Pravidelné investovanie

Kolektívne investovanie

Investovanie do podielových fondov je najznámejším nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania. Podstata investovania je v tom, že ľudia si prostredníctvom správcovských spoločností, ktoré spadajú často pod banky, investujú svoje peniaze do rôznych vybraných podielových fondov.

Na všetko dozerá depozitár – banka, ktorá schvaľuje a kontroluje každú transakciu. Neodškriepiteľnou výhodou investovania do podielových fondov je ich široká ponuka a možnosť meniť výšku investície.

Investovanie do podielových fondov je najznámejším nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania. Podstata investovania je v tom, že ľudia si prostredníctvom správcovských spoločností, ktoré spadajú často pod banky, investujú svoje peniaze do rôznych vybraných podielových fondov. Na všetko dozerá depozitár - banka, ktorá schvaľuje a kontroluje každú transakciu. Neodškriepiteľnou výhodou investovania do podielových fondov je široká ponuka fondov, a možnosť meniť výšku investície.

Pravidelné investovanie

Viacero spoločností ponúka nielen jednorazové investovanie peňazí do podielových fondov, ale aj produkty pre pravidelné investovanie. V takom prípade je minimálna výška investície v závislosti od jednotlivých produktov už od 20 eur mesačne. Drobný investor sa tak môže rozhodnúť, koľko bude mesačne investovať a väčšinou môže túto sumu aj meniť podľa svojich aktuálnych možností.

Pravidelné investovanie nie je také citlivé na krátkodobé výkyvy na kapitálových trhoch, pretože tie sú vykompenzované nárastom z dlhodobého hľadiska. Okrem toho v čase poklesu cez pravidelné investovanie dokáže investor nakúpiť podiely lacnejšie ako v čase výraznejších nárastov.

viac info


Zobraziť výkonnosť fondov za obdobie:


+ Porovnanie pre pokročilých

Výnosy z minulých rokov nie sú zárukou rovnakého výnosu v budúcnosti.
Poraďte sa s nami o vhodnej investičnej stratégii.

Chcem poradiť
1.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
12,67 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
2.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S15+ Akciové rastové
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,92 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
3.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,86 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
4.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Dynamický profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,35 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
5.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Equity Fund World
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,35 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
6.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Akciový profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,31 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
7.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S10+ Akciové hodnotové
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,27 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
8.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Progresívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,20 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
9.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,09 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
10.
Spoločnosť Investície banky
Fond TEMPO Rastový profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,57 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
11.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Svetový akciový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,09 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
12.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus P3 - Dynamické
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,80 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
13.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Globálny akciový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,56 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu akciový fond
14.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Small Cap Portfolio
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,98 %
Stupeň rizika Riziko 7
Typ fondu akciový fond
15.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,38 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
16.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P6 - Superdynamické
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,19 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
17.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Progresívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,17 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
18.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Vyvážený profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,08 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
19.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Rastový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,04 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
20.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P2 - Balancované
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,74 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
21.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Equity Fund Europe
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,45 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
22.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM - Dynamické portfólio
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,37 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
23.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S7+ Vyvážené
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
24.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P5 - Balancované plus
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,96 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
25.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,36 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
26.
Spoločnosť Investície banky
Fond Sporenie TB Vzdelanie Balanced fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,31 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
27.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Defenzívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,88 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
28.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Vyvážený o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,74 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
29.
Spoločnosť Investície banky
Fond Sporenie TB Vzdelanie Smart fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,57 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
30.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,56 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
31.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,37 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
32.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro November 90
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,06 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
33.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,10 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
34.
Spoločnosť Investície banky
Fond Aktívny fond o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
nie je k dispozicii
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
35.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro February 95
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,06 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
36.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-3,09 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
37.
Spoločnosť Investície banky
Fond U invest - Dynamická stratégia
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
38.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu zmiešaný fondInvestovanie sa oplatí.
Michal Nalevanko - expert na financie
Michal Nalevanko
Stál pri zrode druhého piliera
Zastupoval Slovensko v Euyrópskej komisii a OECD.
Je riaditeľom The Benchmark Research & Consultancy. s.r.o.

odborník na investovanie radí: