Pravidelné investovanie

Investícia do podielových listov v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulá výkonnosť nezaručuje výkonnosť budúcu. Porovnávané sú len fondy registrované v Slovenskej asociácii správcovských spoločností. viac info

Kolektívne investovanie

Investovanie do podielových fondov je najznámejším nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania. Podstata investovania je v tom, že ľudia si prostredníctvom správcovských spoločností, ktoré spadajú často pod banky, investujú svoje peniaze do rôznych vybraných podielových fondov. Na všetko dozerá depozitár - banka, ktorá schvaľuje a kontroluje každú transakciu. Neodškriepiteľnou výhodou investovania do podielových fondov je široká ponuka fondov, a možnosť meniť výšku investície.

Pravidelné investovanie

Viacero spoločností ponúka nielen jednorazové investovanie peňazí do podielových fondov, ale aj produkty pre pravidelné investovanie. V takom prípade je minimálna výška investície v závislosti od jednotlivých produktov už od 20 eur mesačne. Drobný investor sa tak môže rozhodnúť, koľko bude mesačne investovať a väčšinou môže túto sumu aj meniť podľa svojich aktuálnych možností. Pravidelné investovanie nie je také citlivé na krátkodobé výkyvy na kapitálových trhoch, pretože tieto sú vykompenzované nárastom z dlhodobého hľadiska. Okrem toho v čase poklesu cez pravidelné investovanie dokáže investor nakúpiť podiely lacnejšie ako v čase výraznejších nárastov.


Zobraziť výkonnosť fondov za obdobie:


+ Rozšírené porovnanie

Výnosy z minulých rokov nie sú zárukou rovnakého výnosu v budúcnosti.
Poraďte sa s nami o vhodnej investičnej stratégii.

Chcem poradiť
1.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
12,31 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
2.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,62 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
3.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,73 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
4.
Spoločnosť Investície banky
Fond TEMPO Rastový profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,60 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
5.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Equity Fund World
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,35 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
6.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Dynamický profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,27 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
7.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Agresívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,24 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
8.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Progresívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,15 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
9.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus P3 - Dynamické
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,34 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
10.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Svetový akciový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,99 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
11.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Globálny akciový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,59 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu akciový fond
12.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P6 - Superdynamické
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,33 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
13.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Rastový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,46 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
14.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P2 - Balancované
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,45 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
15.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,43 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
16.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Progresívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,26 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
17.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Vyvážený profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,19 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
18.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P1 - Konzervatívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,67 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
19.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Equity Fund Europe
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,53 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
20.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P5 - Balancované plus
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,24 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
21.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,09 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
22.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,09 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
23.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro May 90
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,74 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
24.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Vyvážený o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,55 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
25.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,38 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
26.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Defenzívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,34 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
27.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Slovakrenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,28 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
28.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,17 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
29.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Eurový dlhopisový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,00 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
30.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Eurorenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,83 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
31.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro November 90
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,81 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
32.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Konzervatívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,46 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu fond krátkodobých investícií
33.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,43 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
34.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,28 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu dlhopisový fond
35.
Spoločnosť Investície banky
Fond U invest - Konzervatívna stratégia
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
nie je k dispozicii
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
36.
Spoločnosť Investície banky
Fond U invest - Balancovaná stratégia
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
nie je k dispozicii
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
37.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Privátny o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,05 %
Stupeň rizika Riziko 1
Typ fondu fond krátkodobých investícií
38.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P4 - Extra konzervatívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,18 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
39.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Multi Interest Cash EURO
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,44 %
Stupeň rizika Riziko 1
Typ fondu fond peňažného trhu
40.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro August 95
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,59 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
41.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Dlhopisový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,64 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
42.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro February 95
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,92 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
43.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-1,33 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu fond krátkodobých investícií
44.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-4,29 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
45.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-6,47 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
46.
Spoločnosť Investície banky
Fond NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu nie je k dispozicii
47.
Spoločnosť Investície banky
Fond U invest - Dynamická stratégia
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
48.
Spoločnosť Investície banky
Fond Konzervatívne portfólio o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu nie je k dispozicii
49.
Spoločnosť Investície banky
Fond Vyvážené portfólio o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu nie je k dispozicii
50.
Spoločnosť Investície banky
Fond Eurofond o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu nie je k dispozicii
51.
Spoločnosť Investície banky
Fond Dynamické portfólio o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu nie je k dispozicii
52.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu zmiešaný fond
53.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Small Cap Portfolio
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 7
Typ fondu akciový fondInvestovanie sa oplatí.
Michal Nalevanko - expert na financie
Michal Nalevanko
Stál pri zrode druhého piliera
Zastupoval Slovensko v Euyrópskej komisii a OECD.
Je riaditeľom The Benchmark Research & Consultancy. s.r.o.

odborník na investovanie radí:
Hodnotenie
63x