Termínovaný vklad - porovnanie

Prezrite si porovnanie a nechajte si poradiť od expertov ešte dnes.

1. miesto v porovnaní
Tatra banka
Termínovaný vklad
Úroková sadzba
3,50 %
Zarobený úrok
141,75 EUR
2. miesto v porovnaní
UniCredit
Termínovaný vklad
Úroková sadzba
3,20 %
Zarobený úrok
129,60 EUR
3. miesto v porovnaní
Privatbanka
Privatbanka FIX Konto
Úroková sadzba
3,00 %
Zarobený úrok
121,50 EUR
4. miesto v porovnaní
Fio banka
Termínovaný vklad s obnovou
Úroková sadzba
3,00 %
Zarobený úrok
121,50 EUR
5. miesto v porovnaní
Prima banka
Termínovaný vklad s osobným účtom
Úroková sadzba
2,80 %
Zarobený úrok
113,40 EUR
6. miesto v porovnaní
BKS Bank
Termínovaný vklad
Úroková sadzba
2,50 %
Zarobený úrok
101,25 EUR
7. miesto v porovnaní
ČSOB
Termínovaný vklad
Úroková sadzba
2,00 %
Zarobený úrok
81,00 EUR
8. miesto v porovnaní
Slovenská sporiteľňa
Termínovaný vklad
Úroková sadzba
2,00 %
Zarobený úrok
81,00 EUR
9. miesto v porovnaní
Raiffeisen Bank
Vklad
Úroková sadzba
2,00 %
Zarobený úrok
81,00 EUR
10. miesto v porovnaní
Prima banka
Termínovaný vklad
Úroková sadzba
1,80 %
Zarobený úrok
72,90 EUR
11. miesto v porovnaní
Poštová banka
Termínovaný vklad
Úroková sadzba
1,75 %
Zarobený úrok
70,88 EUR
12. miesto v porovnaní
365.bank
Termínovaný vklad
Úroková sadzba
1,75 %
Zarobený úrok
70,88 EUR
13. miesto v porovnaní
VÚB
Termínovaný vklad
Úroková sadzba
1,70 %
Zarobený úrok
68,85 EUR
14. miesto v porovnaní
mBank
Termínovaný vklad mVklad
Úroková sadzba
0,10 %
Zarobený úrok
4,05 EUR


Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je asi najznámejší a najobľúbenejší vkladový produkt na Slovensku. Jeho najväčšou výhodou je, že peňažné prostriedky sa zhodnocujú vyššou úrokovou sadzbou, ako napríklad pri bežných účtoch, sporiacich účtoch alebo vkladných knižkách. Zároveň pokiaľ si klient zvolí termínovaný vklad, má istotu, že počas celej viazanosti sa úroková sadzba nezmení. Napríklad ak si vyberiete viazanosť tri roky, počas celej lehoty budete mať takú úrokovú sadzbu, ako ste si dohodli na začiatku.

Finančné prostriedky uložené na termínovanom vklade sú chránené systémom ochrany vkladov do výšky 100 000 €. Pokiaľ by niektorá banka skrachovala, Fond ochrany vkladov nám musí v zmysle zákona všetky peniaze vrátane úrokov vyplatiť do 20 pracovných dní. Niektoré banky u nás pôsobia ako pobočky zahraničných bánk. Termínované vklady v týchto bankách síce nie sú chránené Fondom ochrany vkladov platným v SR, ale chránia ich systémy ochrany vkladov platné v krajinách, kde pôsobia ich materské banky. Aj v týchto krajinách však platí, že termínované vklady sú kryté do výšky 100 000 €, takže peniaze na termínovaných vkladoch sú bezpečné.

Termínovaný vklad môže byť s automatickou obnovou vkladu, t. j. v deň splatnosti sa automaticky obnoví na rovnaké obdobie, alebo sa po skončení viazanosti ukončí a finančné prostriedky spolu s úrokmi sa prevedú na bežný účet klienta, čím vklad zaniká na konci svojej viazanosti. Pokiaľ máme automatickú obnovu, je potrebné banke pred ukončením viazanosti oznámiť, že chceme vklad ukončiť. V opačnom prípade sa termínovaný vklad obnoví, a ak budeme chcieť peniaze vybrať, banka nám môže naúčtovať poplatok za predčasný výber..

