Bežný účet

Bežný účet umožňuje okamžitý prístup k finančným prostriedkom (hotovostný alebo bezhotovostný). Pri bežných účtoch má klient možnosť využívať platby a výbery platobnými kartami, zadávanie príkazov na úhradu, inkasá, SIPO (združené inkaso platieb obyvateľstva) a mnoho ďalších bankových služieb. Banky si za bežný účet účtujú mesačný poplatok za jeho vedenie podľa sadzobníka poplatkov. (Niektoré banky ponúkajú bežný účet aj bez poplatku, prípadne je možné získať zľavu z poplatku za vedenie účtu po splnení podmienok. Viac sa dozviete v Detaile pri každom účte.)

V prípade nedostatku finančných prostriedkov môžu klienti využiť povolené prečerpanie na účte, volá sa tiež povolený debet alebo kontokorent.

Banky ponúkajú klientom v rámci balíkov rôzne doplnkové služby bez dodatočných poplatkov, prípadne s cenovým zvýhodnením. Sú to napríklad debetné karty, výbery z akýchkoľvek bankomatov na Slovensku alebo niekedy aj v zahraničí, cestovné poistenie, asistenčné služby a pod.

Bežný účet má vo svojom zložení najčastejšie aj elektronické bankovníctvo – ako napríklad internetbanking, mobilbanking –, vďaka ktorému máte prístup k finančným prostriedkom a môžete svoj účet používať 24 hodín denne.

Na čo si dať pozor pri výbere účtu?
Pri výbere bežného účtu si určite treba zvážiť najmä výber banky, a teda to, či si skutočne môžete účet navoliť podľa vlastných potrieb, alebo sú vám služby k účtu dané a musíte za ne platiť bez ohľadu na ich využitie.

Niekoľko rád, na čo si dať pozor pri výbere bežného účtu.
Tu je pár služieb bežného účtu, ktoré vstupujú do tvorby jeho ceny, a teda vám určujú výšku vášho mesačného poplatku za tento účet:

  • Debetná platobná karta – tu si treba dať pozor najmä pri výbere typu tejto karty, pretože ak napr. často cestujete do zahraničia, tak istotne budete potrebovať platobnú kartu embosovanú, tzn. má vystúpený reliéf s číslom karty a vaším menom, nie je hladká ako neembosovaná karta.
  • Výber počtu transakcií očakávaných každý mesiac – asi štandardom v každej banke už je, že všetky prichádzajúce platby na účet sú zdarma. Inak je to už však v prípade odchádzajúcich platieb – trvalé príkazy, inkasá, jednorazové prevody v pobočke či cez internetbanking –, výberu z bankomatu či platby u obchodníka. Reálne je ťažké odhadnúť alebo si skontrolovať, koľko takýchto platieb mesačne robí, samozrejme, s výnimkou trvalých príkazov. Vzhľadom na to odporúčam zahrnúť si do účtu všetky transakcie v neobmedzenom množstve tak, aby žiadna transakcia nenavyšovala mesačnú platbu účtu.
  • Pozor na výbery z bankomatu cudzej banky. Ak si toto neustriehnete a kdekoľvek ste, tak vyberáte z bankomatu bez ohľadu na to, či je to bankomat vašej banky alebo nie, takýto špás vás môže nemilo prekvapiť vo výške zúčtovaných poplatkov z vášho účtu po ukončení daného mesiaca.
  • Možnosť výberu viacerých druhov poistení – napr. PN-ka – je super mať v rámci účtu nejaké to poistenie, za ktoré neplatíte. Alebo vlastne platíte, pretože výber tohto komponentu vám navyšuje mesačnú platbu za účet. Pri zriaďovaní akéhokoľvek poistenia vždy upozornite pracovníka, že máte nejaké ochorenie alebo iný zdravotný problém, pretože ak by došlo k poistnej udalosti a poisťovňa dodatočne tento problém zistí, tak ste dané poistenie mali zbytočne a zbytočne ste platili vyšší poplatok za účet.

Pozor na povolené prečerpanie!
Ak si zvolíte túto službu, odporúčam určiť si limit povoleného prečerpania maximálne vo výške vašej mesačnej mzdy. Banky rady tento limit poskytujú do výšky až dvoj- či trojnásobku vašej mzdy, treba si však uvedomiť, že tento typ úveru nemá stanovené pravidelné mesačné splátky, a tak ak sa raz dostanete hlboko do debetu na svojom účte, budete mať veľmi veľký problém ho vyplatiť.
Okrem toho, tento typ úveru patrí k najdrahším bankovým úverom. Preto ho radšej využívajte len výnimočne. Pri potrebe dlhodobejšie si požičať peniaze rozhodne siahnite po bežnom spotrebnom úvere, pri ktorom môžete mať úrokovú sadzbu aj o polovicu nižšiu.
Výhodou povoleného prečerpania je, že ho môžete mať len ako finančnú rezervu pre prípad mimoriadnych udalostí. Pretože ak tento úver nečerpáte, banka vám neúčtuje žiadne úroky.

Pozor na povolené prečerpanie!
Bežné balíky
Banky ponúkajú desiatky rôznych balíkov. Niektoré sú zdarma, niektoré stoja takmer 10 €. Preto si vždy pozorne prečítajte zloženie balíka, aby balík obsahoval presne tie operácie, ktoré v priebehu mesiaca využívate.

Študentské účty, účty pre mladých
Sú výrazne lacnejšie ako bežné balíky. Preto pokiaľ ste študent, v prvom rade si pozrite ponuku balíkov pre študentov.

Balíky pre študentov majú v zložení najmä:
- platobnú kartu
- platby u obchodníkov (cez POS terminály)
- výbery z bankomatov (vlastnej banky)
- pripísanie platieb na účet
- jednorazové prevody z účtu
- elektronické bankovníctvo (internetbanking, mobilbanking a pod.)


Účty pre seniorov
Na to, aby ste v banke mali lacnejší účet, ktorý je určený špeciálne pre dôchodcov, musíte splniť podmienky. Vo väčšine bánk, ktoré účet pre seniorov ponúkajú, je podmienkou, aby ste poberali niektorý z dôchodkov – od Sociálnej poisťovne, ministerstva vnútra, Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia či Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Účty pre seniorov sú zložením chudobnejšie ako bežné balíky, ale zároveň poplatok za ne je veľmi nízky, poprípade nulový.

Účty internetových bánk
Internetové banky ponúkajú balíky, ktoré sú najčastejšie zdarma. Majú aj pomerne bohaté zloženie. Len treba vedieť, že internetové banky nemajú pobočky, na ktorých sa dá vkladať alebo vyberať hotovosť. Na výbery hotovosti slúžia bankomaty, pričom výbery sú zvyčajne spoplatnené. Pozorne si preto preštudujte zloženie balíkov a zamerajte sa aj na bankomaty.

Užitočné články o bankových účtoch

Finančný Kompas v médiách