Podielové fondy - grafy

Trhové podiely správcovských spoločností
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
1 963.16 mil.€
22.666%
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
1 267.96 mil.€
14.639%
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
1 206.69 mil.€
13.932%
IAD Investments, správ. spol., a.s.
754.31 mil.€
8.709%
365.invest, správ. spol., a. s
713.28 mil.€
8.235%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol.,a.s
613.88 mil.€
7.088%
KBC Asset Management
554.02 mil.€
6.397%
Amundi Luxembourg S.A.
475.89 mil.€
5.494%
UNIQA investiční společnost a.s.
298.02 mil.€
3.441%
Eurizon Capital S.A.
214.35 mil.€
2.475%
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
141.01 mil.€
1.628%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
130.75 mil.€
1.510%
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
116.67 mil.€
1.347%
Ampega Investment GmbH
100.10 mil.€
1.156%
HB Reavis Investment Management S.a r.l.
79.62 mil.€
0.919%
CPR Invest
22.62 mil.€
0.261%
NN Investment Partners
5.99 mil.€
0.069%
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
2.90 mil.€
0.033%
GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.
0.08 mil.€
0.001%
Celkový objem majetku
8 661.28 mil.€
Hodnota majetku v jednotlivých typoch fondov
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
14.58%
6.68%
Dlhopisové fondy
4.21%
-1.68%
Fondy alternatívnych investícií
-1.61%
2.35%
Fondy krátkodobých investícií
3.69%
1.26%
Fondy peňažného trhu
3.42%
0.98%
Realitné fondy
4.35%
3.86%
Štruktúrované fondy
0.00%
0.00%
Vyvážené fondy
0.00%
0.00%
Zmiešané fondy
5.69%
0.48%
*Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.