Termínovaný vklad VÚBVklad je úročený pevnou úrokovou sadzbou a je chránený Fondom na ochranu vkladov.

Možnosť si vybrať dobu viazanosti aj menu (CZK, GBP, USD).

Možnosť realizovať prídavné vklady. Prídavný vklad sa úročí úrokovou sadzbou prislúchajúcou najbližšej kratšej určenej dobe viazanosti, ako je lehota viazanosti prídavného vkladu, platnej v deň vykonania prídavného vkladu.

Za otvárací vklad sa považuje aj vklad, ktorý sa nachádza na vkladovom účte v deň jeho opätovného viazania (obnovenia). 

Možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu 2,50% p.a. na 12 mesačnom termínovanom vklade
Zvýhodnená úroková sadzba sa týka kombinovanej investície do termínovaného vkladu v EUR a vybraných podielových fondov VÚB Asset Management s možnosťou rozloženia do viacerých fondov súčasne.

Podmienkou zvýhodneného úročenia na termínovanom vklade je minimálna investícia 1 500 € rozložená v pomere 1:2 na termínovaný vklad a do podielových fondov - 500 € na termínovaný vklad a 1 000 € do vybraných podielových fondov.

 

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 99 € Ročne Ročne bez poplatku Áno Nie, len s poplatkom.
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Doklad totožnosti

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Poplatok pri vkladoch s viazanosťou:

  • do 1 mesiaca vrátane je zníženie úrokov za 15 dní,
  • do 3 mesiacov za 45 dní,
  • do 6 mesiacov za 90 dní,
  • do 9 mesiacov za 135 dní,
  • do 12 mesiacov za 180 dní,
  • do 18 mesiacov za 270 dní,
  • do 24 mesiacov za 360 dní,
  • do 36 mesiacov za 1 080 dní,
  • do 42 mesiacov za 1 260 dní,
  • do 48 mesiacov za 1 440 dní.
ODDO1 mesiac3 mesiace6 mesiacov9 mesiacov12 mesiacov18 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov42 mesiacov48 mesiacov
99 €70000 €0,01%0,01%0,01%0,15%0,20%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%