Výpočet čistej mzdy


Výsledok

Čistá mzda
773,97 €
Odvody
134,00 €
Daň
92,03 €
Super hrubá mzda
1 352,00 €
Rozdelenie hrubej mesačnej mzdy 1000 €
Graf vývoja priemernej a minimálnej mzdy
Zdroj: Štatistický úrad  Spracovanie: FinancnyKompas.sk