Účet TOP UniCredit


Možnosť mať 2 bežné účty v EUR, 1 účet v USD a 1 podľa vlastnej voľby.
U-šetrite zľavy a odmeny za nákup priamo na platobnej karte.
Výbery zo všetkých bankomatov doma a v zahraničí bez obmedzenia a zadarmo.
Cestovné poistenie dovolenky a pracovných ciest v najvyššom štandarde.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 0 € Áno, mesačne e-mailom alebo do elektronického bankovníctva.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: ÚČET START, OPEN A TOP s úrokovou sadzbou až 3 % p.a.  Stačí si otvoriť účet START, OPEN alebo TOP do 30. 4. 2024 a na druhý deň po založení účtu budete mať v rámci balíka nastavenú úrokovú sadzbu na bežnom účte (pre OPEN a TOP je to druhý účet s názvom SPORENIE), platnú do 30. 4. 2024.

Účet s odmenou 150 eur.
Odmena sa vzťahuje na balík služieb účtov START, OPEN alebo TOP otvorených do 30. 4. 2024 a je rozdelená do dvoch častí - odmena za aktívny účet a odmena za pravidelné investovanie.

  • Pre získanie odmeny za aktívny účet vo výške 50 eur je potrebné bez prerušenia plniť podmienku Aktívneho používania Balíka služieb, tj. uskutočnenie aspoň 3 platieb debetnou kartou vydanou k Balíku služieb v súhrnnej výške minimálne 150 eur mesačne u obchodníkov alebo na internete, a to najmenej 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov počnúc prvým mesiacom nasledujúcim po otvorení Balíka služieb.
  • Pre získanie odmeny za pravidelné investovanie vo výške 100 eur je potrebné v období 1. 3. 2024 – 30. 4. 2024 zjednať pravidelnou investíciu, pričom je treba pravidelne investovať minimálnu sumu vo výške 40 eur po dobu najmenej 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov bez prerušenia od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pravidelná investícia dohodnutá, a zároveň je treba spĺňať podmienku Aktívneho používania Balíku služieb

Účet je určený pre fyzické osoby od 18 rokov
Zloženie balíka
  • Vedenie účtu v EUR.
  • Vedenie druhého účtu v EUR.
  • Vedenie ďalšieho účtu v USD.
  • Vedenie ďalšieho účtu v inej dostupnej cudzej mene (Klient si môže vybrať 1 účet s týmito menami: USD CZK, GBP, CHF, HUF, CAD).
  • Maximálny počet platobných kariet 2 ks, z toho 1 Visa Premium a 1 Visa Standard bez cestovného poistenia.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Maximálny počet platobných kariet 2 ks, z toho 1 Visa Premium a 1 Visa Standard bez cestovného poistenia. ÁNO, Online Banking, mobilná aplikácia Smart Banking.
Mesačný poplatok za balík
12 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

100% zľava z poplatku za balík v prípade, že na účet príde mesačne aspoň 1 500 €, alebo suma vkladov a investícií v banke je 45 000 €.

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 0 € 10 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
7 € 7 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 0 € 0 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
14,00 %

ÁNO, banka poskytne úverový limit vo výške od 30 € až do výšky 6 000 €.

Podmienka je byť občanom SR a cudzincom s povolením na trvalý alebo dlhodobý pobyt v SR vo veku min. 18 rokov.