Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je asi najznámejší a najobľúbenejší vkladový produkt na Slovensku. Jeho najväčšou výhodou je, že peňažné prostriedky sú zhodnocované vyššou úrokovou sadzbou ako napríklad pri bežných účtoch, sporiacich účtoch, alebo vkladných knižkách. Zároveň pokiaľ si klient zvolí termínovaný vklad, má istotu, že počas celej viazanosti sa úroková sadzba nezmení. Napríklad ak si vyberiete viazanosť tri roky, počas celej doby budete mať takú úrokovú sadzbu, ako ste si dohodli na začiatku.

Finančné prostriedky uložené na termínovanom vklade sú chránené Systémom ochrany vkladov do výšky 100 000 €. Takže pokiaľ by niektorá banka skrachovala, Fond ochrany vkladov nám musí v zmysle zákona všetky peniaze vrátane úrokov vyplatiť do 20 pracovných dní. Niektoré banky u nás pôsobia ako pobočky zahraničných bánk. Termínované vklady v týchto bankách síce nie sú chránené Fondom ochrany vkladov platným v SR, ale chránia ich systémy ochrany vkladov platné v krajinách, kde pôsobia ich materské banky. Aj v týchto krajinách však platí, že termínované vklady sú kryté do výšky 100.000 €, takže peniaze na termínovaných vkladoch sú bezpečné.

Termínovaný vklad môže byť s automatickou obnovou vkladu, t.j. v deň splatnosti automaticky obnoví na rovnaké obdobie, alebo sa po skončení viazanosti ukončí a finančné prostriedky spolu s úrokmi sa prevedú na bežný účet klienta, čím vklad zaniká na konci svojej viazanosti. Pokiaľ máme automatickú obnovu, je potrebné banke pred ukončením viazanosti oznámiť, že chceme vklad ukončiť. V opačnom prípade sa termínovaný vklad obnoví a ak budeme chcieť peniaze vybrať, banka nám môže naúčtovať poplatok za predčasný výber.

Pri výbere termínovaného vkladu majte na vedomí, že čím je dlhšia viazanosť prostriedkov, tým je zvyčajne výhodnejšia úroková sadzba. Viazanosti sú najčastejšie od 1 mesiaca do 60 mesiacov v závislosti od banky.

Pri termínovanom vklade môže človek disponovať s uloženými finančnými prostriedkami až po skončení viazanosti. Pokiaľ však napríklad pri nepredvídaných životných situáciách, potrebuje peniaze skôr, môže ich vybrať aj počas viazanosti, ale banka si vypýta poplatok za nedodržanie doby viazanosti stanovený bankou. V niektorých bankách má klient možnosť zriadiť si termínované vklady aj v cudzej mene ako napríklad USD, CHF, GBP alebo CZK.

Užitočné články o termínovaných vkladoch

Odborníci Finančného kompasu v médiách