Sporenie

Pokiaľ sa rozhodnete sporiť peniaze, v bankách máte na výber niekoľko produktov. najznámejšie patria vkladná knižka s výpovednou lehotou alebo vkladná knižka bez výpovednej lehoty, sporiaci účet alebo napríklad sporenie so zvýhodnenou úrokovou sadzbou.

Výhodou týchto sporení je, že peniaze si tam môžete kedykoľvek vkladať a pri niektorých vyberať. Či sa rozhodnete pre pravidelné mesačné sporenie, alebo peniaze chcete vkladať kedykoľvek, tieto produkty sú určené presne na to. Dokonca pri niektorých produktoch, pokiaľ budete dodržiavať podmienky určené bankou (budete pravidelne vkladať, alebo určitú dobu nebudete vyberať, apod. v závislosti od konkrétnej banky), môžete získať aj bonusový úrok.

Pokiaľ chcete mať peniaze kedykoľvek k dispozícii, vyberajte sporenie bez výpovednej lehoty a viazanosti. Napríklad pri Vkladnej knižke s výpovednou lehotou môžete disponovať s finančnými prostriedkami až po podaní výpovede v banke a uplynutí celej výpovednej lehoty. Napríklad ak máte výpovednú lehotu 3 mesiace, pred plánovaným výberom musíte banke oznámiť 3 mesiace vopred, že budete peniaze vyberať. V opačnom prípade vám banka vyrubí poplatok za predčasný výber podľa cenníka. Pri Vkladnej knižke bez výpovednej lehoty alebo aj pri sporiacich účtoch máte možnosť disponovať s peniazmi kedykoľvek bez poplatku.

Niektoré banky ponúkajú sporenie k bežnému účtu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou za podmienky, ako napríklad: pravidelná suma zasielaná na sporenie, nevyberať finančné prostriedky pred uplynutím dohodnutej doby sporenia, aktívneho využívania osobného účtu a pod.

Sporenie a finančné prostriedky na ňom je chránené Systémom ochrany vkladov do výšky 100.000 €. Takže pokiaľ by niektorá banka skrachovala, Fond ochrany vkladov musí v zmysle zákona všetky peniaze vrátane úrokov vyplatiť do 20 pracovných dní. Niektoré banky u nás pôsobia ako pobočky zahraničných bánk. Vklady v týchto bankách síce nie sú chránené Fondom ochrany vkladov platným v SR, ale chránia ich systémy ochrany vkladov platné v krajinách, kde pôsobia ich materské banky. Aj v týchto krajinách však platí, že peniaze sú kryté do výšky 100.000 €.

Keďže tieto produkty sú chránené, úroková sadzba na nich nie je vysoká. Ich prioritou je vysoká bezpečnosť, nie vysoký zárobok. Preto si sporenie vyberajte pozorne a prípadne si pozrite aj alternatívne sporiace programy v kategórii

Užitočné články o sporení

Odborníci Finančného kompasu v médiách