Zverejnené: 06.03.2020

Pre koho sú dlhopisy určené


Article image

Dlhopisy sú určené investorom, ktorí majú dostatočné znalosti a skúsenosti k tomu, aby vedeli vyhodnotiť riziká konkrétneho dlhopisu, emitenta a ručiteľa, v prípade ak za dlhopis ručí aj tretia osoba.

Investor by mal byť schopný sám, alebo s pomocou finančného poradcu vyhodnotiť a oceniť finančnú situcáciu emitenta a ručitľa, možné scénare budúceho vývoja trhu a ekonomiky, úrokových sadzieb a ďalších faktorov, ktoré môžu mať vplyv na investíciu.

Inými slovami, ak investor nie je dostatočné skúsený, mal by byť s investíciou do dlhopisov nanajvýš opatrný.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách