanie