Hodnotenie
29x

Hypotéka pre mladých - porovnanie

+ Rozšírené porovnanie

Dostupné hypotéky pre mladých na trhu

1.
Banka Slovenská sporiteľňa
Pôžička Hypotekárny úver pre mladých
Úroková sadzba 1,39 %
Mesačná splátka 286,50 €
Preplatená suma 8 760,44 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
2.
Banka UniCredit
Pôžička Hypoúver pre mladých
Úroková sadzba 1,89 %
Mesačná splátka 300,41 €
Preplatená suma 12 099,40 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
3.
Banka VÚB
Pôžička VÚB Hypotéka pre mladých
Úroková sadzba 2,29 %
Mesačná splátka 311,84 €
Preplatená suma 14 841,41 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
4.
Banka ČSOB
Pôžička Hypotéka pre mladých
Úroková sadzba 3,00 %
Mesačná splátka 332,76 €
Preplatená suma 19 862,05 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
5.
Banka OTP
Pôžička Hypotekárny úver pre mladých
Úroková sadzba 3,00 %
Mesačná splátka 332,76 €
Preplatená suma 19 862,05 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
6.
Banka Tatra banka
Pôžička Hypotéka TB so štátnym príspevkom pre mladých
Úroková sadzba 3,05 %
Mesačná splátka 334,26 €
Preplatená suma 20 222,96 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €Jednotlivé banky počítajú splátkový kalendár pri hypotéke pre mladých rôzne. V tabuľke sú tieto rozdiely zohľadnené. V praxi to znamená, že aj pri banke s nižšou úrokovou sadzbou môžete preplatiť na úrokoch viac.

Hypotéka pre mladých

Hypotéka pre mladých je hypotéka, pri ktorej žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky, získava štátny príspevok pre mladých. Ten je určený na podporu vlastného bývania (kúpa, rekonštrukcia, výstavba nehnuteľnosti, apod.). Hypotéky pre mladých sú zvýhodnené úrokovou sadzbou, ktorá je znížená o tri percentá. Štátny príspevok od štátu v súčasnej dobe je vo výške dve percentá ročne a stanovuje sa na každý kalendárny rok individuálne v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Aby štát tento príspevok poskytol, musí prispieť aj banka, ktorá sa zaviaže, že žiadateľovi o hypotéku pre mladých minimálne v prvých piatich rokoch úveru poskytne zníženie úrokovej sadzby. Banka ale poskytuje zníženie úrokovej sadzby maximálne do výšky 1 % aj v prípade, žeby príspevok od štátu bol vyšší.

Hypotéka pre mladých je charakteristická aj tým, že banka musí umožniť klientovi, poberateľovi hypotéky pre mladých, odklad splátky istiny hypotekárneho úveru a mimoriadnu splátku úveru bez poplatku.

Hypotéka pre mladých a úrokové zvýhodnenie vo výške troch percent sa vzťahuje len na úvery s maximálnou výškou do 50 000 EUR, len na jednu zmluvu.

Ku dňu podania žiadosti o hypotéku pre mladých úver musí mať žiadateľ dovŕšených 18 rokov a nesmie prekročiť hranicu veku 35 rokov. V prípade dvoch spoludlžníkov alebo manželov musia spĺňať požiadavku na vek obaja. Ak by jeden z nich dosiahol už vek 36 rokov, strácajú možnosť získať hypotekárny úver pre mladých. Priemerný príjem žiadateľa v predchádzajúcom kalendárnom roku nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR počas predchádzajúceho štvrťroku. V prípade dvoch spoludlžníkov alebo manželov, ak jeden z partnerov nemá príjem a spoločne žiadajú o hypotéku, priemerná mzda druhého partnera za predchádzajúci rok môže byť až do výšky 2,6 násobku priemernej mesačnej mzdy.

Hypotéka pre mladých poskytuje zvyčajne dobu splatnosti minimálne 4 a maximálne 30 rokov

Nárok na štátny príspevok pre mladých zaniká pri nesplácaní úveru podľa dohodnutých podmienok, pri nedodržaní účelu, na ktorý bol úver poskytnutý, pri nedodržaní minimálnej lehoty splatnosti hypotekárneho úveru – 4 roky, pri prevedení záväzkov na blízku osobu (ak blízka osoba ku dňu prevodu záväzku spĺňa podmienky na získanie príspevku, nárok na štátny príspevok pre mladých nezaniká), pri uvedení nepravdivých údajov o výške veku a priemerného mesačného príjmu.