Hypotéka na refinancovanie Slovenská sporiteľňa


Prefinancovanie úveru bez poplatku za spracovanie, bez nového znaleckého posudku a listu vlastníctva.

Banka poskytne aj viac ako je suma vyplácaného úveru.

Hypotéku je možné preniesť aj bez dokladovania príjmu.

Zvýhodnená úroková sadzba v rámci Programu Výhodný súčet:

  • 0,50% ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie klienta účet vedený v banke a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní, klient má sporiaci účet, na ktorý bude každý kalendárny mesiac pripísaná aspoň minimálna suma sporenia 
  • 0,20 % ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie úveru a poistenie trvá po celú dobu trvania úverového vzťahu

Možnosť získať zvýhodnenie jednotlivo alebo vo výške 0,70%, ak klient v čase uzatvorenia zmluvy o úvere splní obidve podmienky.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Refinancovanie 7 000 € NEOBMEDZENÁ 5 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru.

Úrokové sadzby:

  • FIX na 1 rok od 0,79% p.a.
  • FIX na 3 roky od 0,89% p.a.
  • FIX na 5 rokov od 0,89% p.a.
  • FIX na 10 rokov od 1,19% p.a.
  • FIX na 15 rokov od 1,69% p.a.

Ak si klient prenos hypotéky vybaví sám bez externého sprostredkovateľa, banka ho odmení preplatením poplatku za predčasné splatenie až do 1 % z prenesených úverov z inej banky, max. 1 % z výšky nového úveru.
Banka vybaví a zaplatí vklad do katastra.

Klient má možnosť realizovať každý rok až 2 mimoriadne splátky úveru bez poplatku vo výške 20 % zo zostatku istiny, jedna vyplýva zo zákona, druhú dostane klient od banky ako bonus.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom

Bez poplatku raz ročne do výšky 20% istiny úveru (prvý krát po roku od uzatvorenia zmluvy o úvere).

Vstupný vek žiadateľa od 18 do 66 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky) s trvalým pobytom na území SR so schopnosťou splácať úver z pravidelného príjmu a úver zabezpečiť tuzemskou nehnuteľnosťou.

Predložiť doklad totožnosti,

  • potvrdenie o príjme je potrebné len pri účastníkoch úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni (napr. súd, polícia...),
  • potvrdenie o príjme na základe daňového priznania predkladá účastník úverového vzťahu, ktorý má samostatne zárobkovú činnosť - FO - Podnikateľ, Slobodné povolanie, 
  • pôvodná úverová zmluva.

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
149 € 149 € 0 € 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
Pri úveroch s fixnou sadzbou v nasledujúci obchodný deň po uplynutí doby fixácie 0 €

Maximálne 1% z predčasne splatenej pohľadávky banky alebo jej časti.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5 % p.a. 8 € 8 €