Fondy krátkodobých investícií

Top 15 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
Hodnota majetku: 191.56 mil.€
Podiel na trhu: 37.78%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.10%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.58%
Názov fondu: AM SLSP Euro Plus Fond
Hodnota majetku: 113.94 mil.€
Podiel na trhu: 22.47%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.98%
Priemerný výnos za posledný rok: -5.68%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond
Hodnota majetku: 105.76 mil.€
Podiel na trhu: 20.86%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.54%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.31%
Názov fondu: ČSOB Privátny o.p.f.
Hodnota majetku: 22.31 mil.€
Podiel na trhu: 4.40%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.60%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.46%
Názov fondu: IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
Hodnota majetku: 21.66 mil.€
Podiel na trhu: 4.27%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.79%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.16%
Názov fondu: ESPA Reserve Euro Plus
Hodnota majetku: 20.04 mil.€
Podiel na trhu: 3.95%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.66%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.45%
Názov fondu: AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií
Hodnota majetku: 10.16 mil.€
Podiel na trhu: 2.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.52%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.24%
Názov fondu: ESPA Reserve Euro
Hodnota majetku: 7.43 mil.€
Podiel na trhu: 1.47%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.23%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.76%
Názov fondu: ESPA Reserve Corporate
Hodnota majetku: 7.34 mil.€
Podiel na trhu: 1.45%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.44%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.93%
Názov fondu: ESPA Reserve Dollar
Hodnota majetku: 6.34 mil.€
Podiel na trhu: 1.25%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.46%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.43%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD
Hodnota majetku: 0.45 mil.€
Podiel na trhu: 0.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.56%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.09%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR
Hodnota majetku: 0.06 mil.€
Podiel na trhu: 0.01%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 5.80%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.31%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.08%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Short-Term USD
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -10.08%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Short Term EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.48%