Kalkulačka na odklad splátok


Ak zvažuje možnosť odložiť si splátky, pozrite sa, ako to ovplyvní Vaše splácanie a celkové preplatenie.

Odkladom splátok si predĺžite dobu splácania a záleží len na Vás, či si výšku splátky ponecháte, alebo si ju zvýšite. Aby ste menej preplatili, je výhodnejšia verzia zvýšenia splátky. 


Predĺženie doby splatnosti
s pôvodnou mesačnou splátkou
Teraz platíte mesačne: (splátka bez poistenia)
297,88 €
Budete platiť mesačne: (splátka bez poistenia)
301,90 €
Koniec splácania:
Marec 2045
Celkovo preplatíte:
12 456,24 €
Čo je o 965,13 € viac oproti pôvodnému splácaniu.
Zvýšenie mesačnej splátky
a ponechanie pôvodnej doby splatnosti
Teraz platíte mesačne: (splátka bez poistenia)
297,88 €
Budete platiť mesačne: (splátka bez poistenia)
311,68
Koniec splácania:
Jún 2044
Celkovo preplatíte
11 997,68 €
Čo je o 506,57 € viac oproti pôvodnému splácaniu.

Na čo si dať pozor pri odklade splátok

Akékoľvek odloženie alebo zníženie splátok má ​ dopad na budúce splátky​ úveru. Ak klient požiada o odklad splátok, úver sa mu bude naďalej úročiť aj počas obdobia odkladu a tieto úroky budú zahrnuté do splátok po skončení odkladu. Ak sa klient dostal do situácie, keď nie je schopný splácať úver, je dôležité, aby sa banke ozval čo najskôr, ako sa problém vyskytne a zbytočne neodkladal riešenie.

Kto môže požiadať o odklad splátok

O odklad splátok úveru môže požiadať klient banky, ktorý má problém so splácaním úveru z dôvodu pandémie koronavírusu. O odloženie splátok môžu požiadať ​fyzické osoby​ , ​ živnostníci ​ a ​ malé a stredné podniky​ , ktoré majú ​ do 50 zamestnancov​. Žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti, nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere.

Banky budú odkladať splátky úverov len tým klientom, ktorí o to prejavia záujem. Vyplnia jednotnú žiadosť, ktorú bude treba doručiť banke. S podaním žiadosti o odklad splátok nie sú spojené ​žiadne administratívne poplatky​.

Ako podať žiadosť o odklad splátok

Žiadosť o odklad si bude môcť klient podať elektronicky prostredníctvom webovej stránky banky alebo osobne na pobočkách.

Ktorých úverov sa odklad splátok týka

Návrh zákona prináša možnosť ​ odloženia splátok ​ hypotéky​ , spotrebných úverov a lízingu až o 9 mesiacov​ . V prípade ​ splátkového predaja​ môžete klient požiadať o odklad splátok o 3 mesiace s možnosťou požiadať o predĺženie o ďalšie 3 mesiace, čiže ​ až na​ ​ 6 mesiacov​.

V prípade, že klient má úver na bývanie a súčasne aj spotrebiteľský úver, alebo lízing na auto môže požiadať o odklad splátok pri všetkých týchto úveroch. ​ Ku každému úveru musí podať samostatnú žiadosť o odklad.

Odklad splátok sa bude týkať aj ​ nebankových spoločností​, nakoľko poskytujú pôžičky​ podľa rovnakej legislatívy ako banky.

Bude problém získať v budúcnosti úver?

Povolenie odkladu splátok sa ​ nepovažuje za omeškanie splátky úveru, preto nemá vplyv na zápis v úverovom registri​, ktorý by v budúcnosti mohol sťažiť prístup k ďalšiemu úveru.