Hodnotenie
203x

Porovnaj dôchodok

+ Rozšírené porovnanie
Ak budete len v 1. pilieri, váš dôchodok od štátu v roku 2045, prepočítaný na dnešné ceny,
by bol 475 €

Aký by bol váš dôchodok, ak využijete aj 2. pilier

1.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Indexový negarantovaný
Výnos fondu 10,08 %
Nasporená suma 107 169 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 666 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku + 191 €
2.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond INDEX indexový negarantovaný
Výnos fondu 9,75 %
Nasporená suma 101 447 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 649 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku + 174 €
3.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond INDEX
indexový negarantovaný
Výnos fondu 9,33 %
Nasporená suma 94 645 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 630 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku + 155 €
4.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond PERSPEKTÍVA
indexový negarantovaný
Výnos fondu 8,59 %
Nasporená suma 83 857 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 599 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku + 124 €
5.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond INDEX Indexový negarantovaný
Výnos fondu 6,99 %
Nasporená suma 64 937 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 546 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku + 71 €
6.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond PROGRES
akciový negarantovaný
Výnos fondu 3,47 %
Nasporená suma 38 262 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 470 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku - 5 €
7.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond PROFIT
akciový negarantovaný
Výnos fondu 3,14 %
Nasporená suma 36 508 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 465 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku - 10 €
8.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond MIX
zmiešaný negarantovaný
Výnos fondu 2,87 %
Nasporená suma 35 145 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 461 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku - 14 €
9.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond DYNAMIKA
akciový negarantovaný
Výnos fondu 2,77 %
Nasporená suma 34 656 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 460 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku - 15 €
10.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond STABILITA
dlhopisový garantovaný
Výnos fondu 2,50 %
Nasporená suma 33 378 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 456 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku - 19 €
11.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Akciový negarantovaný
Výnos fondu 2,47 %
Nasporená suma 33 240 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 456 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku - 19 €
12.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond KLASIK
dlhopisový garantovaný
Výnos fondu 2,38 %
Nasporená suma 32 829 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 455 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku - 20 €
13.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond HARMÓNIA
zmiešaný negarantovaný
Výnos fondu 2,34 %
Nasporená suma 32 648 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 454 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku - 21 €
14.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond VITAL
akciový negarantovaný
Výnos fondu 2,28 %
Nasporená suma 32 379 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 454 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku - 21 €
15.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond PROSPERITA
akciový negarantovaný
Výnos fondu 2,10 %
Nasporená suma 31 590 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 451 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku - 24 €
16.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond SOLID
dlhopisový garantovaný
Výnos fondu 2,06 %
Nasporená suma 31 418 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 451 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku - 24 €
17.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond GARANT
dlhopisový garantovaný
Výnos fondu 1,91 %
Nasporená suma 30 782 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 449 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku - 26 €
18.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Dlhopisový garantovaný
Výnos fondu 1,75 %
Nasporená suma 30 123 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 447 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku - 28 €
19.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond TRADÍCIA
dlhopisový garantovaný
Výnos fondu 1,72 %
Nasporená suma 30 001 €
Dôchodok z 1. aj 2. piliera 447 €
Rozdiel oproti výlučne štátnemu dôchodku - 28 €
Doterajší alebo propagovaný výnos dôchodkového fondu nie je zárukou jeho budúceho výnosu. Činnosť každej dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Príklad optimálneho rozloženia úspor (dôchodok 2.pilier)

Sporitelia v druhom pilieri sa síce môžu rozhodnúť pre ktorýkoľvek dôchodkový fond, to neznamená, že každý je pre nich vhodný.

Garantované dôchodkové fondy, ktoré investujú nanajvýš opatrne, sú vhodné predovšetkým pre starších ľudí, ktorým chýba do dovŕšenia dôchodkového veku menej ako 10 rokov.

