Fondy krátkodobých investícií

Top 15 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: VÚB AM - Rezervný fond
Hodnota majetku: 146.54 mil.€
Podiel na trhu: 34.24%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.15%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.44%
Názov fondu: AM SLSP Euro Plus Fond
Hodnota majetku: 122.35 mil.€
Podiel na trhu: 28.59%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.40%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.97%
Názov fondu: PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
Hodnota majetku: 69.27 mil.€
Podiel na trhu: 16.19%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.28%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.30%
Názov fondu: ČSOB Privátny o.p.f.
Hodnota majetku: 22.78 mil.€
Podiel na trhu: 5.32%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.35%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.53%
Názov fondu: ESPA Reserve Euro Plus
Hodnota majetku: 19.68 mil.€
Podiel na trhu: 4.60%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.54%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.22%
Názov fondu: IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
Hodnota majetku: 15.40 mil.€
Podiel na trhu: 3.60%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.58%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.60%
Názov fondu: AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií
Hodnota majetku: 12.69 mil.€
Podiel na trhu: 2.96%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.06%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.31%
Názov fondu: ESPA Reserve Euro
Hodnota majetku: 7.67 mil.€
Podiel na trhu: 1.79%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.63%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.11%
Názov fondu: ESPA Reserve Corporate
Hodnota majetku: 7.61 mil.€
Podiel na trhu: 1.78%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.10%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.32%
Názov fondu: ESPA Reserve Dollar
Hodnota majetku: 3.48 mil.€
Podiel na trhu: 0.81%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.67%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.47%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD
Hodnota majetku: 0.45 mil.€
Podiel na trhu: 0.10%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.56%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.09%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR
Hodnota majetku: 0.06 mil.€
Podiel na trhu: 0.01%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 5.80%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.31%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.08%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Short-Term USD
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -10.08%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Short Term EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.48%