Pri výbere termínovaného vkladu majte na pamäti, že čím je dlhšia viazanosť prostriedkov, tým je zvyčajne výhodnejšia úroková sadzba. Viazanosti sú najčastejšie od 1 mesiaca do 60 mesiacov v závislosti od banky.

Pri termínovanom vklade môže človek disponovať s uloženými finančnými prostriedkami až po skončení viazanosti. Pokiaľ však napríklad pri nepredvídaných životných situáciách potrebuje peniaze skôr, môže ich vybrať aj počas viazanosti, ale banka si vypýta poplatok za nedodržanie lehoty viazanosti stanovený bankou. V niektorých bankách má klient možnosť zriadiť si termínované vklady aj v cudzej mene, ako napríklad USD, CHF, GBP alebo CZK.

Čo je termínovaný vklad?
Termínované vklady
sú určené na uloženie usporených finančných prostriedkov s cieľom získania výhodnejšieho úroku v porovnaní s bežným účtom.
Termínované vklady majú bankou určené viazanosti, a to 1, 3, 6 či 9 mesiacov, alebo 1, 2, 3, 4 alebo 5 rokov. Výnimkou nie sú ani termínované vklady s viazanosťou napr. 18 mesiacov. Lehotu viazanosti termínu si každá banka určuje sama.
Výhodou termínovaných vkladov je, že úroková sadzba je počas celej dohodnutej viazanosti nemenná.
Peniaze na termínovaných vkladoch máte napriek viazanosti stále k dispozícii v prípade nepredvídateľných životných situácií. Samozrejme, pri predčasnom výbere už treba počítať s istou pokutou, ktorá zväčša dosahuje maximálne výšku akumulovaného úroku.

Na čo si dať pozor pri vklade?
Výber termínovaného vkladu
Pri výbere termínovaného vkladu sa môžete rozhodovať iba podľa výšky ponúkaného úroku, nezabúdajte však zohľadňovať aj ostatné podmienky tohto vkladu:
či a za akých podmienok je možný predčasný výber a v prípade predčasného výberu aká je sankcia, tzn. či len do výšky akumulovaných úrokov, alebo vám banka môže siahnuť aj na vašu istinu vkladu.
V prípade pravidelného, napr. mesačného sporenia na termínovaný vklad v dlhšou viazanosťou si zistite, či aj tieto mesačné vklady budú/nebudú úročené vyhláseným úrokom na danú splatnosť. Môže sa totiž stať, že pri otvorení účtu vložíte vklad napr. 1 000 € na 1 rok a bude vám priznaný úrok 3 % p. a. Počas roka však vykonáte napr. 5x mimoriadne vklady v sume cca 100 € – tieto prídavné vklady vám už nemusia byť úročené daným 3 % úrokom, ale len najnižším vyhláseným úrokom danej banky, tzn. napr. 0,1 % p. a. Reálne na prídavné vklady získate vyhlásený úrok 3 % až po obnove splatnosti vkladu po roku na nasledujúci rok, ak bude tento úrok 3 % stále v platnosti.
Vopred si overte, či je potrebné nahlasovať výpovednú lehotu v prípade záujmu o výber z daného účtu, a ak áno, koľko dní/mesiacov vopred. Výpovedné lehoty sú bežné pri vkladných knižkách, no v niektorých bankách sa môže táto požiadavka vyskytnúť aj v prípade termínovaného účtu.
Ak si uzatvárate termínovaný účet s tým, že využijete iba jedno obdobie daného termínu, napr. jeden rok a potom peniaze vyberiete, alebo ich budete chcieť vložiť na kratšie obdobie – nezabudnite požiadať o neobnovu daného termínovaného vkladu, prípadne si vopred zistite, či vaša banka robí tieto vklady s automatickou obnovou, alebo nie.

Ako sú chránené peniaze pri vkladoch?
Ochrana peňazí
Klient sa nemusí obávať, že príde o svoje peniaze, pretože finančné prostriedky na termínovanom vklade sú chránené Fondom ochrany vkladov až do výšky 100 000 € vrátane úrokov.
V prípade sumy vyššej, ako je 100 000 €, je výhodnejšie rozložiť peniaze na viacero termínovaných vkladov do viacerých bánk, pretože v každej banke bude vklad chránený do výšky 100 000 €.

Užitočné články o termínovaných vkladoch

Finančný Kompas v médiách