Fondy krátkodobých investícií

Top 15 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond
Hodnota majetku: 141.47 mil.€
Podiel na trhu: 32.19%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.01%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.05%
Názov fondu: AM SLSP Euro Plus Fond
Hodnota majetku: 127.18 mil.€
Podiel na trhu: 28.94%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.45%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.24%
Názov fondu: PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
Hodnota majetku: 68.59 mil.€
Podiel na trhu: 15.61%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.51%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.37%
Názov fondu: ČSOB Privátny o.p.f.
Hodnota majetku: 26.63 mil.€
Podiel na trhu: 6.06%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.13%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.27%
Názov fondu: ESPA Reserve Euro Plus
Hodnota majetku: 23.59 mil.€
Podiel na trhu: 5.37%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.01%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.17%
Názov fondu: IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
Hodnota majetku: 17.48 mil.€
Podiel na trhu: 3.98%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.59%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.56%
Názov fondu: ESPA Reserve Corporate
Hodnota majetku: 11.96 mil.€
Podiel na trhu: 2.72%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.42%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.67%
Názov fondu: AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií
Hodnota majetku: 10.33 mil.€
Podiel na trhu: 2.35%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.40%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.47%
Názov fondu: ESPA Reserve Euro
Hodnota majetku: 8.52 mil.€
Podiel na trhu: 1.94%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.10%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.28%
Názov fondu: ESPA Reserve Dollar
Hodnota majetku: 3.23 mil.€
Podiel na trhu: 0.73%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.16%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.62%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD
Hodnota majetku: 0.45 mil.€
Podiel na trhu: 0.10%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.56%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.09%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR
Hodnota majetku: 0.06 mil.€
Podiel na trhu: 0.01%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 5.80%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.31%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.08%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Short-Term USD
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -10.08%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Short Term EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.48%