Termínovaný vklad VÚBVklad je úročený pevnou úrokovou sadzbou a je chránený Fondom na ochranu vkladov.

Minimálny vklad 99 eur  resp. 2 500 CZK, 50 GBP, 100 USD, 40 000 HUF.

Voliteľná doba viazanosti

Na 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 a 48 mesiacov. 
Termínovaný vklad s dobou viazanosťou 18, 24, 36, 42 a 48 mesiacov je možné otvoriť len v mene EUR. Viazanosť 9 mesiacov je v mene EUR, USD a GBP


 
Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 99 € Ročne Ročne bez poplatku Áno Nie, len s poplatkom.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:  Možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu 3,70% p.a. pri viazanosti na 12 mesacov - Kombinovaná investícia do termínovaného vkladu v EUR a podielových fondov Eurizon.

Podmienkou zvýhodneného úročenia na termínovanom vklade je:

 • min. investícia 1 500 eur rozdelená v pomere 1:2 na termínovaný vklad a do podielových fondov, tzn. minimálne 500 eur na termínovaný vklad a minimálne 1 000 eur do fondov.

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Doklad totožnosti

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Poplatok pri vkladoch s viazanosťou:

 • pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane)6 za 45 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane)6 za 90 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 9 mesiacov (vrátane)6 za 135 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane)6 za 180 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 18 mesiacov (vrátane)6 za 270 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 24 mesiacov (vrátane)6 za 360 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 36 mesiacov (vrátane)7 za 1 080 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 42 mesiacov (vrátane)8 za 1 260 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 48 mesiacov (vrátane)7 za 1 440 dní.
ODDO1 mesiac3 mesiace6 mesiacov9 mesiacov12 mesiacov18 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov42 mesiacov48 mesiacov
99 €70000 €0,01%0,01%0,01%0,30%3,70%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%