Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúcu výkonnosť. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti.

Užitočné články o investovaní

Finančný Kompas v médiách


Dlhopisy

Na trhu sú aktuálne v ponuke desiatky rôznych emisií dlhopisov v hodnote stoviek miliónov eur. Nakoľko vyhodnotenie rizík spojených s investovaním do dlhopisov je vždy úlohou konkrétneho investora, tento krátky materiál pomôže upriamiť pozornosť na niektoré kľúčové oblasti, ktoré sú pri hodnotení rizika a výnosu dôležité.

Prospekt – najdôležitejší materiál vydaný k dlhopisu. Definuje čo by mal všetko investor zvážiť, aké riziká vyhodnotiť predtým, ako sa rozhodne nakúpiť dlhopisy. Úlohou každého investora je oboznámiť sa a vedieť vyhodnotiť riziká spojené napríklad s finančnou situáciou emitenta, budúcim vývojom na trhu aj ďalšími faktormi, ktoré môžu ovplyvniť riadne splatenie dlhopisov.

Emitent – spoločnosť, ktorá zodpovedá za splatenie dlhopisov. Prospekt dá odpoveď, či a aký má Emitent rating od niektorej z renomovaných agentúr. Ak rating nie je udelený, investora by sa mali zaujímať napríklad základné finančné ukazovatele Emitenta (tržby, zisk, alebo zadlženosť). Dôležité je, či tieto ukazovatele majú za posledné 2-3 roky pozitívny trend. Informácie slovenských subjektov je možné vyhľadať aj na portáli finstat.sk.

Ručiteľ – za riadne splatenie dlhopisov niekedy ručí aj Ručiteľ. Ručiteľ je dôležitý v prípadoch, keď je Emitent napríklad novozaložená spoločnosť bez histórie. Prípadne hospodárenie Emitenta nekorešponduje s výškou emisie dlhopisov. Prospekt dá odpoveď na to, či má Ručiteľ udelený rating. Ak nie, úlohou investora by malo byť vyhodnotiť napríklad základné finančné ukazovatele Ručiteľa, podobne ako u Emitenta.

Účel – investora by malo zaujímať na čo sa peniaze získané emisiou dlhopisov použijú. Pozitívne je, keď ide o rozvojové programy spoločnosti. Také, ktoré pomôžu spoločnosti zvýšiť tržby, kvalitu apod.