Fondy krátkodobých investícií

Top 15 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
Hodnota majetku: 162.30 mil.€
Podiel na trhu: 33.52%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.13%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.74%
Názov fondu: AM SLSP Euro Plus Fond
Hodnota majetku: 110.20 mil.€
Podiel na trhu: 22.76%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.09%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.85%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond
Hodnota majetku: 107.34 mil.€
Podiel na trhu: 22.17%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.13%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.19%
Názov fondu: ČSOB Privátny o.p.f.
Hodnota majetku: 31.59 mil.€
Podiel na trhu: 6.52%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.13%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.64%
Názov fondu: IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
Hodnota majetku: 29.93 mil.€
Podiel na trhu: 6.18%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.14%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.62%
Názov fondu: AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií
Hodnota majetku: 10.16 mil.€
Podiel na trhu: 2.10%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.52%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.24%
Názov fondu: ESPA Reserve Dollar
Hodnota majetku: 9.46 mil.€
Podiel na trhu: 1.95%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.35%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.86%
Názov fondu: ESPA Reserve Euro
Hodnota majetku: 7.58 mil.€
Podiel na trhu: 1.57%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.40%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.07%
Názov fondu: ESPA Reserve Corporate
Hodnota majetku: 7.56 mil.€
Podiel na trhu: 1.56%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.81%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.28%
Názov fondu: ESPA Reserve Euro Plus
Hodnota majetku: 7.51 mil.€
Podiel na trhu: 1.55%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.06%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.86%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD
Hodnota majetku: 0.45 mil.€
Podiel na trhu: 0.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.56%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.09%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR
Hodnota majetku: 0.06 mil.€
Podiel na trhu: 0.01%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 5.80%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.31%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.08%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Short-Term USD
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -10.08%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Short Term EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.48%