Spracovanie osobných údajov


Dobrovoľne udeľujem spoločnosti FINANČNÝ KOMPAS, s.r.o., so sídlom Nám. Sv. Egídia 42/97, Poprad 058 01, IČO: 48 154 083 (ďalej len „FINANČNÝ KOMPAS, s.r.o.“) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu kontaktných údajov uvedených v žiadosti (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) na účel vypracovania ponuky produktov a služieb. Svoj súhlas udeľujem odo dňa jeho poskytnutia na dobu 3 rokov. Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla FINANČNÝ KOMPAS, s.r.o.