Hodnotenie
60x

Pravidelné investovanie


Zobraziť výkonnosť fondov za obdobie:


+ Rozšírené porovnanie

Prezrite si porovnanie a nechajte si poradiť od expertov ešte dnes

1.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Global Select
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
11,20 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
2.
Spoločnosť Investície banky
Fond SPORO Fond maximalizovaných výnosov
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
8,59 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
3.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Equity Fund Bric
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,57 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
4.
Spoločnosť Investície banky
Fond Dynamické portfólio o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,88 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu nie je k dispozicii
5.
Spoločnosť Investície banky
Fond SPORO Globálny akciový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,71 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu akciový fond
6.
Spoločnosť Investície banky
Fond Eurofond o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,48 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu nie je k dispozicii
7.
Spoločnosť Investície banky
Fond Vyvážené portfólio o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,98 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu nie je k dispozicii
8.
Spoločnosť Investície banky
Fond NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,76 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu nie je k dispozicii
9.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - Prvý realitný fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,62 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu realitný fond
10.
Spoločnosť Investície banky
Fond Konzervatívne portfólio o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,60 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu nie je k dispozicii
11.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Equity Fund World
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,37 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
12.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,04 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu dlhopisový fond
13.
Spoločnosť Investície banky
Fond TEMPO Rastový profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,77 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
14.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Dynamický profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,75 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
15.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Multi Asset Real Return
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,67 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu zmiešaný fond
16.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Progresívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,65 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
17.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Agresívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,57 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
18.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Svetový akciový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,06 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
19.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Slovakrenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,95 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
20.
Spoločnosť Investície banky
Fond SPORO ŠIP Aktív, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,90 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
21.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus P3 - Dynamické
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,85 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
22.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P2 - Balancované
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,45 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
23.
Spoločnosť Investície banky
Fond SPORO Aktívne portfólio, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,38 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
24.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Rastový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,38 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
25.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Eurorenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,29 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
26.
Spoločnosť Investície banky
Fond SPORO ŠIP Balans, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,24 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
27.
Spoločnosť Investície banky
Fond SPORO Eurový dlhopisový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,23 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
28.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Vyvážený profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,15 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
29.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Progresívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,00 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
30.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P6 - Superdynamické
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,71 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
31.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P1 - Konzervatívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,62 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
32.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Equity Fund Europe
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,56 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
33.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Vyvážený o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,46 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
34.
Spoločnosť Investície banky
Fond SPORO ŠIP Klasik, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,33 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
35.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Defenzívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,28 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
36.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - KD Russia
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,24 %
Stupeň rizika Riziko 7
Typ fondu akciový fond
37.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,15 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
38.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P5 - Balancované plus
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,09 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
39.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Konzervatívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,01 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu fond krátkodobých investícií
40.
Spoločnosť Investície banky
Fond U invest - Konzervatívna stratégia
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
nie je k dispozicii
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
41.
Spoločnosť Investície banky
Fond U invest - Balancovaná stratégia
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
nie je k dispozicii
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
42.
Spoločnosť Investície banky
Fond U invest - Dynamická stratégia
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
nie je k dispozicii
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
43.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Small Cap Portfolio
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
nie je k dispozicii
Stupeň rizika Riziko 7
Typ fondu akciový fond
44.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Privátny o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,04 %
Stupeň rizika Riziko 1
Typ fondu fond krátkodobých investícií
45.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro May 90
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,17 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
46.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB EURO KONTO o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,19 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu fond krátkodobých investícií
47.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Multi Interest Cash EURO
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,45 %
Stupeň rizika Riziko 1
Typ fondu fond peňažného trhu
48.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Dlhopisový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,59 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
49.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P4 - Extra konzervatívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,64 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
50.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-1,04 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu fond krátkodobých investícií
51.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro August 95
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-1,70 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
52.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro November 90
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-1,71 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
53.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro February 95
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-2,12 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
54.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - European Equity Target Income (výnos distribuovaný polročne)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-3,36 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
55.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Strategic Income
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-5,03 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
56.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
Investícia do podielových listov v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulá výkonnosť nezaručuje výkonnosť budúcu. Porovnávané sú len fondy registrované v Slovenskej asociácii správcovských spoločností.


Kolektívne investovanie

Investovanie do podielových fondov je najznámejším nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania. Podstata investovania je v tom, že ľudia si prostredníctvom správcovských spoločností, ktoré spadajú často pod banky, investujú svoje peniaze do rôznych vybraných podielových fondov. Na všetko dozerá depozitár - banka, ktorá schvaľuje a kontroluje každú transakciu. Neodškriepiteľnou výhodou investovania do podielových fondov je široká ponuka fondov, a možnosť meniť výšku investície.

Pravidelné investovanie

Viacero spoločností ponúka nielen jednorazové investovanie peňazí do podielových fondov, ale aj produkty pre pravidelné investovanie. V takom prípade je minimálna výška investície v závislosti od jednotlivých produktov už od 20 eur mesačne. Drobný investor sa tak môže rozhodnúť, koľko bude mesačne investovať a väčšinou môže túto sumu aj meniť podľa svojich aktuálnych možností. Pravidelné investovanie nie je také citlivé na krátkodobé výkyvy na kapitálových trhoch, pretože tieto sú vykompenzované nárastom z dlhodobého hľadiska. Okrem toho v čase poklesu cez pravidelné investovanie dokáže investor nakúpiť podiely lacnejšie ako v čase výraznejších nárastov.