Investičná kalkulačka
+421 917 775 755
62x

Výsledok

hodnota vašej investície na konci

Suma vkladov
1000.00 €
Hodnota investície na konci
1628.89 €
Vklad / výnos
TIP: Skúste si zadať do investičnej kalkulačky kratšie obdobie, napríklad tri štyri roky a potom si obdobie zmeňte aspoň na dvadsať rokov. Investičná kalkulačka vám ukáže, že efekty dlhodobého investovania sú na grafe viac viditeľné práve pri dlhodobom investovaní.

Efekt dlhodobého investovania je vidieť aj na inom príklade. Zadajte si napríklad pravidelné investovanie 100€ mesačne na dvadsať rokov pri očakávanom ročnom výnose 5%. A potom si zmeňte dobu na dvadsaťpäť rokov. Zistíte, že zatiaľ čo pri dvadsiatich rokoch by ste mali konečnú hodnotu investície necelých 41.000€, pri pravidelnom investovaní o päť rokov dlhšom by sa hodnota vašej investície zvýšila o neuveriteľných 18.000€. Z toho je evidentné, že investovať sa oplatí začať čo najskôr a výsledky sa dostavia.

Dostupné produkty vhodné pre jednorazové investovanie

1.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,89 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
2.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,56 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
3.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,11 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
4.
Spoločnosť Investície banky
Fond ESPA Bond USA High Yield
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,79 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
5.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Bonds Emerging Markets
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,72 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
6.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Europa-HighYield
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,66 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
7.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,53 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu dlhopisový fond
8.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR Hedged
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,39 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
9.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Aud-Renta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,38 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
10.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,37 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
11.
Spoločnosť Investície banky
Fond ESPA Bond Europe High-Yield
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,28 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
12.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Raiffeisen European High Yield Fund
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,26 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
13.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Euro High Yield
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,99 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
14.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Sterlingrenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,81 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
15.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,75 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
16.
Spoločnosť Investície banky
Fond ERSTE Bond Local Emerging
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,75 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
17.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Forintrenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,66 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
18.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR Hedged
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,62 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
19.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,60 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
20.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,52 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
21.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - Český konzervativní
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,47 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
22.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Zlotyrenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,47 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
23.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Mehrwert 2020
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,41 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
24.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Privátny P11, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,32 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
25.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - EURO Cash
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,24 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
26.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Euro-Corporates
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,16 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
27.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - Bond Dynamic
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,03 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
28.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,95 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
29.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM - Active Bond fund
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,91 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
30.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Bonds Corporates Euro
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,88 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
31.
Spoločnosť Investície banky
Fond ERSTE Bond Emerging Markets
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,85 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
32.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,83 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
33.
Spoločnosť Investície banky
Fond ESPA Bond USA Corporate
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,79 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
34.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,71 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
35.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond Euro Corporate
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,69 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
36.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,62 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
37.
Spoločnosť Investície banky
Fond ESPA Bond Euro Corporate
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,58 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
38.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Long EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,56 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
39.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) US Factor Credit – P Cap USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,55 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
40.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,32 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
41.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Slovakrenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,31 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
42.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,14 %
Stupeň rizika Riziko 1
Typ fondu dlhopisový fond
43.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - CE Bond o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,01 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
44.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,88 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
45.
Spoločnosť Investície banky
Fond GIS Euro Corporate Bonds
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,86 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
46.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,86 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
47.
Spoločnosť Investície banky
Fond ESPA Bond Dollar
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,76 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
48.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,74 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
49.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,74 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu dlhopisový fond
50.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Medium EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,71 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
51.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Emurenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,68 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
52.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond Euro Government
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,67 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
53.
Spoločnosť Investície banky
Fond ESPA Bond Euro Rent VT
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,57 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
54.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short Term EUR Hedged
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,55 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
55.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Canarenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,54 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
56.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Eurorenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,51 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
57.
Spoločnosť Investície banky
Fond AXA CEE Dluhopisový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,46 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
58.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Dollarenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,44 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
59.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,44 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
60.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond Euro
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,37 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
61.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,29 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
62.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,22 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
63.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond Euro Inflation-Linked
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,19 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
64.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR Hedged
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,18 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
65.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - EURO Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,17 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
66.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Osteuropa-Rent
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,14 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
67.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,08 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
68.
Spoločnosť Investície banky
Fond AXA Eurobond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,28 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
69.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Euro Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,29 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
70.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,32 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
71.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,33 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
72.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Swissrenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,34 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
73.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Dlhopisový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,44 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
74.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Multi Interest EURO Medium
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,49 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
75.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Bonds High Interest
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,49 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
76.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,51 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
77.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond Euro Short Term
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,52 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
78.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Bonds Europe Ex EMU
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,58 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
79.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Dlhopisový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,61 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
80.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Short EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,61 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
81.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,88 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
82.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-1,30 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
83.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM – Stredoeurópsky Dlhopisový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-1,39 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
84.
Spoločnosť Investície banky
Fond ERSTE Bond Danubia
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-1,58 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
85.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Czechrenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-1,78 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
86.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Dynamický dlhopisový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-1,92 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
87.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-2,12 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
88.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-2,14 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
89.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Bonds Emerging Europe
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-2,87 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
90.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-3,40 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
91.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 1
Typ fondu dlhopisový fond
92.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Flexible Bond Europe Corporate
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
93.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Enhanced Cash 6 Months
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
94.
Spoločnosť Investície banky
Fond ESPA Mortage
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
95.
Spoločnosť Investície banky
Fond ERSTE Bond Emerging Markets Corporate
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
96.
Spoločnosť Investície banky
Fond ESPA Bond Inflation Linked
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
97.
Spoločnosť Investície banky
Fond ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
98.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Euro-Rent
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
99.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
100.
Spoločnosť Investície banky
Fond myNEXT - Bond E EUR Cap
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
101.
Spoločnosť Investície banky
Fond Eurizon Fund - Bond High Yield
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
102.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond World High Yield [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
103.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
104.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
105.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
106.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond Euro High Yield
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
107.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond World High Yield Short Duration
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
108.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Flexible Bond Euro
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
109.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARWORLD Flexible Convertible Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
110.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
111.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
112.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
113.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Euro Bond USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
114.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
115.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
116.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
117.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
118.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
119.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
120.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
121.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
122.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
123.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond

Porovnaj podielové fondy