Fondy krátkodobých investícií

Top 15 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
Hodnota majetku: 211.18 mil.€
Podiel na trhu: 37.78%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.38%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.06%
Názov fondu: AM SLSP Euro Plus Fond
Hodnota majetku: 127.91 mil.€
Podiel na trhu: 22.88%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.06%
Priemerný výnos za posledný rok: -4.33%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond
Hodnota majetku: 114.81 mil.€
Podiel na trhu: 20.54%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.32%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.00%
Názov fondu: ČSOB Privátny o.p.f.
Hodnota majetku: 22.59 mil.€
Podiel na trhu: 4.04%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.42%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.16%
Názov fondu: IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
Hodnota majetku: 21.96 mil.€
Podiel na trhu: 3.93%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.81%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.26%
Názov fondu: ESPA Reserve Euro Plus
Hodnota majetku: 21.79 mil.€
Podiel na trhu: 3.90%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.28%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.12%
Názov fondu: ESPA Reserve Corporate
Hodnota majetku: 10.19 mil.€
Podiel na trhu: 1.82%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.12%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.02%
Názov fondu: AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií
Hodnota majetku: 10.16 mil.€
Podiel na trhu: 1.82%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.52%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.24%
Názov fondu: ESPA Reserve Dollar
Hodnota majetku: 9.58 mil.€
Podiel na trhu: 1.71%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.82%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.17%
Názov fondu: ESPA Reserve Euro
Hodnota majetku: 8.25 mil.€
Podiel na trhu: 1.48%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.07%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.68%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD
Hodnota majetku: 0.45 mil.€
Podiel na trhu: 0.08%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.56%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.09%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR
Hodnota majetku: 0.06 mil.€
Podiel na trhu: 0.01%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 5.80%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.31%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.08%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Short-Term USD
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -10.08%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Short Term EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.48%