Hypotéky

+ Porovnanie pre pokročilých

Hypotéky pre mladých nahradil od 1.1.2018 Daňový bonus. Viac informácii TU.

Dostupné hypotéky na trhu

1.
Banka Prima banka
Pôžička Hypotéka
Úroková sadzba 0,60 %
Mesačná splátka 265,36 €
Preplatená suma 3 686,96 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
2.
Banka Slovenská sporiteľňa
Pôžička Úver na bývanie
Úroková sadzba 0,79 %
Mesačná splátka 270,35 €
Preplatená suma 4 973,47 €
Poplatok za poskytnutie 89,00 €
3.
Banka mBank
Pôžička mHYPOTÉKA účelová
Úroková sadzba 0,88 %
Mesačná splátka 272,74 €
Preplatená suma 5 456,74 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
4.
Banka VÚB
Pôžička VÚB Hypotéka na bývanie
Úroková sadzba 0,89 %
Mesačná splátka 273,00 €
Preplatená suma 5 520,53 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
5.
Banka ČSOB
Pôžička Účelový úver na bývanie
Úroková sadzba 0,95 %
Mesačná splátka 274,60 €
Preplatená suma 5 994,07 €
Poplatok za poskytnutie 90,00 €
6.
Banka Tatra banka
Pôžička Hypotéka TB
Úroková sadzba 0,95 %
Mesačná splátka 274,60 €
Preplatená suma 6 003,07 €
Poplatok za poskytnutie 99,00 €
7.
Banka Fio banka
Pôžička Fio hypotéka
Úroková sadzba 0,98 %
Mesačná splátka 275,40 €
Preplatená suma 6 096,38 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
8.
Banka Poštová banka
Pôžička UŽITOČNÉ BÝVANIE
Úroková sadzba 1,00 %
Mesačná splátka 275,94 €
Preplatená suma 6 224,78 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
9.
Banka UniCredit
Pôžička Hypoúver Invest
Úroková sadzba 1,09 %
Mesačná splátka 278,35 €
Preplatená suma 6 804,57 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
10.
Banka Oberbank
Pôžička Úver na bývanie
Úroková sadzba 1,10 %
Mesačná splátka 278,62 €
Preplatená suma 6 869,19 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
11.
Banka OTP
Pôžička otp HYPO úver
Úroková sadzba 1,20 %
Mesačná splátka 281,32 €
Preplatená suma 7 517,58 €
Poplatok za poskytnutie 0,00 €
12.
Banka BKS Bank
Pôžička Úver na bývanie
Úroková sadzba 1,25 %
Mesačná splátka 282,68 €
Preplatená suma 7 943,26 €
Poplatok za poskytnutie 100,00 €


Hypotéka pre mladých

Hypotéka pre mladých, je zvýhodnený úver, pri ktorom žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky, získava daňový bonus vo výške 50% zaplatených úrokov v predchádzajúcom roku, maximálne do výšky 400 € ročne počas obdobia 5 rokov. Maximálna výška úveru môže byť 50 000 €, zároveň však platí, že pomer výšky úveru k hodnote zakladanej nehnuteľnosti nesmie byť vyšší ako 70 %.

Podmienky získania daňového bonusu

Hypotéka pre mladých a daňový bonus sa vzťahuje na úvery s maximálnou výškou do 50 000 EUR, len na jednu zmluvu. Daňový bonus si môže uplatniť len klient – hlavný dlžník v podávanom daňovom priznaní alebo prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý mu daňové priznanie zabezpečuje. Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus nevzniká.

Žiadatelia ku dňu podania žiadosti o úver musia byť vo veku 18 – 35 rokov. Hlavný dlžník, ale aj spoludlžník musia ku dňu uzavretia zmluvy o úvere splniť podmienku príjmu. Priemerný príjem žiadateľa v predchádzajúcom kalendárnom roku nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR počas predchádzajúceho štvrťroku.

Účelom úveru musí byť nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu a splatnosť od 5 do 30 rokov. Zakladaná nehnuteľnosť musí byť na Slovensku.

Banka po skončení kalendárneho roka bezplatne vystaví hlavnému dlžníkovi potvrdenie o zaplatených úrokoch ku každému úveru, ktorý splní podmienky pre uplatnenie bonusu a zašle klientovi poštou na jeho korešpondenčnú adresu.