Zverejnené: 30.11.2023

Bonus pri hypotékach do výšky 1 800 eur, koho sa týka?


Article image
S nárastom úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie hlavne nízkopríjmových domácností, čo môže viesť k ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby. Ministerstvo financií SR predstavilo návrh pomoci pri náraste splátok hypoték po refixácii. Pomoc budú môcť čerpať ľudia už za rok 2023, no pomoc zo strany štátu príde aj v nasledujúcich rokoch. Ide len o návrh a definitívne bude pomoc účinná až po schválení v Národnej rade SR. 

Pre tých, ktorým v roku 2023 po refixácii hypotéky narástli ako úroky tak aj mesačná splátka, pomôže ministerstvo financií formou daňového bonusu. Štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 eur mesačne, teda 1 800 eur ročne.

Pomoc pre klientov za rok 2023

Podmienky pre poskytnutie bonusu:
 • Príjem klienta môže dosahovať maximálne 1,6 násobok priemernej mzdy, v tomto prípade ide o nominálnu sumu hrubého príjmu maximálne 2 086,40 eur za rok 2022.
 • Ak je na úverovej zmluve spoludlžník, táto hranica sa zdvojnásobuje a ich spoločný hrubý príjem nesmie presiahnuť sumu 4 172,80 eur.
 • Uplatniť si pomoc od štátu je môže len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť.
 • Ak je na nehnuteľnosť viacero úverov, pomoc je možné uplatniť len na jeden úver a daná nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať.
 • Pomoc nie je možné čerpať pri refinancovaní hypotéky v inej banke.
 • Pomoc dostane žiadateľ vo forme daňového bonusu.
Žiadateľ o pomoc si bude musieť podať žiadosť na hociktorom úrade práce. Ten následne po komunikácii s finančnou správou získa údaje o príjme a tak automaticky preverí nárok na uplatnenie daňového bonusu.

Pomoc pre klientov od roku 2024

Pre tých, ktorým v roku 2024 po refixácii hypotéky narástli ako úroky tak aj mesačná splátka, pomôže Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny formou špeciálneho príspevku. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, Štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 eur mesačne, teda 1 800 eur ročne.

Tieto financie budú vyplácané už nie formou daňového bonusu ako pri žiadateľoch v roku 2023, ale priamo príspevkom na mesačnej báze. ÚPSVaR by mal príspevok vyplácať mesačne pozadu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po nasledujúcom kalendárnom mesiaci, v ktorom žiadateľ plnil podmienky nároku na bonus.

Podmienky pre poskytnutie bonusu:
 • Príjem klienta môže dosahovať maximálne 1,6 násobok priemernej mzdy, v tomto prípade ide o nominálnu sumu hrubého príjmu maximálne 2 086,40 eur za rok 2022.
 • V prípade, ak je na úverovej zmluve spoludlžnik, táto hranica sa zdvojnásobuje a ich spoločný hrubý príjem nesmie presiahnuť sumu 4 172,80 eur.
 • Uplatniť si pomoc od štátu je môže len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť.
 • Ak je na nehnuteľnosť viacero úverov, pomoc je možné uplatniť len na jeden úver a daná nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať.
 • Pomoc nie je možné čerpať pri refinancovaní hypotéky v inej banke.
 • Pomoc dostane žiadateľ vo forme špeciálneho príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Žiadateľ o pomoc si bude musieť podať žiadosť na hociktorom úrade práce. Ten následne po komunikácii s finančnou správou získa údaje o príjme a tak automaticky preverí nárok na uplatnenie daňového bonusu. Ak sa však zistí, že daňovník si uplatnil daňový bonus na zaplatené úroky neoprávnene, napríklad vtedy, keď nehnuteľnosť prenajíma, daňový bonus bude musieť vrátiť a dostane pokutu.

Hypotekárne úvery pre mladých od 1.1.2024

Pomoc a zmeny nastanú aj v prípade nových hypotekárnych úverov pre mladých od 18 – 35 rokov.
Zmeny podľa nových pravidiel:
 • Pri súčasných pravidlách platných do 31.12.2023, môže žiadateľ hypotéky pre mladých dostať pomoc od štátu na hypotéku do maximálnej výšky 50 tisíc eur. Po novom sa bude od 1.1.2024 táto hranica rušiť a bude neobmedzená.
 • Upravuje aj maximálna výška príjmu, kde podľa starých pravidiel je maximálny príjem žiadateľa určený ako 1,3 násobok priemernej mzdy, od 1.1.2024 sa táto maximálna hranica zvyšuje na 1,6 násobok priemernej mzdy.
 • Podľa starých pravidiel má žiadateľ o hypotéku pre mladých nárok na pomoc vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, maximálne však do výšky 400 eur ročne, nový limit bude maximálne 1 200 eur ročne.
 • Nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať.
 
Vláda navrhuje upraviť aj zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre umožnenie poskytovania informácií o úveroch medzi poskytovateľmi úverov na bývanie a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2024.
Zdroj: MFSR

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách