Hodnotenie
83x

Hypotéky

+ Rozšírené porovnanie

Hypotéky pre mladých nahradil od 1.1.2018 Daňový bonus. Viac informácii TU.

Dostupné hypotéky na trhu

1.
Banka UniCredit
Pôžička Hypoúver Invest
Úroková sadzba 0,89 %
Mesačná splátka 273,00 €
Preplatená suma 5 520,53 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
2.
Banka mBank
Pôžička mHYPOTÉKA účelová
Úroková sadzba 0,99 %
Mesačná splátka 275,67 €
Preplatená suma 6 160,56 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
3.
Banka Poštová banka
Pôžička UŽITOČNÉ BÝVANIE
Úroková sadzba 1,00 %
Mesačná splátka 275,94 €
Preplatená suma 6 224,78 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
4.
Banka Fio banka
Pôžička Fio hypotéka
Úroková sadzba 1,08 %
Mesačná splátka 278,08 €
Preplatená suma 6 739,99 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
5.
Banka Oberbank
Pôžička Úver na bývanie
Úroková sadzba 1,15 %
Mesačná splátka 279,97 €
Preplatená suma 7 192,89 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
6.
Banka Slovenská sporiteľňa
Pôžička Úver na bývanie
Úroková sadzba 1,19 %
Mesačná splátka 281,05 €
Preplatená suma 7 541,56 €
Poplatok za poskytnutie 89,00 €
7.
Banka OTP
Pôžička otp HYPO úver
Úroková sadzba 1,20 %
Mesačná splátka 281,32 €
Preplatená suma 7 517,58 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
8.
Banka ČSOB
Pôžička Účelový úver na bývanie
Úroková sadzba 1,25 %
Mesačná splátka 282,68 €
Preplatená suma 7 843,26 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
9.
Banka Tatra banka
Pôžička Hypotéka TB
Úroková sadzba 1,25 %
Mesačná splátka 282,68 €
Preplatená suma 7 843,26 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
10.
Banka VÚB
Pôžička VÚB Hypotéka na bývanie
Úroková sadzba 1,29 %
Mesačná splátka 283,77 €
Preplatená suma 8 104,52 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
11.
Banka BKS Bank
Pôžička Úver na bývanie
Úroková sadzba 1,39 %
Mesačná splátka 286,50 €
Preplatená suma 8 860,44 €
Poplatok za poskytnutie 100,00 €
12.
Banka Prima banka
Pôžička Hypotéka
Úroková sadzba 1,50 %
Mesačná splátka 289,53 €
Preplatená suma 9 486,54 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €


Hypotéka pre mladých

Hypotéka pre mladých, je zvýhodnený úver, pri ktorom žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky, získava daňový bonus vo výške 50% zaplatených úrokov v predchádzajúcom roku, maximálne do výšky 400 € ročne počas obdobia 5 rokov. Maximálna výška úveru môže byť 50 000 €, zároveň však platí, že pomer výšky úveru k hodnote zakladanej nehnuteľnosti nesmie byť vyšší ako 70 %.

Podmienky získania daňového bonusu

Hypotéka pre mladých a daňový bonus sa vzťahuje na úvery s maximálnou výškou do 50 000 EUR, len na jednu zmluvu. Daňový bonus si môže uplatniť len klient – hlavný dlžník v podávanom daňovom priznaní alebo prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý mu daňové priznanie zabezpečuje. Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus nevzniká.

Žiadatelia ku dňu podania žiadosti o úver musia byť vo veku 18 – 35 rokov. Hlavný dlžník, ale aj spoludlžník musia ku dňu uzavretia zmluvy o úvere splniť podmienku príjmu. Priemerný príjem žiadateľa v predchádzajúcom kalendárnom roku nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR počas predchádzajúceho štvrťroku.

Účelom úveru musí byť nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu a splatnosť od 5 do 30 rokov. Zakladaná nehnuteľnosť musí byť na Slovensku.

Banka po skončení kalendárneho roka bezplatne vystaví hlavnému dlžníkovi potvrdenie o zaplatených úrokoch ku každému úveru, ktorý splní podmienky pre uplatnenie bonusu a zašle klientovi poštou na jeho korešpondenčnú adresu.