Refinancovanie hypotéky

Refinancovanie je splatenie súčasného úveru finančnými prostriedkami získanými z nového úveru. Refinancovať je možné všetky druhy úverov, pôžičky, kreditné karty, prečerpanie účtu (kontokorent), hypotéky, spotrebné úvery, lízing alebo nákupy na splátky.

K refinancovaniu úverov klientov motivuje viacero dôvodov, ako sú:

  • znížiť si mesačnú splátku hypotéky
  • skrátiť dobu splácania hypotéky
  • menej preplatiť na úrokoch a poplatkoch
  • vyňatie spoludlžníka – potreba prevziať hypotéku iba na seba
  • zmeniť založenú nehnuteľnosť
  • nespokojnosť so službami banky

Najčastejšie sa refinancujú hypotéky, a to v čase, keď sa končí fixácia úrokovej sadzby. Banka podľa zákona dva mesiace pred skončením fixácie zašle klientovi oznámenie o novej úrokovej sadzbe na ďalšie obdobie fixácie. Tú buď bude akceptovať, alebo sa splatí hypotéka novou hypotékou od inej banky, ktorá mu ponúkne nižšiu úrokovú sadzbu. Refinancovať hypotéky je možné počas celej lehoty ich čerpania, no nie vždy sa to oplatí, pretože za predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy si banky účtujú vysoké poplatky.

Refinancovanie hypotéky nemusí byť stále výhodné. Či sa klientovi oplatí refinancovať, alebo nie, si môže zistiť vlastným prieskumom bánk, tým, že si dá vypracovať ponuky vo viacerých bankách. Pri refinancovaní nová banka vidí históriu splácania klienta v úverovom registri, takže ak bola hypotéka splácaná riadne a načas, mal by byť pre banku dôveryhodnejším klientom. Klient musí rátať aj s tým, že s refinancovaním hypotéky sú spojené aj poplatky, napr. poplatok za poskytnutie úveru, poplatok za vyčíslenie dlhu v starej banke, poplatok za znalecký posudok, poplatok za vklad na kataster. Keďže každá banka si cení klienta, ktorí k nej prejde z inej banky, môže sa stať, že klient uvedené náklady nebude platiť vôbec. Niektoré banky si odpustenie poplatkov podmieňujú platobnou disciplínou. Klient nesmie byť za určité obdobie v omeškaní so splátkou a nebola mu zaslaná upomienka.

Pri refinancovaní hypotéky je dôležitým faktorom aj to, či chce klient svoj starý úver iba splatiť, alebo si chce aj požičať peniaze navyše. Ďalším faktorom, ktorý môže ovplyvniť refinancovanie, je bonita klienta a aktuálna cena nehnuteľnosti. Mohlo dôjsť napríklad k zníženiu, ale aj k zvýšeniu platu klienta a rovnako aj cena nehnuteľnosti môže mať nižšiu, ako aj vyššiu hodnotu. Vtedy môže na klienta banka pozerať inak.

V každom prípade najbezpečnejším spôsobom, ako čo najviac ušetriť, je na konci každej fixácie porovnať ponuku hypotéky vlastnej banky s ponukami ostatných bánk. Vtedy máme najväčšiu pravdepodobnosť, že naša bude tá najvýhodnejšia hypotéka.

Užitočné články o hypotékach

Finančný Kompas v médiách