Podielové fondy - grafy

Zdroj: SASS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(1,945.83 mil.€)
25.475%
365 Invest
(1,764.03 mil.€)
23.095%
VÚB AM
(1,164.84 mil.€)
15.250%
IAD
(642.38 mil.€)
8.410%
AM Slov.Sporiteľne
(565.43 mil.€)
7.403%
KBC
(478.97 mil.€)
6.271%
UNIQA
(245.94 mil.€)
3.220%
EURIZON Capital
(182.35 mil.€)
2.387%
(138.69 mil.€)
1.816%
HB REAVIS
(117.22 mil.€)
1.535%
FRANKLIN TEMPLETON
(107.77 mil.€)
1.411%
C QUADRAT
(84.27 mil.€)
1.103%
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
(83.58 mil.€)
1.094%
AMUNDI
(55.29 mil.€)
0.724%
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.
(48.50 mil.€)
0.635%
NN
(5.02 mil.€)
0.066%
Asset Management Slovenskej sporitel'ne, správ. spol.
(4.75 mil.€)
0.062%
BNP Paribas
(3.05 mil.€)
0.040%
GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.
(0.21 mil.€)
0.003%
Celkový objem majetku
7,638.13 mil.€
Zdroj: SASS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
-6.96%
4.17%
Dlhopisové fondy
-7.15%
-3.15%
Fondy alternatívnych investícií
3.57%
9.66%
Fondy krátkodobých investícií
-0.74%
0.34%
Fondy peňažného trhu
2.04%
0.74%
Realitné fondy
4.27%
3.46%
Štruktúrované fondy
-7.14%
-0.34%
Vyvážené fondy
0.00%
0.00%
Zmiešané fondy
-6.71%
-0.06%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 02.06.2023