Podielové fondy - grafy

Zdroj: SASS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
(1,941.28 mil.€)
25.258%
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
(1,184.43 mil.€)
15.411%
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
(1,127.96 mil.€)
14.676%
IAD Investments, správ. spol., a.s.
(677.01 mil.€)
8.809%
365.invest, správ. spol., a. s
(649.01 mil.€)
8.444%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol.,a.s
(574.18 mil.€)
7.471%
KBC Asset Management
(466.43 mil.€)
6.069%
UNIQA investiční společnost a.s.
(249.78 mil.€)
3.250%
Eurizon Capital S.A.
(189.66 mil.€)
2.468%
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
(143.57 mil.€)
1.868%
HB Reavis Investment Management S.a r.l.
(120.73 mil.€)
1.571%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
(114.75 mil.€)
1.493%
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
(96.68 mil.€)
1.258%
Ampega Investment GmbH
(88.05 mil.€)
1.146%
Amundi Luxembourg S.A.
(54.00 mil.€)
0.703%
NN Investment Partners
(5.21 mil.€)
0.068%
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
(2.87 mil.€)
0.037%
GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.
(0.09 mil.€)
0.001%
Celkový objem majetku
7,685.69 mil.€
Zdroj: SASS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
0.62%
7.46%
Dlhopisové fondy
-2.21%
-2.72%
Fondy alternatívnych investícií
-13.56%
9.79%
Fondy krátkodobých investícií
1.16%
0.83%
Fondy peňažného trhu
3.09%
1.00%
Realitné fondy
5.24%
3.77%
Štruktúrované fondy
2.00%
2.57%
Vyvážené fondy
0.00%
0.00%
Zmiešané fondy
-2.57%
1.15%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 02.06.2023