Podielové fondy - grafy

Trhové podiely správcovských spoločností
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
1 990.05 mil.€
22.737%
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
1 267.41 mil.€
14.481%
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
1 221.09 mil.€
13.952%
IAD Investments, správ. spol., a.s.
760.20 mil.€
8.686%
365.invest, správ. spol., a. s
715.55 mil.€
8.176%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol.,a.s
624.58 mil.€
7.136%
KBC Asset Management
565.04 mil.€
6.456%
Amundi Luxembourg S.A.
489.31 mil.€
5.591%
UNIQA investiční společnost a.s.
301.70 mil.€
3.447%
Eurizon Capital S.A.
220.05 mil.€
2.514%
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
140.46 mil.€
1.605%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
134.36 mil.€
1.535%
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
118.97 mil.€
1.359%
Ampega Investment GmbH
103.22 mil.€
1.179%
HB Reavis Investment Management S.a r.l.
68.43 mil.€
0.782%
CPR Invest
22.76 mil.€
0.260%
NN Investment Partners
6.12 mil.€
0.070%
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
2.92 mil.€
0.033%
GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.
0.08 mil.€
0.001%
Celkový objem majetku
8 752.33 mil.€
Hodnota majetku v jednotlivých typoch fondov
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
23.25%
7.45%
Dlhopisové fondy
5.13%
-1.28%
Fondy alternatívnych investícií
2.70%
3.57%
Fondy krátkodobých investícií
3.81%
1.23%
Fondy peňažného trhu
4.86%
2.58%
Realitné fondy
3.04%
3.85%
Realitné fondy - fondy kvalifikovaných investorov
-4.14%
-7.15%
Štruktúrované fondy
5.62%
-0.44%
Vyvážené fondy
0.00%
0.00%
Zmiešané fondy
9.29%
1.30%
*Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.