Negarantované dôchodkové fondy sú, naopak, vhodné pre mladšie vekové ročníky. Sú určené najmä sporiteľom, ktorí budú v druhom pilieri sporiť najmenej 20 až 25 rokov. Čím dlhšie obdobie sporenia, tým vyššia pravdepodobnosť dosiahnutia zaujímavých výnosov. Medzi negarantované dôchodkové fondy patria aj tzv. indexové fondy.

Úspory na dôchodok si každý sporiteľ môže rozložiť medzi dva rôzne fondy. Ak sa rozhodne pre túto možnosť, jeden z dvojice vybraných fondov musí patriť medzi garantované.

Vek sporiteľa Podiel úspor
v garantovanom fonde v negarantovanom fonde
do 35 rokov 0 % 100 %
35-40 rokov 20 % 80 %
41-45 rokov 40 % 60 %
46-50 rokov 60 % 40 %
51-55 rokov 80 % 20 %
56 a viac rokov 100 % 0 %

Aké formy výplaty 2.piliera existujú (dôchodok 2.pilier)

Doživotný dôchodok

Pri jeho výplate bude životná poisťovňa do konca života vyplácať fixne dohodnutú sumu, bez ohľadu napr. na výšku inflácie alebo rast miezd. Znamená to, že s pribúdajúcimi rokmi bude zásluhou inflácie klesať reálna hodnota vyplácanej čiastky. Napriek tomu je pravdepodobné, že práve táto forma anuity sa postupom času vyprofiluje ako najobľúbenejšia. Favoritom by sa mohla stať preto, že na ponukovom liste bude suma tohto typu doživotného dôchodku vyššia ako ktorékoľvek iné anuity.

Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím

Táto forma anuity má mnoho spoločného s predchádzajúcim typom. Aj pri tejto forme ostáva výška vyplácanej anuity nemenná počas celého obdobia. Kým však v predchádzajúcom prípade povinnosť platiť končí smrťou sporiteľa, pri doživotnom dôchodku s pozostalostným krytím bude životná poisťovňa povinná platiť ešte ďalší rok (alebo dva) pozostalým. Vyplácať im bude rovnakú anuitu, akú predtým platila sporiteľovi. O tom, ako dlho bude výplata pozostalým trvať, rozhoduje každý sporiteľ zvlášť. Dĺžka zvoleného obdobia má vplyv na úroveň vyplácanej anuity – pri pozostalostnom krytí na dva roky bude suma anuity nižšia ako pri krytí na jeden rok. Aj pri doživotnom dôchodku s pozostalostným krytím bude reálna hodnota vyplácaných dôchodkov klesať, pretože ich suma je nemenná.

Doživotný dôchodok so zvyšovaním

Na rozdiel od predchádzajúcich typov anuít si sporiteľ pri voľbe dôchodku so zvyšovaním vyberá možnosť, pri ktorej bude v budúcnosti dochádzať ku každoročnému zvyšovaniu vyplácanej sumy. Podobný mechanizmus valorizácie poznajú napríklad penzisti, ktorí už poberajú dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Dôchodkové dávky z prvého piliera sú každý rok menené spôsobom, pri ktorom sa nedá odhadnúť, o koľko pôjdu nahor o rok alebo o tri roky. Pri tomto dôchodku je percentuálne navyšovanie dôchodkov vopred známe. Sporiteľ si tak vie presne zistiť, aká bude výška anuity v ktoromkoľvek roku jej poberania.

Doživotný dôchodok so zvyšovaním a pozostalostným krytím

Pre niekoho by mohol až tento typ anuity zodpovedať ideálnemu dôchodku. Jeho hodnota postupne narastá a v prípade smrti sporiteľa budú mať príjem zabezpečení aj pozostalí. Na druhej strane, nevýhodou tohto typu dôchodku je to, že v ponukovom liste bude sporiteľom garantovať opticky najnižší dôchodok. Je pravdepodobné, že väčšina sporiteľov bude voliť na pohľad štedrejšie anuity s tým, že takýmto spôsobom sa im peniaze prevedené do životnej poisťovne najrýchlejšie „vrátia“.