Fondy krátkodobých investícií
Top 15 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: VÚB AM - Rezervný fond
Hodnota majetku: 180.44 mil.€
Podiel na trhu: 38.31%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.05%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.08%
Názov fondu: AM SLSP Euro Plus Fond
Hodnota majetku: 130.80 mil.€
Podiel na trhu: 27.77%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.07%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.27%
Názov fondu: PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
Hodnota majetku: 57.79 mil.€
Podiel na trhu: 12.27%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.76%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.81%
Názov fondu: ČSOB Privátny o.p.f.
Hodnota majetku: 26.12 mil.€
Podiel na trhu: 5.55%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.04%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.35%
Názov fondu: ESPA Reserve Euro Plus
Hodnota majetku: 25.24 mil.€
Podiel na trhu: 5.36%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.22%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.15%
Názov fondu: AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií
Hodnota majetku: 14.27 mil.€
Podiel na trhu: 3.03%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.01%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.24%
Názov fondu: ESPA Reserve Euro
Hodnota majetku: 13.04 mil.€
Podiel na trhu: 2.77%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.20%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.53%
Názov fondu: IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
Hodnota majetku: 12.77 mil.€
Podiel na trhu: 2.71%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.52%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.63%
Názov fondu: ESPA Reserve Corporate
Hodnota majetku: 6.53 mil.€
Podiel na trhu: 1.39%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.41%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.14%
Názov fondu: ESPA Reserve Dollar
Hodnota majetku: 3.44 mil.€
Podiel na trhu: 0.73%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.50%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.49%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD
Hodnota majetku: 0.45 mil.€
Podiel na trhu: 0.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.56%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.94%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR
Hodnota majetku: 0.06 mil.€
Podiel na trhu: 0.01%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 7.57%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.31%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.08%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Short-Term USD
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -10.08%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Short Term EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.48%