Fondy krátkodobých investícií

Top 15 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: AM SLSP Euro Plus Fond
Hodnota majetku: 136.26 mil.€
Podiel na trhu: 29.79%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.76%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.01%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond
Hodnota majetku: 130.32 mil.€
Podiel na trhu: 28.50%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.07%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.11%
Názov fondu: PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
Hodnota majetku: 80.38 mil.€
Podiel na trhu: 17.57%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.36%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.50%
Názov fondu: ESPA Reserve Euro Plus
Hodnota majetku: 25.81 mil.€
Podiel na trhu: 5.64%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.18%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.11%
Názov fondu: ČSOB Privátny o.p.f.
Hodnota majetku: 24.91 mil.€
Podiel na trhu: 5.45%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.13%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.30%
Názov fondu: IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
Hodnota majetku: 20.06 mil.€
Podiel na trhu: 4.39%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.61%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.63%
Názov fondu: ESPA Reserve Corporate
Hodnota majetku: 13.62 mil.€
Podiel na trhu: 2.98%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.01%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.84%
Názov fondu: ESPA Reserve Euro
Hodnota majetku: 10.76 mil.€
Podiel na trhu: 2.35%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.07%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.18%
Názov fondu: AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií
Hodnota majetku: 10.40 mil.€
Podiel na trhu: 2.27%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.53%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.72%
Názov fondu: ESPA Reserve Dollar
Hodnota majetku: 4.32 mil.€
Podiel na trhu: 0.94%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.87%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.41%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD
Hodnota majetku: 0.45 mil.€
Podiel na trhu: 0.10%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.56%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.09%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR
Hodnota majetku: 0.06 mil.€
Podiel na trhu: 0.01%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 5.80%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.31%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.08%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Short-Term USD
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -10.08%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Short Term EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.48%