Miliónová kalkulačka


Miliónová kalkulačka vám vypočíta koľko musíte mesačne investovať, aby ste mali na konci požadovanú hodnotu vašej investície. Pri pravidelnej investícii vám hodnota vašej investície narastá tak vďaka pravidelným vkladom ako aj vďaka zhodnoteniu podielového fondu. Ak chcete mať prepočty reálnejšie, zvoľte si taký očakávaný ročný výnos, ktorý niektorý z podielových fondov dosiahol. Prehľad a porovnanie niektorých z nich nájdete nižšie.

Výsledok

suma, ktorú musíte mesačne investovať

Výška mesačného vkladu
1 436.03 €
Vami investovaná suma
516 971.83 €
Zhodnotenie investície
483 028.17 €
Vývoj hodnoty investície
TIP: Skúste si zadať do investičnej kalkulačky kratšie obdobie, napríklad tri štyri roky a potom si obdobie zmeňte aspoň na dvadsať rokov. Investičná kalkulačka vám ukáže, že efekty dlhodobého investovania sú na grafe viac viditeľné práve pri dlhodobom investovaní.

Dostupné produkty vhodné pre pravidelné investovanie

1.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P1 - Konzervatívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,29 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
2.
Spoločnosť Investície banky
Fond PP - Stabilný fond o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,19 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
3.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S5+ Defenzívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,48 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
4.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,37 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
5.
Spoločnosť Investície banky
Fond Eurizon Fund - Bond Inflation Linked
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,14 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond

Porovnaj pravidelné investovanie