Fondy krátkodobých investícií

Top 15 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond
Hodnota majetku: 138.47 mil.€
Podiel na trhu: 31.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.02%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.76%
Názov fondu: AM SLSP Euro Plus Fond
Hodnota majetku: 130.04 mil.€
Podiel na trhu: 29.14%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.44%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.55%
Názov fondu: PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
Hodnota majetku: 70.42 mil.€
Podiel na trhu: 15.78%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.92%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.65%
Názov fondu: ČSOB Privátny o.p.f.
Hodnota majetku: 26.05 mil.€
Podiel na trhu: 5.84%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.14%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.78%
Názov fondu: ESPA Reserve Euro Plus
Hodnota majetku: 24.83 mil.€
Podiel na trhu: 5.56%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.01%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.30%
Názov fondu: IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
Hodnota majetku: 18.37 mil.€
Podiel na trhu: 4.12%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.62%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.64%
Názov fondu: ESPA Reserve Corporate
Hodnota majetku: 13.23 mil.€
Podiel na trhu: 2.97%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.67%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.15%
Názov fondu: AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií
Hodnota majetku: 10.47 mil.€
Podiel na trhu: 2.35%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.44%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.56%
Názov fondu: ESPA Reserve Euro
Hodnota majetku: 9.77 mil.€
Podiel na trhu: 2.19%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.05%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.34%
Názov fondu: ESPA Reserve Dollar
Hodnota majetku: 4.17 mil.€
Podiel na trhu: 0.93%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.13%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.58%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD
Hodnota majetku: 0.45 mil.€
Podiel na trhu: 0.10%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.56%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.09%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR
Hodnota majetku: 0.06 mil.€
Podiel na trhu: 0.01%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 5.80%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.31%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.08%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Short-Term USD
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -10.08%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Short Term EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.48%