Refinančná kalkulačka
+ Rozšírený výpočet
REFINANCOVAŤ SA VÁM OPLATÍ
Náš TIP 
Teraz platíte mesačne:
310,76 €
(splátka bez poistenia)
Mohli by ste platiť mesačne:
292,47 €
Suma, ktorú ušetríte, je vyššia ako náklady na refinancovanie o:
169,58 €
v tom:
Na splátkach ušetríte: 438,89 €
Z úveru na konci fixácie splatíte menej o: 45,31 €
Poplatok za predčasné splatenie: 450,00 €
Dodatočné náklady na refinancovanie: 224,00 € *
Refinančná kalkulačka vám vypočíta, či úspora na úrokovej sadzbe do konca fixácie úrokovej sadzby bude postačovať na zaplatenie poplatku za predčasné splatenie ako aj ďalších nákladov spojených s refinancovaním hypotéky, teda či sa refinancovanie celkovo oplatí. Úsporu počítame do konca najbližšej fixácie, pretože na konci fixácie môžete vyplatiť starú hypotéku novou bez poplatku za predčasné splatenie.

Vo výpočte sú zahrnuté aj náklady na refinancovanie, konkrétne poplatok za predčasné splatenie hypotéky vo výške jedného percenta. O tento poplatok je navýšený nový úver, pretože väčšina bánk požičia klientom aj na zaplatenie tohto poplatku.

* Zároveň sú započítané aj náklady na zriadenie záložného práva v novej banke (74 eur) aj priemerná cena bežného znaleckého posudku (150 eur). Pokiaľ by banka nový znalecký posudok nepotrebovala, k rozdielu je potrebné pripočítať 150 eur. Vo výpočte nezohľadňujeme poplatok za poskytnutie úveru, nakoľko väčšina bánk tento poplatok neúčtuje pri refinancovaní úveru.