Termínovaný vklad VÚBVklad je úročený pevnou úrokovou sadzbou a je chránený Fondom na ochranu vkladov.

Minimálny vklad 99 eur  resp. 2 500 CZK, 50 GBP, 100 USD, 40 000 HUF.

Voliteľná doba viazanosti

Na 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 a 48 mesiacov. 
Termínovaný vklad s dobou viazanosti 18, 24, 36, 42 a 48 mesiacov je možné otvoriť len v mene EUR. Viazanosť 9 mesiacov je v mene EUR, USD a GBP


 
Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 99 € Ročne Ročne bez poplatku Áno Nie, len s poplatkom.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu 5,00% p. a. pri viazanosti na 12 mesiacov do podielových fondov Dynamické Portfólio, Vyvážený rastový fond a/alebo Akciové Portfólio v rámci Kombiproduktu.
Podmienkou zvýhodneného úročenia na termínovanom vklade je:

 • výška minimálnej investície do Kombiproduktu je 1 500 eur pri všetkých troch fondoch Dynamické Portfólio, Vyvážený rastový fond alebo Akciové Portfólio, pričom investíciu klient rozdelí v pomere 1 : 2 do termínovaného vkladu v min. výške 500 eur a do fondov v min. výške 1 000 eur.
 • v rámci jedného Kombiproduktu je možné investovať do ľubovoľnej kombinácie všetkých ostatných fondov za splnenia podmienky minimálnej výšky investície do týchto fondov t. j. 150 eur.
Úroková sadzba pri viazanosti na 6, 12, 24 a 36 mesiacov platí pre nové Termínované vklady.

Pre existujúce Termínované vklady je úroková sadzba:
 • pri viazanosti   1 mesiacov je úrok 0,01 % p.a.,
 • pri viazanosti   3 mesiacov je úrok 0,01 % p.a.,
 • pri viazanosti   6 mesiacov je úrok 1,00 % p.a.,
 • pri viazanosti   9 mesiacov je úrok 0,30 % p.a.,
 • pri viazanosti 12 mesiacov je úrok 1,20 % p.a.,
 • pri viazanosti 18 mesiacov je úrok 0,01 % p.a.,
 • pri viazanosti 24 mesiacov je úrok 1,50 % p.a.,
 • pri viazanosti 36 mesiacov je úrok 2,00 % p.a.,
 • pri viazanosti 48 mesiacov je úrok 0,01 % p.a.,

Nový vklad znamená novozriadený 6, 12, 24 a 36 mesačný termínovaný vklad zriadený od 14.9.2023 s novými peniazmi. Za nové peniaze sa považujú finančné prostriedky klienta vložené na novozriadený termínovaný vklad, ktoré nie sú presunuté z iných vkladových produktov klienta vo VUB.
Existujúci vklad znamená termínovaný vklad, ktorý bol obnovený po 14.9.2023.


Pri Termínovanom vklade v mene CZ s viazanostou do 1 mesiaca možnosť získať:
 • od 26.2.2024 pre vklady od 2 500 - 1 759 999,99 úrokovú sadzbu 5,80% p.a.

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Doklad totožnosti

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Poplatok pri vkladoch s viazanosťou:

 • pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane) za 45 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane) za 90 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 9 mesiacov (vrátane) za 135 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane) za 180 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 18 mesiacov (vrátane) za 270 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 24 mesiacov (vrátane) za 360 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 36 mesiacov (vrátane) za 1 080 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 42 mesiacov (vrátane) za 1 260 dní,
 • pri vklade s viazanosťou do 48 mesiacov (vrátane) za 1 440 dní.
ODDO1 mesiac3 mesiace6 mesiacov9 mesiacov12 mesiacov18 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov42 mesiacov48 mesiacov
99 €70000 €0,01%0,01%1,50%0,30%1,70%0,01%2,00%2,50%0,01%0,01%